Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Úhrady za pobyt

Ceník úhrad platný od 1.6.2023

 

V souladu se z.č.108/2006 Sb., o sociálních službách, § 73, platí uživatel v pobytové službě domov pro seniory ÚHRADU ZA UBYTOVÁNÍ, ÚHRADU ZA STRAVU A ÚHRADU ZA POSKYTOVANOU PÉČI.

Výši úhrady za poskytované ubytování a celodenní stravu upravuje prováděcí vyhláška č.505/2006 Sb. v aktuálním znění.

V souladu s aktuálně platnou novelou vyhlášky 505/2006 Sb., č. 440/2022 Sb. platí v Domově důchodců od 1.6.2023 tyto sazby:

 

1. Úhrada za UBYTOVÁNÍ: 280,- Kč/ den

-         všechny pokoje mají stejnou sazbu

 

2. Úhrada za STRAVU :235,- Kč / den, z toho celodenní stravovací jednotka 110,-Kč

 

Součet denní sazby za ubytování a stravu činí 515,- Kč za den a násobí se počtem dnů v měsíci:

-           v měsíci s 30 dny činí úhrada 15 450,- Kč (30 x 515 = 15 450,- Kč)

-           v měsíci s 31 dny činí úhrada 15 965,- Kč (31 x 515 = 15 965,- Kč)

-           v měsíci s 28 dny činí úhrada 14 420,- Kč (28 x 515 = 14 420,- Kč)

 

Po úhradě za ubytování a stravu musí uživateli zůstat minimální zůstatek 15 % z příjmu (důchodu).

 

3. Úhrada ZA POSKYTOVANOU PÉČI: uživatel platí částku ve výši přiznaného příspěvku na péči dle stupně přiznané závislosti

 

Vratky

-          vrací se jen za předem oznámený pobyt mimo zařízení

-          vrací se jen z platby za stravovací jednotku – 110,- Kč/den nebo její poměrná část dle druhu odhlášených jídel (snídaně 17,- Kč, svačina 10,- Kč, oběd 48,- Kč, večeře 25,- Kč)

-          podmínkou je pobyt mimo a odhlášení stravy oznámit den předem, do 11. hod, před víkendem a svátky poslední pracovní den před těmito dny

-          pobyt v nemocnici je považován za dopředu nahlášený

-          pobyt mimo se oznamuje vrchní sestře nebo směnové sestře

-          při placení úhrady ve výši 85 % z příjmu, se stravovací jednotka vrací ve výši, v jaké byla skutečně zaplacena

-          příspěvek na péči v poměrné části dle počtu dnů mimo se vrací jen při pobytu doma, za pobyt v nemocnici ne

 

 

Vypracoval: Lyczkowská, Češíková, Kubíčková

Schválil: Eva Lyczkowská, ředitelka DD, dne 17.5.2023                    

Platnost od: 1.6.2023