Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Anketa

Měla by obec usilovat o rekonstrukci tenisového hřiště (staré již dosluhuje)?


100bar100 %

bar0 %

Celkový počet hlasů: 3

Používat anketu a komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Chcete se registrovat?


Den v MŠ

6:30h – 8:30h Hry

Děti přicházejí do MŠ postupně dle potřeby jednotlivých rodin. Nejlépe však do 8:15 h. Mají možnost si vybírat hračky bez omezení. Vytváří dovednosti a návyky v oblasti pracovní (manipulace s předměty, správné zacházení s hračkami, úklid hraček, pěstují trpělivost, vytrvalost, rozvíjí fantazii, atd). Paní učitelka využívá didaktických hraček k individuálnímu rozvoji dětí v oblasti rozumové. Nabízí dětem různé výtvarné a pracovní činnosti (kreslení, malování, stříhání, lepení, atd.). Připravuje si některé cílené činnosti a zapojuje do nich děti dle jejich zájmu.

8:30h – 8:45h Pohybová chvilka

Průpravné cvičení – přispívá k rozvoji pohybových dovedností dětí v oblasti hrubé i jemné motoriky a zlepšuje jejich pohybovou zdatnost. Pohybová hra dle výběru učitelky a dětí.

8:45h – 9:00h Svačina

Učitelka vytváří návyky zdravého stravování, vede děti ke správnému stolování a samostatnosti při sebeobsluze.

9:00h – 9:30h Cílené výchovné oblasti

Učitelka připravuje činnosti, které mají dětem poskytovat poznatky, hodnoty a postoje a rozšiřovat jejich dosavadní dovednosti.

9:30h – 11:30h Pobyt venku

Příprava na pobyt venku. V této době poskytuje učitelka dětem co největší možnost volného pohybu. Děti získávají poznatky o přírodě, vytváří kladný vztah k prostředí, ve kterém žijí.

11:30h – 12:00h Oběd

Učitelka vytváří základní hygienické návyky a samostatnost dětí při obsluze a základy stolování.

12:00h – 14:00h Odpočinek

Zklidnění dětí pohádkou, odpočinek nebo spánek dle potřeb každého jedince.

14:00h Svačina

14:30h – 15:30h Hry

Hry dle výběru dětí, rozcházení dětí domů.