Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Anketa

Mělo by městečko aktivněji řešit stav rozpadající zdi kolem kostela?


100bar100 %

bar0 %

Celkový počet hlasů: 7

Používat anketu a komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Chcete se registrovat?


Krizové řízení

Aktualizováno v úterý 31.3.2020 v 7.30h

 

Vláda České republiky vyhlásila 12. března 2020 pro území celého státu "Nouzový stav" a následně "Karanténu ČR".


Podrobné informace sledujte ve sdělovacích prostředcích a v informačních kanálech státních úřadů.


Ve vztahu k běžnému provozu v městysu Mlázovice zdůrazňujeme hlavní dopady mimořádných opatření posledních dnů:

Omezení pohybu na veřejnosti
Od 18.3.2020 12.00h platí z Nařízení vlády ČR zákaz vstupu na jakékoliv veřejné prostranství (t.j., ulice, parky, obchody, pošty, úřady, apod.) bez zakrytých dýchacích cest (t.j. nosu a úst) rouškou, ústenkou, respirátorem, šátkem, šálou a obdobnými prostředky). Pokud někdo (především senioři) nemá roušku k dispozici, obecní úřad zprostředkuje nabídku dobrovolníků, kteří je šijí. Zároveň je omezeno shlukování osob na veřejnosti. Pokud se nejedná o rodinu či výkon povolání, nesmí se na veřejných prostranstvích a veřejných budovách shlukovat více než 2 osoby dohromady.

Prodejna potravin Jednota
Od 24.3.2020 došlo z Nařízení vlády ČR k další úpravě režimu v obchodech a to tak, že mezi 8.00h a 10.00h mohou vstupovat do obchodů pouze osoby nad 65 let. Protože je v Mlázovicích prodejna menší podlahové plochy, toto opatření se jí sice už netýká závazně, ale prodavačky prodejny prosí zákazníky, aby přesto dobu vyhrazenou pro důchodce dodržovali i nadále. Aby bylo toto opatření účinné, tzn. ochránilo seniory, žádáme zároveň seniory, aby tento vyhrazený čas pro nákup využívali a naopak nechodili do obchodu v jiné hodiny, protože tím zbytečně riskují kontakt s větším počtem obyvatel a zároveň přetěžují obchod v době, kdy je prioritně určen pro jinou skupinu.

Pošta
I přes různá opatření na pobočkách České pošty v republice, zůstává provozní doba mlázovické pošty i nadále stejná, jak jsou klienti zvyklí. Stávající provoz vyhovuje klientům i obsluze, klienti dodržují odstupy a vstupují na poštu po jednom (oknem se lze podívat, zda-li je pošta v daný okamžik prázdná). Obec proto nechce měnit fungující systém a zbytečně zhušťovat klienty do kratší doby. Od 1. dubna 2020 Pošta opět vrací systém výplaty penzí do původního stavu, což znamená možnost vyzvedávat si důchod na pobočkách pošty, jak byli senioři dlouhodobě zvyklí.

Restaurace Radnice
Byla uzavřena do odvolání. Od pondělí 16. března 2020 restaurace nabízí přes výdejní okénko obědové MENU, zejména pro závodní stravování či další zájemce. Oběd je připraven na základě objednávky (den předem na místě - archy s jídelním lístkem nebo po zavolání na tel.: 604 265 309). Výdej probíhá výhradně prostřednictvím jednorázových termoboxů, které si hosté vyzvednou ve výdejním okénku, každý všední den mezi 11.00h a 12.00h.

Zdravotní středisko
Praktický lékař i stomatolog v místním zdravotním středisku ordinují v omezeném režimu, jen pro akutní případy (ideální domluvit telefonicky na 493 697 212). Důrazně přitom žádají veřejnost, aby dodržovala státem nařízené postupy, mimo jiné, aby pacienti, kteří mají příznaky infekčních respiračních chorob nebo se vrátili z rizikových zemí nebo se setkali s osobami, které jsou v karanténě nebo mají jakékoliv pochybnosti ve vztahu k onemocnění koronavirem, aby v žádném případě osobně nechodili do ordinací a čekáren a kontaktovali svého lékaře telefonicky nebo postupovali dle pokynů státu (volat celostátní infolinku tel. 1212, krajskou hygickou stanici v HK tel. 778 532 313, svého lékaře, apod.). Dále MUDr. Jiří Hrádek sděluje, že vzhledem ke karanténím opatřením omezuje rozsah poskytovaných služeb s tím, že do odvolání nebude oridnace provádět preventivní prohlídky, vstupní pracovně-lékařské prohlídky, posudky o bezmocnosti, invaliditách, řidičské a zbrojní průkazy a další zbytné a odložitelné úkony.

