Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Mateřská škola - Základní informace

Mateřská škola Mlázovice se nachází v Královéhradeckém kraji, v menším městečku Mlázovice. Naleznete nás mezi Jičínem a Hořicemi, v klidném prostředí obklopeném lesy a přírodou. Zřizovatelem školy je městys Mlázovice.

Naše Mateřská škola patří mezi malá vzdělávací zařízení s jednou třídou. Její kapacita je 25 dětí na třídu. Jde o věkově smíšenou třídu ( děti od 2 - 7 let ). Právě velikost školky nabízí prostor pro individuální přístup, vytváří velmi příjemné prostředí ze strany pedagoga. Výhodou je i smíšené oddělení, kde se děti učí pomáhat mladším dětem a mají možnost být se svým sourozencem. V posledních letech doznalo vybavení rozsáhlé modernizace, děti obklopuje příjemný barevně laděný interiér a pěkné hračky, které se průběžně doplňují za nové. Součástí areálu je vlastní zahrada s herními prvky pro děti. Dále využíváme pobytu venku v okolní přírodě jako jsou lesy, louky..., pořádáme pěší výlety. Využíváme také autobusové výlety a exkurze. Každoročně se mohou děti těšit na akce jako plavecký kurz, hudební a divadelní představení, karneval, mikulášskou nadílku v MŠ, besídky a spousty dalších akcí a projektů.

Ve školním roce 2016/2017 je zapsáno 17 dětí. V mateřské škole pracuje ředitelka a učitelka, která děti vzdělává při odpoledních činnostech Společně učitelky zajišťují každodenní vycházku nebo pobyt dětí na zahradě MŠ. Dále zde působí provozní pracovnice, která zastává úklid, zajišťuje přípravu svačin a výdej obědů. Stravování nám zajišťuje moderní kuchyně místního domova Důchodců.


CENA DENNÍHO STRAVNÉHO, KTERÉ ZAHRNUJE OBĚD A DVĚ SVAČINY, ČINNÍ 37 Kč

MĚSÍČNÍ ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČINÍ 200 Kč


MŠ je otevřena denně od 6.30h do 15.30h.


Přijímání dětí

Pokud není zaplněna kapacita školy mohou se přijímat děti v průběhu celého roku a děti mladší tří let, pokud splňují požadavky mateřské školy a jsou schopny přizpůsobit se režimu Mateřské školy. Jinak Mateřská škola přijímá děti dle daných kritérií v den Zápisu MŠ, který bývá zveřejněn na úřední desce Obecního úřadu.


Vzdělávání

Mateřská škola pracuje na základě svého Školního vzdělávacího programu, který si vytvořila v souladu s Rámcově vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Tento program je dokument veřejný, rodiče ho mají k dispozici k nahlédnutí v budově Mateřské školy na přístupném místě.

Právě dobrá spolupráce a komunikace školy s rodiči je základem pro šťastné dítě v mateřské škole.


Pokud byste měli zájem o naši školičku, určitě se k nám přijďte podívat a pohrát si. Těšíme se na každého nového kamaráda.

 

KONTAKT:
Mateřská škola, Mlázovice
IČ: 71005510
Novopacká 2
507 58 Mlázovice
Telefon: 493 697 216
E-mail: skolka@mlazovice.cz

 

 

Fotogalerie