Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Povinně zveřejňované informace

 

Název: 
Městys Mlázovice

Důvod a způsob založení:            
Obec byla zřízena ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Organizační struktura:
Obec řídí starosta. Jeho podřízenými pracovníky jsou účetní obce a technický pracovník obce.

Kontaktní spojení:
Městys Mlázovice, IČ: 00271853, DIČ: CZ00271853, Náměstí 4, 507 58 Mlázovice, DS: xfzbp5e
Telefon: 493 697 223, e-mail: obec@mlazovice.cz, www.mlazovice.cz

Kontaktní poštovní adresa:        
Městys Mlázovice, IČ: 00271853, DIČ: CZ00271853, Náměstí 4, 507 58 Mlázovice, DS: xfzbp5e
Telefon: 493 697 223, e-mail: obec@mlazovice.cz, www.mlazovice.cz

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:
Městys Mlázovice, Náměstí 4, 507 58 Mlázovice (budova Radnice)

Úřední hodiny:
Pondělí    8.00h – 11.30    12.00h - 17.00h
Úterý        8.00h – 11.30h  12.00h - 15.00h
Středa      8.00h – 11.30h  12.00h - 16.00h
Čtvrtek     8.00h – 11.30h   12.00h - 15.00h
Pátek       8.00h – 11.30h   12.00h - 15.00h

Telefonní spojení:
+420 493 697 223

Adresa internetových stránek:
www.mlazovice.cz

Adresa podatelny:
Městys Mlázovice, Náměstí 4, 507 58 Mlázovice

Elektronická adresa podatelny:
obec@mlazovice.cz

Datová schránka:
xfzbp5e

Případné platby lze poukázat na účet:
1161822309/0800

Na tento účet lze poukázat platby za komunální odpad (VS: 1345+číslo domu nebo bytu), poplatek za psa (1341+číslo popisné), poplatek za nájemné z obecního bytu (VS: bude přidělen na žádost) a poplatek za pronájem hrobového místa na hřbitově v Mlázovicích (VS: je uveden v nájemní smlouvě). 

IČ:
00271853

Plátce daně z přidané hodnoty:
ANO – DIČ: CZ00271853

Dokumenty:
Úřední deska (www.mlazovice.cz)  Vyhlášky a nařízení (www.mlazovice.cz)

Seznamy hlavních dokumentů:
Úřední deska (www.mlazovice.cz)  Vyhlášky a nařízení (www.mlazovice.cz)

Rozpočet:
Úřední deska (www.mlazovice.cz)

Žádosti o informace:     
1.            Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách
2.            Telefonické podání: pevná linka - +420 493 697 223
3.            Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
4.            Písemnou žádost můžete doručit elektronicky na adresu obec@mlazovice.cz, datovou schránkou (xfzbp5e) nebo na adresu Městys Mlázovice, Náměstí 4, 507 58 Mlázovice

Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:
jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.


Příjem podání a podnětů:
1.            Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách
2.            Telefonické podání: pevná linka - +420 493 697 223
3.            Písemný podnět můžete doručit elektronicky na adresu obec@mlazovice.cz, datovou schránkou (xfzbp5e) nebo na adresu Městys Mlázovice, Náměstí 4, 507 58 Mlázovice


Nejdůležitější používané předpisy:
www.mlazovice.cz (Vyhlášky a nařízení)

Vydané právní předpisy:
www.mlazovice.cz (Vyhlášky a nařízení)

Úhrady za poskytování informací:
nestanoveno

Sazebník úhrad za poskytování informací:
nestanoveno

Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací:
není

Licenční smlouvy:
nejsou 

Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím:
www.mlazovice.cz