Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Anketa

Městečko provozuje již třetím rokem místní pobočku Pošty. Jak hodnotíte tento provoz (oznámkujte jako ve škole)?


100bar100 %

bar0 %

bar0 %

bar0 %

bar0 %

Celkový počet hlasů: 7

Používat anketu a komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Chcete se registrovat?


Den v MŠ

6:30h – 8:30h Hry

Děti přicházejí do MŠ postupně dle potřeby jednotlivých rodin. Nejlépe však do 8:15 h. Mají možnost si vybírat hračky bez omezení. Vytváří dovednosti a návyky v oblasti pracovní (manipulace s předměty, správné zacházení s hračkami, úklid hraček, pěstují trpělivost, vytrvalost, rozvíjí fantazii, atd). Paní učitelka využívá didaktických hraček k individuálnímu rozvoji dětí v oblasti rozumové. Nabízí dětem různé výtvarné a pracovní činnosti (kreslení, malování, stříhání, lepení, atd.). Připravuje si některé cílené činnosti a zapojuje do nich děti dle jejich zájmu.

8:30h – 8:45h Pohybová chvilka

Průpravné cvičení – přispívá k rozvoji pohybových dovedností dětí v oblasti hrubé i jemné motoriky a zlepšuje jejich pohybovou zdatnost. Pohybová hra dle výběru učitelky a dětí.

8:45h – 9:00h Svačina

Učitelka vytváří návyky zdravého stravování, vede děti ke správnému stolování a samostatnosti při sebeobsluze.

9:00h – 9:30h Cílené výchovné oblasti

Učitelka připravuje činnosti, které mají dětem poskytovat poznatky, hodnoty a postoje a rozšiřovat jejich dosavadní dovednosti.

9:30h – 11:30h Pobyt venku

Příprava na pobyt venku. V této době poskytuje učitelka dětem co největší možnost volného pohybu. Děti získávají poznatky o přírodě, vytváří kladný vztah k prostředí, ve kterém žijí.

11:30h – 12:00h Oběd

Učitelka vytváří základní hygienické návyky a samostatnost dětí při obsluze a základy stolování.

12:00h – 14:00h Odpočinek

Zklidnění dětí pohádkou, odpočinek nebo spánek dle potřeb každého jedince.

14:00h Svačina

14:30h – 15:30h Hry

Hry dle výběru dětí, rozcházení dětí domů.