Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Anketa

Městečko provozuje již třetím rokem místní pobočku Pošty. Jak hodnotíte tento provoz (oznámkujte jako ve škole)?


100bar100 %

bar0 %

bar0 %

bar0 %

bar0 %

Celkový počet hlasů: 7

Používat anketu a komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Chcete se registrovat?


Povinně zveřejňované informace

 

Název: 
Městys Mlázovice

Důvod a způsob založení:            
Obec byla zřízena ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Organizační struktura:
Obec řídí starosta. Jeho podřízenými pracovníky jsou účetní obce a technický pracovník obce.

Kontaktní spojení:
Městys Mlázovice, IČ: 00271853, DIČ: CZ00271853, Náměstí 4, 507 58 Mlázovice, DS: xfzbp5e
Telefon: 493 697 223, e-mail: obec@mlazovice.cz, www.mlazovice.cz

Kontaktní poštovní adresa:        
Městys Mlázovice, IČ: 00271853, DIČ: CZ00271853, Náměstí 4, 507 58 Mlázovice, DS: xfzbp5e
Telefon: 493 697 223, e-mail: obec@mlazovice.cz, www.mlazovice.cz

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:
Městys Mlázovice, Náměstí 4, 507 58 Mlázovice (budova Radnice)

Úřední hodiny:
Pondělí    7.30h – 11.30    12.00h - 17.00h
Úterý        7.30h – 11.30h  12.00h - 15.00h
Středa      7.30h – 11.30h  12.00h - 16.00h
Čtvrtek     7.30h – 11.30h   12.00h - 15.00h
Pátek       7.30h – 11.30h   12.00h - 15.00h

Telefonní spojení:
+420 493 697 223

Adresa internetových stránek:
www.mlazovice.cz

Adresa podatelny:
Městys Mlázovice, Náměstí 4, 507 58 Mlázovice

Elektronická adresa podatelny:
obec@mlazovice.cz

Datová schránka:
xfzbp5e

Případné platby lze poukázat na účet:
1161822309/0800

Na tento účet lze poukázat platby za komunální odpad (VS: 1345+číslo domu nebo bytu), poplatek za psa (1341+číslo popisné), poplatek za nájemné z obecního bytu (VS: bude přidělen na žádost) a poplatek za pronájem hrobového místa na hřbitově v Mlázovicích (VS: je uveden v nájemní smlouvě). 

IČ:
00271853

Plátce daně z přidané hodnoty:
ANO – DIČ: CZ00271853

Dokumenty:
Úřední deska (www.mlazovice.cz)  Vyhlášky a nařízení (www.mlazovice.cz)

Seznamy hlavních dokumentů:
Úřední deska (www.mlazovice.cz)  Vyhlášky a nařízení (www.mlazovice.cz)

Rozpočet:
Úřední deska (www.mlazovice.cz)

Žádosti o informace:     
1.            Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách
2.            Telefonické podání: pevná linka - +420 493 697 223
3.            Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
4.            Písemnou žádost můžete doručit elektronicky na adresu obec@mlazovice.cz, datovou schránkou (xfzbp5e) nebo na adresu Městys Mlázovice, Náměstí 4, 507 58 Mlázovice

Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:
jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.


Příjem podání a podnětů:
1.            Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách
2.            Telefonické podání: pevná linka - +420 493 697 223
3.            Písemný podnět můžete doručit elektronicky na adresu obec@mlazovice.cz, datovou schránkou (xfzbp5e) nebo na adresu Městys Mlázovice, Náměstí 4, 507 58 Mlázovice


Nejdůležitější používané předpisy:
www.mlazovice.cz (Vyhlášky a nařízení)

Vydané právní předpisy:
www.mlazovice.cz (Vyhlášky a nařízení)

Úhrady za poskytování informací:
nestanoveno

Sazebník úhrad za poskytování informací:
nestanoveno

Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací:
není

Licenční smlouvy:
nejsou 

Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím:
www.mlazovice.cz