Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Anketa

Měla by obec usilovat o rekonstrukci tenisového hřiště (staré již dosluhuje)?


100bar100 %

bar0 %

Celkový počet hlasů: 3

Používat anketu a komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Chcete se registrovat?


2017

30. prosince - JSDH Mlázovice zprůjezdnila, v místní části Mezihoří, příjezdovou cestu k č.p. 6. Majitelé se nemohli dostat ke svému domu. Na cestu byla spadlá rozlomená koruna buku. Větve rozřezány a uklizeny.

19. prosince - Hasiči vyjeli na pomoc s vyproštěním osobního automobilu z příkopu, na silnici mezi Mlázovicemi a Šárovcovou Lhotou. Řidička na zledovatělé cestě nezvládla zatáčku a přední nápravou sjela mimo zpevněnou komunikaci. Vozidlo bylo pomocí lanového navijáku vozu Tatra vytaženo na komunikaci a řidička mohla pokračovat v další jízdě. Údálost se obešla bez větších zjevných škod.

5. prosince - JSDH Mlázovice byla povolána ve 21.18h k požáru rodinného domu v obci Třtěnice. V době příjezdu na místo události se již dvě přízemní místnosti nacházely v plamenech. Na místě zasahovali kolegové z PS Jičín, kteří provedli prvotní zásah zařízením Cobra. Hašení velmi ztěžovalo obrovské množství odpadu, které se v domě vyskytovalo. Později začala také vybuchovat v domě uskladněná zábavná pyrotechnika. Na místě odchyceno více než 10 psů, které se podařilo uchránit před plameny, bohužel dalších více než 20 psů uhořelo. V domě také nalezeny zbraně a střelivo, předáno Policii ČR. Při velmi náročném zásahu mlázovičtí hasiči vynášeli věci z domu ven, kde probíhalo dohašení. Zároveň pomáhali se záchranou psů. Zásah probíhal v dýchací technice. Na místě zasahovala jěště JSDH Vysoké Veselí. Na základnu návrat až ve 2.00h. O události informovaly hlavní sdělovací prostředky, včetně tří celoplošných televizních stanic.

29. října - V odpoledních hodinách byli místní hasiči povolání ještě ke zprůjezdnění další místní komunikace, která byla zatarasena spadlým smrkem a dalšími větvemi. Ve spolupráci s obcí bylo dřevo rozřezáno, větve odstraněny a cesta uklizena. Ve večerních hodinách ještě hasiči zajistili, ve spolupráci s obcí, instalaci benzinové centrály ke kotelně místní mateřské školky, aby mohly být prostory pro děti vytopeny na další den (i přes trvající celodenní přerušení dodávek proudu). Během náročného dne prováděla jednotka monitoring rizikových míst v obci a okolí a spolupracovala s pracovníky ČEZ Distribuce na odhalení poruchy na vedení VN. Díky tomu byla dodávka elektrické energie obnovena ještě týž den (v opačném případě by byly Mlázovice bez proudu ještě minimálně dalších 12h).

29. října - Ve dni, který byl plný vrtochů počasí (srážky, vítr), byli hasiči potřeba na mnoha místech. Bez odpočinku po předchozím zásahu odjeli k další události - do ulice Gabuerova, kde došlo na jednom z rodinných domů, vlivem silného větru, k uvolnění několika střešních tašek a jejich pádu na zem. Hrozilo zde vážné poškození další části střechy. Ve velmi silném větru jednotka ukotvila zásahový žebřík k plášti domu a poté došlo k přerovnání cca 2m2 střechy a doplnění místa za poškozené kusy. Celý prostor úžlabí byl zabezpečen proti dalšímu poškození.

29. října - Z místa předchozího zásahu odjela jednotka do bytovky "V Rybníčkách", kde se vlivem vydatných ranních srážek začal nebezpečně plnit septik vodou přitékající z okolních polí. Odpadní voda již začala odtokovým kanálkem natékat do sklepních prostor. Septik přečerpán, poté zjištěna závada na přepadu ze septiku, který byl téměř neprůchozí.

29. října - Hasiči vyjeli na žádost starosty obce odstranit spadlé větve z místní komunikace. Větve rozřezány, cesta uklizena.

14. října - Hasiči prováděli požární dozor u pálení větví a roští na deponii u Horky. Postupně spotřebováno téměř 50m3 vody na dohašení materiálu. Důkladně vyzkoušena hasicí technologie nového vozu Tatra.

11. října - Nahlášen požár průmyslové haly Alucon Lázně Bělohrad. Jednalo se o planý poplach vyvolaný EPS čidlem, výjezd zrušen operačním střediskem.

