Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Anketa

Měla by obec usilovat o rekonstrukci tenisového hřiště (staré již dosluhuje)?


100bar100 %

bar0 %

Celkový počet hlasů: 3

Používat anketu a komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Chcete se registrovat?


Projekt: „Rekonstrukce požární zbrojnice Mlázovice“

Cílem projektu je zvýšení ochrany života, zdraví osob, majetku a hospodářských aktivit v návaznosti na měnící se klimatické podmínky. V dané lokalitě se jedná o extrémní sucho a sněhové srážky, masivní námrazy.

Výsledkem projektu bude zvýšení odolnosti požární zbrojnice Mlázovice vůči účinkům mimořádné události tak, aby mohla plnit své úkoly v podmínkách mimořádné události a byly zajištěny podmínky pro rychlý výjezd jednotky k mimořádné události.

Městys Mlázovice podal žádost o dotaci do Integrovaného regionálního operačního programu, výzvy č. 36 Stanice IZS na projekt „Rekonstrukce požární zbrojnice Mlázovice“. Dne 1. 12. 2016 byl projekt registrován a bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Předmětem projektu je rekonstrukce objektu požární zbrojnice městyse Mlázovice, za účelem zvýšení odolnosti vůči účinkům mimořádné události, tak aby mohla plnit své úkoly v podmínkách mimořádné události a byly zajištěny podmínky pro rychlý výjezd jednotky k mimořádné události. Rekonstrukce bude provedena tak, aby splňovala požadavky ČSN 73 5710 a mohla být plně využívána pro výkon služby jednotky SDH Mlázovice a k umístění požární techniky a věcných prostředků požární techniky.

Projekt „Rekonstrukce požární zbrojnice Mlázovice“ je spolufinancován Evropskou unií.