Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Anketa

Měla by obec usilovat o rekonstrukci tenisového hřiště (staré již dosluhuje)?


100bar100 %

bar0 %

Celkový počet hlasů: 3

Používat anketu a komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Chcete se registrovat?


Z historie sboru

V českých zemích docházelo k zakládání doborovolných hasičských sborů již v šedesátých letech 19. století. V mlázovicích se tomu stalo mnohem déle. Dne 16. srpna 1903 svolává Ladislav Riegl schůzi občanů na Radnici a dochází zde k založení Sboru dobrovolných hasičů.

Mezi zakládající členy patří tito: Josef Hakl (č.p. 7, rolník a starosta městečka), Ladislav Riegl (č.p. 145, lesní adjunkt v.v.), Jaroslav Hrádek (č.p. 47, rolník), Josef Macnar (č.p. 48, rolník), Václav Mašek (č.p. 59, domkař), Josef Janoch (č.p. 115, obuvník), Václav Hruška (č.p. 4, hostinský), Karel Hanuš (č.p. 102, sedlář), Antonín Tauchman (č.p. 85, truhlář), Václav Čeliš (č.p. 74, rolník), Jan Zapadlo (č.p. 79, rolník), Petr Kyselo (č.p. 23, malíř pokojů), Josef Čížek (č.p. 87, pekař), František Jiřičko (č.p. 77, listonoš), Bohuslav Václavík (č.p.75, krejčí), Václav Podlipný (č.p. 28, soustružník), Václav Studený (č.p. 129, kolář), Adolf Sudek (č.p. 30, rolník), František Číp (č.p. 54, dělník), Josef Tarant (č.p. 26, rolník a truhlář), Josef Gabriel (č.p. 76, bednář), Josef Buřil (č.p. 78) obuvník, Jan Vojtěch (č.p. 4, řezník), Josef Fejfar (č.p. 16, rolník), František Kutnar (č.p. 82, rolník).

Prvním starostou sboru byl zvolen Ladislav Riegl, velitelem Josef Hakl, jednatelem MUDr. Josef Urban a pokladníkem Josef Karel. Pro členstvo, které se neustále zvětšovalo, bylo ihned zakoupeno 30 stejnokrojů. V následujícím roce, tedy 1904, se konal první hasičský bál. V roce 1906, při n ových volbách, se do vedení dostali Jaroslav Hrádek a Josef Klepl. V roce 1909 byla zakoupena výkonnější ruční stříkačka.

První světová válka povolala na bojiště i mnoho našich členů. V bojích padli Václav Mašek, Václav Chudoba a v důsledku války zemřeli František Číp a Josef Čížek. V dobách první republiky zastávali vedoucí funkce Antonín Plašil, Josef Janoch, Václav Stříbrský, Jan Vích a Václav Kňourek ml., dále pak pro sbor aktivně pracoval František Černoch, Václav Bílek, Josef Pekař, Antonín Tauchman a Václav Hruška. V roce 1931 byla zakoupena motorová stříkačka od firmy Stratílek z Vysokého Mýta. Sbor se zúčastňoval mnoha námětových a poplašných cvičení, pořádal plesy a výlety, vyjížděl k požárům a vypomáhal na obecních pracech. Zároveň diplomaticky zastupoval Mlázovice na různých společenských akcích, oslavách, sjezdech, výročích a pohřbech.

V době okupace velel sboru František Vosáhlo, Jaroslav Sládek a František Jelínek. Hasiči však od svého vzniku neměli svůj dům. Proto stříkačku a nářadí skladovali v obecních prostorách "Za porážkou" a schůzovali v místních hostincích. Od roku 1945 až do poloviny 60. let řídil náš sbor Josef Štěrba, Josef Sudek, Bohumil Dobiáš, Josef Khun, Oldřich Pekař a Josef Letošník. Větší aktivitu vykonávali především: Antonín Klepl, František Horák, František Voňka, Josef Číp, Václav Novák, Stanislav Hanuš, Bedřich Meixnar, Ladislav a Bohumil Machové, Josef Kutnar, Josef Gabriel a Jindřich Šulc. Roku 1952 byl v rámci politických změn přeměněn název na Československý svaz požární ochrany (ČSPO). Následujícího roku bylo zakoupeno terénní vozidlo RV Praga a zmodernizována hasičská stříkačka. Jiř od roku 1948 mají hasiči k dispozici domek č.p. 35 v Gabauerově ulici, sloužící ke schůzím.