5. října - Jednotka vyjela odstranit větve, které byly spadlé vlivem silného větru, na místní komunikaci Zemědělská. Proběhlo rozřezání větví a úklid prostoru.

19. září - JSDH Mlázovice pomohla odstranit vosí hnízdo u rodinného domu v lokalitě Cihelna. Vosy útočily na obyvatele domu. Hnízdo se nacházelo pod převisem střechy přiléhající k fasádě. Prostor vystříkán insekticidem, následně uzavřen pěnou.

28. srpen - Před půl devátou ranní je vyhlášen poplach. Důvodem je požár v průmyslové hale firmy Alucon Lázně Bělohrad. Ještě před výjezdem cisterny je poplach zrušen operačním důstojníkem. Požár kondenzátoru v elektro rozvaděči uhasili zaměstnanci hasicím přístrojem. Jedná se o podobnou událost v této firmě během několika málo dnů.

27. srpen -  Jednotka vyjela na žádost starosty obce, po noční větrné smršti, ke zprůjezdnění komunikací v katastru obce. Ze silnice III. třídy Mlázovice - Konecchlumí byly odstraněny spadané větve a nánosy bahna naplavené z polí. Následovalo důkladné omytí vysokotlakem.V průběhu úklidu dostává jednotka zprávu od starosty o dalším spadlém stromu u sběrného dvora. Strom zatarasil místní komunikaci "Zemědělská". Jeho odstranění provedl pracovník obce, jednotka pomohla s úklidem větví.

12. srpen -  V 6.15h se rozezní sirény. Automatické čidlo EPS vyhlašuje požární poplach z důvodu požáru v továrně Alucon v Lázních Bělohradě. Tato situace nastala v minulosti již několikrát, ale vždy se jednalo o planý poplach. Nyní však hořelo doopravdy. Zkrat způsobil požár elektrického rozvaděče. Ovšem hned v jeho zárodku ho uhasili zaměstnanci hasicími přístroji. Proto operační dispečink výjezd jednotce během pár minut ruší. Do Aluconu dojeli pouze profesionální hasiči z Hořic jako záloha. Zároveň na místě prohlédli objekt termokamerou pro případné zjištění skytých ohnisek. 

11. srpen -  JSDH Mlázovice vyjíždí na žádost KOPIS k odstranění spadlých stromů po bouřce do mezihořského údolí. Před odbočkou na Libín odstraněna odlomená část koruny buku mimo komunikaci a cesta zprůjezdněna. Dále projeto celé mezihořské údolí v trase Šárovcova Lhota - Mezihoří - Ostroměř. V další části se již žádné překážky nevyskytovaly a jednotka se vrátila na základnu.

30. červenec -  Pár minut poté, co se hasiči vrátily domů z předchozího zásahu, opět je povolává krajské operační středisko k hašení požáru objektu v Lázních Bělohradě. Ihned po vyjetí ze zbrojnice je však výjezd odvolán, neboť se jedná o planý poplach.

30. červenec -  Městečkem se přežene velmi intenzivní přívalový déšť. Za 40 minut spadne asi 40mm srážek. Následky na sebe nenechávají dlouho čekat. Na pokyn starosty hasiči vyrážejí do bytového domu V Rybníčkách, kde voda valící se z pole, zatopila sklepní a vstupní prostory domu. Je prováděn úklid a čerpání vody.

26. červen - Jednotka SDH Mlázovice se účastní pátrací akce po pohřešovaném muži. Prohlédává okolí obce Hřídelec, společně s dalšími hasiči. Můž náhle zmizel, věci i smobilem zůstaly na kraji pole. Po nějaké době oznámeno Policií, že muž přišel ze sousední vesnice. Jednotka se vrátila zpět na základnu.

15. duben - Hasiči vyjíždějí k požáru palet v ostroměřské továrně TEXLA. Při příjezdu na místo zjišťují, že se jedná o taktické cvičení. Na místě zasahuje ještě JSDH Ostroměř a JSDH Lužany.

6. únor - Operační středisko vysílá ve 21.41h jednotku k požáru rodinného domu v obci Choteč. Hoří zde stropní konstrukce od závady na komínovém tělese. Kromě JSDH Mlázovice zde zasahuje JSDH Lužany a dvě cisterny PS Jičín. Hasiči rezebírají strop a podlahu, odklízejí plevy, seno a prkna. Vše vynáší ven před dům. Poté pomáhají s dohašením ohnisek požáru a kontrolou konstrukcí. Krátce po půlnoci odjíždějí na základnu.