Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Anketa

Měla by obec usilovat o rekonstrukci tenisového hřiště (staré již dosluhuje)?


100bar100 %

bar0 %

Celkový počet hlasů: 3

Používat anketu a komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Chcete se registrovat?


2011

6. listopad - Do nedělní půlnoci chybí jen několik minut, když je vyhlášen poplach. Mlázovičtí hasiči odjíždí v plném počtu k požáru rodinného domu v Lázních Bělohradě. Na místě, kde již pracuje profesionální jednotka z Nové Paky a dobrovolní hasiči z Nové Paky a Lázní Bělohradu zjišťují, že hoří půda domku. Provádí rozebrání střešní konstrukce s následným hašením a opakované prohlédání budovy, ve které se má nacházet majitel. Hledání bylo negativní, po uhašení požáru se kolem 3 hodiny ranní vrací zpět domů.

8. říjen - Krátce po 17té hodině vyhlašuje operační středisko v Jičíně poplach.  Dvě jednotky, jedna s cisternou, druhá s AVIA A31, odjíždí do Svatojanského Újezda k požáru hospodářské budovy. Během několika minut přijíždí na místo ostatní sbory okrsku - Lužany, Šárovcova Lhota, Choteč a Svatojanský Újezd. Hasiči zjišťují, že se jedná o taktické cvičení, které je zaměřeno na spolupráci s okolními sbory při dálkové dopravě vody. Během krátké doby je z proudů "B" sestaveno dálkové vedení, které překonává také výrazné převýšení. Čtyři motorové stříkačky PS 8 a PS 12 dopraví vodu z nádrže v obci k místu požáru, kde dále zasahují cisterny z Mlázovic a Lužan.

25. červenec - Hasiči již potřetí v letošní sezóně čistí koupaliště. Obec využila relativně horší předpověď na následující dny, aby došlo k výměně vody a přípravě koupaliště na druhý prázdninový měsíc.

23.-24. červenec - Na požádání starostky obce Višňová v Libereckém kraji, kde mlázovičtí hasiči pomáhali odstraňovat následky ničivých povodní v roce 2010, odjíždí jednotka narychlo v sobotu 23. července v 5.00h opět do této obce. Na místě celý víkend pomáhá odstraňovat škody, které napáchala povodeň letošní, již ne tolik medializovaná, ale opět značná. Hasiči provádějí čerpání vody z lagun, zahrad, sklepů i domů. Odčerpávají vodu z protipovodňových vaků, které následně demontují. Jejich činnost zachytila i kamera České televize, v reportáži odvysílané v sobotu v pořadu Události.

4. červen - Hasiči prováděli čištění studny u domu č.p. 65. Pravděpodobně v důsledku přívalového deště došlo ke znečištění klasické kopané studny. Jednotka provedla odčerpání vody z velmi hlubokého zdroje a jeho vyčištění. Majitel si následně zajistil desinfekci.

2. červen - V odpoledních hodinách provedli hasiči mimořádné vyčištění koupaliště v městečku, které bylo silně znečištěno blátem přiteklým z lesa předchozí den při přívalovém dešti. Jednotka provedla odklizení bláta a kompletní vymytí nádrže.

1. červen - Kolem 14té hodiny se bělohradskem prohnala sice krátká, ale intenzivní bouřka, která zanechala mnohé stopy. Starosta povolal jednotku k vyčištění zanešených kanalizačních vpustí a parkoviště u koupaliště. Než však dojela na místo, byla odvolána k technické pomoci do Šárovcovy Lhoty. Silnice mezi Lhotou a Hamerským mlýnem byla v délce 300m zaplavena blátem stékajícím z přiléhlého pole. Hasiči zajistili částečný odklon dopravy, zbylou na místě řídili. Prováděli odklízení bláta, v součinnosti s technikou Zemědělské a.s. Mlázovice a celou komunikaci poté omyli vodou. Po třech hodinách se vrátili na základnu. Vyčištění vpustí u mlázovického koupaliště a úklid bláta mezitím provedli pracovníci Obecního úřadu Mlázovice.

