Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Anketa

Městečko provozuje již třetím rokem místní pobočku Pošty. Jak hodnotíte tento provoz (oznámkujte jako ve škole)?


100bar100 %

bar0 %

bar0 %

bar0 %

bar0 %

Celkový počet hlasů: 7

Používat anketu a komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Chcete se registrovat?


Projekt: „Rekonstrukce požární zbrojnice Mlázovice“

Cílem projektu je zvýšení ochrany života, zdraví osob, majetku a hospodářských aktivit v návaznosti na měnící se klimatické podmínky. V dané lokalitě se jedná o extrémní sucho a sněhové srážky, masivní námrazy.

Výsledkem projektu bude zvýšení odolnosti požární zbrojnice Mlázovice vůči účinkům mimořádné události tak, aby mohla plnit své úkoly v podmínkách mimořádné události a byly zajištěny podmínky pro rychlý výjezd jednotky k mimořádné události.

Městys Mlázovice podal žádost o dotaci do Integrovaného regionálního operačního programu, výzvy č. 36 Stanice IZS na projekt „Rekonstrukce požární zbrojnice Mlázovice“. Dne 1. 12. 2016 byl projekt registrován a bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Předmětem projektu je rekonstrukce objektu požární zbrojnice městyse Mlázovice, za účelem zvýšení odolnosti vůči účinkům mimořádné události, tak aby mohla plnit své úkoly v podmínkách mimořádné události a byly zajištěny podmínky pro rychlý výjezd jednotky k mimořádné události. Rekonstrukce bude provedena tak, aby splňovala požadavky ČSN 73 5710 a mohla být plně využívána pro výkon služby jednotky SDH Mlázovice a k umístění požární techniky a věcných prostředků požární techniky.

Projekt „Rekonstrukce požární zbrojnice Mlázovice“ je spolufinancován Evropskou unií.