Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Anketa

Městečko provozuje již třetím rokem místní pobočku Pošty. Jak hodnotíte tento provoz (oznámkujte jako ve škole)?


100bar100 %

bar0 %

bar0 %

bar0 %

bar0 %

Celkový počet hlasů: 7

Používat anketu a komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Chcete se registrovat?


Projekt: „Nákup velkokapacitní požární cisterny“

Cílem projektu je zvýšení ochrany života, zdraví osob,majetku a hospodářských aktivit v návaznosti na měnící se klimatické podmínky odrážející se v dané oblasti zvýšenou četností déletrvajícího sucha. K plnění tohoto cíle přispěje tento projekt, který umožní pořízení specializované techniky a věcných prostředků především pro výkon činností spojených s extrémním suchem, které má dopad na vznik lesních požárů nebo omezení zásobování pitnou vodou.

Městys Mlázovice podal žádost o dotaci do Integrovaného regionálního operačního programu, výzvy č. 19 Technika pro IZS na projekt „Nákup velkokapacitní požární cisterny“. Dne 22. 7. 2016 byl projekt registrován a bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Předmětem projektu je pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro výkon činností spojených s extrémním suchem pro JSDH Mlázovice. Konkrétně bude pořízena velkoobjemová cisterna s odpovídajícím vybavením pro velkoobjemové hašení. Pořízená technika a vybavení povede ke zlepšení připravenosti JDSH Mlázovice k řešení mimořádných situací spojených se změnou klimatu.

Realizací projektu dojde ke zvýšení ochrany života, zdraví osob, majetku a hospodářských aktivit a zlepšení připravenosti JDSH Mlázovice k řešení mimořádných situací spojených se změnou klimatu.

Projekt „Nákup velkokapacitní požární cisterny“ je spolufinancován Evropskou unií.