31. květen - Krátce před půl čtvrtou odpoledne vyhlašuje operační důstojník HZS HK poplach. I když se jedná o všední den a pracovní dobu, mlázovická jednotka vyjíždí za 7 minut od nahlášení. Odjíždí k požáru sila v areálu teletníku ZEPO Lázně Bělohrad v obci Lány. Včasný zásah zabránil výraznějším škodám. Jednotka provádí prevetnivní ochlazování střešní konstrukce stavby a dále dohlídává místo požáru. Zásah je společně s PS Jičín, PS Hořice a SDH Lázně Bělohrad. Zasahuje také vysokozdvižná plošina PS Jičín. Požár pravděpodobně vziknul při rozebíracích pracích dělníků, kteří v okolí sila používali autogen.

18. únor - Hasiči pořádají svůj tradiční bál na sále mlázovické Radnice. Ve 23.51h je ohlášen poplach, hoří rozsáhlá skládka velkoobjemových balíků mezi Mlázovicemi a Svatojanským Újezdem. Hasiči odkládají obleky a kravaty a za 5 minut vyjíždí výjezdová jednotka s cisternou. Na místo požáru během půl hodiny dorazí další 3 sbory (PS Jičín, PS Hořice a JSDH Lázně Bělohrad), dohromady zasahuje 6 cisteren. Hasiči mají problémy s rozsahem požáru (celá skládka obsahuje 920 velkobjemových balíků), komplikovaným přístupem k místu zásahu a velkou vzdáleností, kterou musí překonávat k dopravě vody. Cisterny se plní na mlázovickém koupališti, kde působí druhý odřad JSDH Mlázovice s vozem AVIA a motorovou stříkačkou PS-12, která čerpá vodu do vozidel. Kromě hašení probíhá ještě rozebírání skládky manipulátorem místní Zemědělské a.s.. Hořící balík jej však po chvíli poškodí. Protože je požár lokalizován a další zásah bez techniky pro rozebrání nemá smysl, rozhoduje velitel zásahu o přerušní akce. Sbory odjíždí na základny, následné je již v režii domácích. Bylo doporučeno, aby v příštích dnech provedl vlastník slámy demontáž skládky. Zásah kompletní výjezdové jednotky JSDH Mlázovice s veškerou technikou, během vlastního plesu, bude znamenat zvláštní zápis do místní hasičské kroniky.2010

23. říjen - Jednotka vyjíždí v 16.30h k nahlášenému požáru rodinného domu do osady Mezihoří. Později se ukazuje, že nehoří dům, ale okraj lesa. Hasiči musí použít motorovou pilu, aby se dostali na místo zásahu. Z dramaticky vypadající situace se "vyklube" dokonale utajené taktické civčení, které má prověřit likvidaci požáru lesního porostu v těžko přístupném terénu. Při zásahu je využívána motorová pila i dýchací technika. Zasahující hasiči provádí likvidaci dvou ohnisek požáru. Druhé je uhašeno již za tmy, proto musí být požářiště osvíceno halogenovými reflektory. Po více než dvou hodinách je cvičení ukončeno.

29. srpen - Krátce po 16té hodině byl vyhlášen poplach, jednotka odjela k požáru polního porostu do obce Kamenice u Konecchlumí. Po dojezdu na místo, společně s jičínskými hasiči a policisty zjistila, že se jednalo o nenahlášené pálení klestí a vrátila se zpět na základnu.

13. - 14 srpen - 9ti členná skupina SDH Mlázovice odjela s kompletním vybavením pomáhat odstraňovat následky ničivých povodní na Liberecku. Konkrétně vyjela do obce Višňová u Frýdlantu, která patřila mezi nejvíce poškozené. Do obce mlázovičtí hasiči dovezli rozsáhlou materiální a finanční pomoc poskytnutou mlázovickými občany. Na místě prováděli čerpání vody z lagun vytvořených po povodni, dále prováděli úklid. Vzhledem k dalšímu dešti, který obec zasáhl a vzhledem k opětovnému vyplavení řeky z koryta a následné částečné evakuaci osob, nebylo možné v záchranných pracech pokračovat a jednotka se vrátila domů.