V polovině 50. let založeno družstvo žáků a dorostu, do organizace vstupují i ženy. V letech 1959-1964 byla v akci "Z", svépomocí občanů, postavena místní požární zbrojnice. V roce 1962 nám byla přidělena motorová stříkačka ASC16 na podvozku PRAGA RN. Roku 1965 na protest proti obydlení hasičské zbrojnice, vystoupili ze sboru jeho vedoucí činitelé Josef Khun, Bohumil Dobiáš, Josef Letošník a Antonín Klepl. Do vedení organizace nastupuje nová generace: Zdeněk Číp, Jaromír Tauchman, Josef Vích, Josef Mařas a Jaroslav Tarant. V 70. letech tvoří soutěžní družstvo ve složení Václav Novák (t.č. velitel), Václav Podlipný, Josef Stoklasa, Jiří Macnar, Václav Malina, Zdeněk Gabriel, Jiří Kutnar, Ladislav Krejcar, František Dvořák, Josef Masopust a Václav Vojtěch. V 80. letech obměňují starší členy na soutěžích Miroslav Kinčl, bratři Josef a František Čípové, Vladimír Brádle, Jiří Mach, Karel Vojtěch a Petr Jón.

Do funkce velitele nastupuje po Zděňku Gabrielovi a Zdeňku Čípovi, v roce 1985 Josef Číp. Předsedou sboru je zvolen Jaroslav Tarant, pokladníkem Jiří Čeřovský. Jednatelm se stává od roku 1986 Václav Vojtěch. V roce 1980 získán pro organizaci požární vůz CAS 25RTHA ŠKODA "Trambus", v pozdějších letech pak ještě Avia. Organiazce žije čilým společnským životem, pořádá plesy, výlety, účastní se soutěží. Konají se brigády všeho druhu (čištění koupaliště, sběr železa, stavební práce ...). V polovině 80. let však skončil výcvik mládeže a skončili i ženy v našich řadách.

Po změně politických poměrů končí r. 1990 činnost SČPO a vzniká Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Zpět se vrací název Sboru dobrovolných hasičů (SDH). Je zakoupena současná stříkačka DS16. Starostou je zvolen v roce 1994 Zdeněk Gabriel, pokladníkem Emil Kutko, jednatelem je Václav Vojtěch a velitelem od roku 1996 František Číp.

Historický přehled velitelů SDH:

1903 - 1906 Josef Hakl, 1906 -1913 Jaroslav Hrádek, 1913 - 1922 Josef Valenta, 1922- 1939 Antonín Plašil, 1939 - 1945 František Vosáhlo, 1945 - 1948 Josef Štěrba, 1948 - 1965 Bohumil Dobiáš, 1965 - 1973 Zdeněk Číp, 1973 - 1979 Václav Novák, 1979 - 1983 Zdeněk Gabriel, 1983 - 1985 Zdeněk Číp, 1985 - 1996 Josef Číp, 1996 - 2014 František Číp, 2014 - součastnost Tomáš Čeřovský

Historický přehled jednatelů SDH:

1903 - 1903 MUDr. Josef Urban, 1906 - 1913 František Jiřičko, 1913 - 1931 Václav Stříbrský, 1931 - 1939 Jan Vích, 1939 - 1944 František Jelínek, 1944 - 1949 Jan Vích, 1949 - 1953 Oldřich Pekař, 1953 - 1954 Josef Letošník, 1954 - 1958 František Horák, 1958 - 1967 František Voňka, 1967 - 1969 Josef Masopust, 1969 - 1985 Josef Mařas, 1985 - 1986 JUDr. Josef Sixta, 1986 - 2009 Václav Vojtěch, 2009 - současnost Martin Vágenknecht

Historický přehled starostů SDH:

1903 - 1906 Ladislav Riegl, 1906 - 1913 MUDr. Josef Klepl, 1913 - 1922 Jaroslav Hrádek, 1922 - 1943 Josef Janoch, 1943 - 1948 Jaroslav Hrádek, 1948 - 1954 Josef Sudek, 1954 - 1965 Josef Khun, 1965 - 1973 Jaromír Tauchman, 1973 - 1982 Josef Vích, 1982 - 1985 Václav Vojtěch, 1985 - 1994 Jaroslav Tarant, 1994 - 2009 Zdeněk Gabriel, 2009 - 2014 Josef Číp, 2014 - součastnost František Číp

Historický přehled pokladníků SDH:

1903 - 1906 Josef Karel, 1906 - 1919 Josef Macnar, 1919 - 1922 Antonín Plašil, 1922 - 1934 Václav Kňourek ml., 1934 - 1939 František Vosáhlo, 1939 - 1960 František Černoch, 1960 - 1965 Josef Letošník, 1965 - 1971 Vlasta Tauchmanová, 1971 - 1978 Věra Hátlová, 1978 - 1994 Jiří Čeřovský, 1994 - 2014 Emil Kutko, 2014 - součastnost

Na základě zápisů v hasičských kronikách zpracoval Martin Vágenktecht