Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Anketa

Městečko provozuje již třetím rokem místní pobočku Pošty. Jak hodnotíte tento provoz (oznámkujte jako ve škole)?


100bar100 %

bar0 %

bar0 %

bar0 %

bar0 %

Celkový počet hlasů: 7

Používat anketu a komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Chcete se registrovat?


Úhrady za pobyt

Ceník úhrad platný od 1.3.2022

V souladu se z.č.108/2006 Sb., o sociálních službách, § 73, platí uživatel v pobytové službě domov pro seniory ÚHRADU ZA UBYTOVÁNÍ, ÚHRADU ZA STRAVU A ÚHRADU ZA POSKYTOVANOU PÉČI.
Výši úhrady za poskytované ubytování a celodenní stravu upravuje prováděcí vyhláška č.505/2006 Sb.
V souladu s aktuálně platnou novelou vyhlášky 505/2006 Sb. platí v Domově důchodců od 1.3.2022 tyto sazby:

1. Úhrada za UBYTOVÁNÍ: 250,- Kč/ den
- všechny pokoje mají stejnou sazbu

2. Úhrada za STRAVU :205,- Kč / den, z toho celodenní stravovací jednotka 100,-Kč

Součet denní sazby za ubytování a stravu činí 455,- Kč za den a násobí se počtem dnů v měsíci:
- v měsíci s 30 dny činí úhrada 13 650,- Kč (30 x 455 = 13 650,- Kč)
- v měsíci s 31 dny činí úhrada 14 105,- Kč (31 x 455 = 14 105,- Kč)
- v měsíci s 28 dny činí úhrada 12 740,- Kč (28 x 455 = 12 740,- Kč)

Po úhradě za ubytování a stravu musí uživateli zůstat minimální zůstatek 15 % z příjmu (důchodu).


3. Úhrada ZA POSKYTOVANOU PÉČI: uživatel platí částku ve výši přiznaného příspěvku na péči dle stupně přiznané závislosti

Vratky
- vrací se jen za předem oznámený pobyt mimo zařízení
- vrací se jen z platby za stravovací jednotku – 100,- Kč/den nebo její poměrná část dle druhu odhlášených jídel (snídaně 16,- Kč, svačina 10,- Kč, oběd 40,- Kč, večeře 24,- Kč)
- podmínkou je pobyt mimo a odhlášení stravy oznámit den předem, do 11. hod, před víkendem a svátky poslední pracovní den před těmito dny
- pobyt v nemocnici je považován za dopředu nahlášený
- pobyt mimo se oznamuje vrchní sestře nebo směnové sestře
- při placení úhrady ve výši 85 % z příjmu, se stravovací jednotka vrací ve výši, v jaké byla skutečně zaplacena
- příspěvek na péči v poměrné části dle počtu dnů mimo se vrací jen při pobytu doma, za pobyt v nemocnici ne


Vypracoval: Lyczkowská, Češíková
Schválil: Eva Lyczkowská, ředitelka DD, dne 28.2.2022
Platnost od: 1.3.2022