10. červenec - Jednotka zasahovala u dopravní nehody na mlázovickém Náměstí. Zajistila místo nehody, odpojila u havarovaných vozů napájení z autobaterií a zajistila unikající ropné látky z jednoho z vozidel. Do příjezdu policie řídila dopravu. Po vyšetření nehody provedla kompletní úklid prostoru.
29. květen - Hasiči vyjíždějí k požáru budovy na mlázovickém Náměstí. Z původního dramatu s nahlášenou zraněnou osobou se vyklube taktické cvičení. Hasiči uhasí na budově Radnice připravenou dýmovnici a evakuují zraněného (figuranta) ze střechy pro předání záchranné službě. Na základnu se vrací asi za hodinu.

29. duben - Ranní ticho je v 5.22h narušeno ostrým zvukem sirény, která svolává mlázovické hasiče k výjezdu požáru rodinného domu v Ostroměři. Při příjezdu na místo požáru hasiči zjišťují, že hoří pouze nenahlášený požár hromady roští a vrací se bez zásahu zpět do Mlázovic.

26. březen - Ve 13.04h je vyhlášen poplach. Po pár minutách odjíždí hasiči k požáru rodinného domu v Šárovcově Lhotě, poblíž obecní hospody. Hoří střecha a půda. Na místě zasahují ještě další tři jednotky hasičů. SDH Mlázovice nejprve provádí dálkovou dopravu vody z Mlázovic, poté přebírá požářiště na dohlídání. V podvečer je zjištěno opětovné zplanutí dvou ohnisek, proto dochází k dalšímu uvolnění půdních prostor a dohašení vysokotlakem. Zhruba ve 22.00h je místo předáno starostovi obce (majitel není přítomen) a jednotka se vrací na základnu.2009

27. září - Navzdory několikatýdenímu suchu se najdou jedinci, kteří přesto rozdělávají ohně, pálí roští, vypalují trávu... Ze stejné příčiny se rozhořel požár roští na volném prostranství, opět v obci Konecchlumí. Zásahová jednotka SDH Mlázovice byla povolána k tomuto požáru svými kolegy z HZS Jičín cca v 11.15h. Zhruba po hodině se naši hasiči vrátili na základnu.

15. září - Ve 13.30h vyjeli mlázovičtí hasiči na vyzvání operačního důstojníka HZS Jičín k požáru travního porostu v sousední obci Konecchlumí. Požár byl uhašen za pár minut. Opět se ukázala kvalita naší techniky. I když mají jičínští hasiči nová zahraniční vozidla, do mírného úzkého kopce musela vyjet, sice repasovaná, ale 40let stará mlázovická cisterna (CAS-25 RTO). Už by si konečně pánové na GŘ HZS mohli uvědomit, že profesionálové potřebují české TATRY !!!!

22. květen - Východní Čechy zasáhly přívalové deště, doprovázené vichřicí a kroupami. V půl čtvrté odpoledne povolává starosta místní SDH k likvidaci spadaných stromů na cestě k Hájence. Stromy strhly vedení nízkého napětí, proto museli hasiči čekat na odpojení proudu. Vzhledem k vytíženosti pracovníků ČEZu, je povolán místní revizní technik, aby vedení odpojil. Likvidace stromů probíhala až do večerních hodin.

8. květen - v půl dvanácté večer zasáhla městečko krátká, ale intenzivní bouřka. Blesk zapálil trafostanici v Novopacké ulici. Krátce poté vyhlásilo operační středisko HZS Jičín poplach pro mlázovickou jednotku. Ta zajišťovala místo požáru a po příjezdu pracovníků ČEZ Distribuce osvětlovala prostor trafostanice pro opravu.

15. duben - v půl sedmé odpoledne zahaluje oblohu černý oblak. Krátce poté mlázovičtí hasiči vyjiždí k požáru prodejny stavbenin v Lázních Bělohradě. Na místě dopravují vodu pro hasební zásah a dále dočišťují požářiště. Zasahují společně s dalšímu 14 jednotkami profesionálních i doborovolných hasičů. Vracejí se kolem půl desáté večer.