Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Anketa

Měla by obec usilovat o rekonstrukci tenisového hřiště (staré již dosluhuje)?


100bar100 %

bar0 %

Celkový počet hlasů: 3

Používat anketu a komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Chcete se registrovat?


Projekt „Dopravní automobil pro JSDH Mlázovice“

Cílem projektu je pořízení dopravního automobilu pro JSDH Mlázovice, který zvýší kvalitu poskytovaných služeb jednotky. Dopravní automobil bude sloužit pro odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz, zejména pro evakuaci osob a nouzové zásobování obyvatel. Projekt přispěje k zajištění připravenosti jednotky při řešení krizových situací, ke zvýšení kvality záchranných a likvidačních prací v důsledku změny klimatu.

Městys Mlázovice leží na území MAS Brána do Českého ráje a spadá do správního obvodu ORP Jičín. O dotaci požádal z Integrovaného regionálního operačního programu, 2.výzvy MAS Brána do Českého ráje-IROP-Podpora hasičů. Výše dotace činí 95% způsobilých výdajů projektu.

Projekt „Dopravní automobil pro JSDH Mlázovice“ je spolufinancován Evropskou unií.

Identifikační údaje projektu

Název projektu: Dopravní automobil pro JSDH Mlázovice
Reg. číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0007601