Obecní úřad
Obecní úřad žádá občany, aby po dobu státní karantény nechodili do jeho prostor, pokud to není nezbytně nutné. V případě jakýchkoliv dotazů jsou pracovníci úřadu plně k dispozici celý týden na telefonu 493 697 223 a řeší veškeré požadavky. Případně lze komunikovat také elektornicky, e-mail: obec@mlazovice.cz. Splatnosti veškerých poplatků a nájemného, které občané platí v pokladně úřadu jsou posunuty, lze je bez sankcí uhradit až po skončení nouzového stavu, popř. lze telefonicky nebo e-maielm požádat úřad o platební údaje a uhradit převodem z účtu. Prodej drogerie probíhá i nadále, je třeba předem zavolat a výdej probíhá bez problémů z okna na boku budovy.

Mateřská škola
Mateřská škola Mlázovice zůstala v nouzovém provozu, avšak požádala rodiče, kteří jsou doma a neřeší hlídání dětí kvůli zaměstnání, aby v těchto dnech nedávali svoje děti do školky (minimalizuje se tak pohyb dětí i dospělých v zařízení). Od 18.3.2020 byla školka uzavřena z důvodu nízkého počtu dětí (zbylo pouze 1 dítě).  Rodiče, kterých se to týká mají mobilní telefon na paní ředitelku a budou situaci aktualizovat podle zdraví svých dětí a případných potřeb umístění dítěte do MŠ. V případě potřeby bude školka opět otevřena.

Domov důchodců
Domov důchodců má vyhlášený úplný zákaz návštěv, zároveň prosíme o maximální opatrnost při kontaktu s jeho zaměstnanci.

Omezení v dopravě
V celém Královéhradeckém kraji platí prázdninové jízdní řády, což znamená redukci spojů (provoz je stejný jako o letních prázdninách). Od 26.3.2020 dochází ještě k další redukci vlakových i autobusových spojů v kraji. Před jízdou si ověřte, zda Váš spoj opravdu jede, ideálně na internetovém portálu www.idos.cz nebo www.oredo.cz.

 

Úplně uzavřeny byly až do odvolání: sál Radnice, kadeřnictví, sběrný dvůr, tělocvična, knihovna a kostel, vše pro jakékoliv aktivity.
  
Obecní úřad také opakovaně vyzývá všechny chalupáře, aby zůstali doma a nejezdili do Mlázovic. Pokud již tak učiní a do obce přijedou, žádáme je, aby se chovali maximálně odpovědně ke svému okolí a po obci se pohybovali pouze v minimální míře, jen v nevyhnutelných případech. To vše s maximální opatrností a eliminací kontaktů s místními obyvateli. Připomínáme, že v obci se nachází jeden z největších Domovů pro seniory v Královéhradeckém kraji! Podobné doporučení také vydalo Miniterstvo vnitra ČR a Ministerstvo zdravotnictví ČR.

Obecní úřad velmi žádá občany i chalupáře k velké ohleduplnosti, odpovědnosti a preventivní opatrnosti, v souvislosti s návštěvou veřejných prostor, obchodu, pošty, sousedů, apod., pokud existuje i malé riziko případného přenosu nákazy, pokud se necítí dobře, pokud je podezření na setkání s nakaženým, apod.. Zároveň apelujeme na rodiče, aby dohlédli na své děti, které se po obci volně pohybují, že rovněž dodržují nařízená opatření.


Vláda České republiky i Obecní úřad v Mlázovicích DŮRAZNĚ DOPORUČUJÍ, aby občané starší 70ti let či občané nemocní, nevycházeli za dané situace z domovů.  Pokud se o ně nemůže nikdo postarat (rodina, sousedé, ap.) a vznikne u nich jakákoliv potřeba zajištění nákupů, dovozu léků nebo zajištění jakýchkoliv služeb, mohou kontaktovat mlázovický obecní úřad (Telefon: 493 697 223), který danou službu zajistí.