Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Anketa

Městečko provozuje již třetím rokem místní pobočku Pošty. Jak hodnotíte tento provoz (oznámkujte jako ve škole)?


100bar100 %

bar0 %

bar0 %

bar0 %

bar0 %

Celkový počet hlasů: 7

Používat anketu a komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Chcete se registrovat?


Ze života sboru

Sbor dobrovolných hasičů v Mlázovicích vykonává, jako společenská a bezpečnostní složka, řadu důležitých činností. Zde je výčet některých z nich:

Pravidelné proškolování členů zásahové jednotky

Sbor provádí pravidelná školení, výcvik a osvojování práce se zásahovou technikou pro všechny členy zásahové jednotky tak, aby byla co nejefektivněji zajištěna akceschopnost zásahové jednotky.

Údržba požární techniky

Desítky hodin ročně jsou vyčleněny na údržbu požární techniky pro její bezproblémový provoz. I když cisterny prošla rozsáhlou rekonstrukcí, je třeba věnovat zvýšenou pozornost její údržbě a kontrole. Totéž platí i pro ostatní technické prostředky sboru. Kromě údržby dochází každoročně k technickým zkouškám, emisím, revizím a dalším úkonům, které zajišťují bezpečnost používaných prostředků.

Čištění koupaliště

SDH Mlázovice provádí každoroční předsezónní čištění místního koupaliště od nánosů řas a bahna. Tato brigáda je součástí hodin, které hasiči odpracovávají ve prospěch městečka. V posledních letech je čištění koupaliště mnohem efektivnější, díky novému vysokotlaku na naší cisterně.

Činnost soutěžního družstva, trénink na soutěže požárního sportu

Náš sbor dlouhodobě provádí výcvik členů soutěžního družstva pro závody v požárním sportu. Tréninky jednak připravují závodníky na jednotlivé akce, zároveň pomáhají osvojit, především mladším členům sboru, kontakt s technikou a zásadami hasičských činností. SDH Mlázovice se účastní řady soutěžních klání v okrese Jičín. Samozřejmostí je okrsková a okresní soutěž, velmi často se také účastníme nočních závodů v okolí a dalších významných klání.

Omlazování členské základny

Tak jako trpí nezájmem mladší generace většina zájmových odvětví, není ani hasiččina výjimkou. Proto se náš sbor dlouhodobě snaží aktivovat zájem dětí a dorostu o tuto krásnou a náročnou disciplínu a snažíme se vychovávat nástupce tak, abychom netrpěli generační mezerou. S mladými hasiči pracují všichni členové sboru a předávají jim své bohaté zkušenosti.

Pořádání hasičského plesu

Mezi stěžejní kulturní akce městečka patří tradiční hasičský bál, který místní sbor pořádá již desítky let. Za obrovské podpory místní veřejnosti je vždy v únoru připraven, v naší režii, bál s výbornou hudbou a bohatou tombolou, na kterém se návštěvníci dobře baví. Můžeme tak před veřejností prezentovat další část své činnost a přiblížit naši práci obyvatelům městečka.

Účast na kulturních a společenských akcích v městečku

Hasičský ples není jedinou společenskou akcí, které se náš sbor účastní. Často pomáháme při přípravě a organizaci většiny kulturních a zájmových akcí, které se u nás pořádají. Oplácíme tak podporu našemu zřizovateli – městečku Mlázovice, kterou nám celoročně věnuje.

Brigádní pomoc při úpravě městečka

Naši členové se také aktivně podílejí na úpravě našeho městečka. Pomáhají s údržbou zeleně, zaléváním vysazených stromů, čištěním komunikací, údržbou kanalizačního systému a při řadě dalších činností, kde jsou vítáni.