Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Anketa

Měla by obec usilovat o rekonstrukci tenisového hřiště (staré již dosluhuje)?


100bar100 %

bar0 %

Celkový počet hlasů: 3

Používat anketu a komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Chcete se registrovat?


Projekt: „Nákup velkokapacitní požární cisterny“

Cílem projektu je zvýšení ochrany života, zdraví osob,majetku a hospodářských aktivit v návaznosti na měnící se klimatické podmínky odrážející se v dané oblasti zvýšenou četností déletrvajícího sucha. K plnění tohoto cíle přispěje tento projekt, který umožní pořízení specializované techniky a věcných prostředků především pro výkon činností spojených s extrémním suchem, které má dopad na vznik lesních požárů nebo omezení zásobování pitnou vodou.

Městys Mlázovice podal žádost o dotaci do Integrovaného regionálního operačního programu, výzvy č. 19 Technika pro IZS na projekt „Nákup velkokapacitní požární cisterny“. Dne 22. 7. 2016 byl projekt registrován a bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Předmětem projektu je pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro výkon činností spojených s extrémním suchem pro JSDH Mlázovice. Konkrétně bude pořízena velkoobjemová cisterna s odpovídajícím vybavením pro velkoobjemové hašení. Pořízená technika a vybavení povede ke zlepšení připravenosti JDSH Mlázovice k řešení mimořádných situací spojených se změnou klimatu.

Realizací projektu dojde ke zvýšení ochrany života, zdraví osob, majetku a hospodářských aktivit a zlepšení připravenosti JDSH Mlázovice k řešení mimořádných situací spojených se změnou klimatu.

Projekt „Nákup velkokapacitní požární cisterny“ je spolufinancován Evropskou unií.