Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Úhrady za pobyt

Ceník úhrad platný od 1. 2. 2024

 

V souladu se z. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 73, platí uživatel v pobytové službě domov pro seniory ÚHRADU ZA UBYTOVÁNÍ, ÚHRADU ZA STRAVU A ÚHRADU ZA POSKYTOVANOU PÉČI.

Výši úhrady za poskytované ubytování a celodenní stravu upravuje prováděcí vyhláška č.505/2006 Sb. v aktuálním znění.

V souladu s aktuálně platnou novelou vyhlášky 505/2006 Sb., č. 378/2023 Sb. platí v Domově důchodců od 1. 2. 2024 tyto sazby:

 

1. Úhrada za UBYTOVÁNÍ: 305,- Kč/ den

- všechny pokoje mají stejnou sazbu

 

2. Úhrada za STRAVU: 255,- Kč / den, z toho celodenní stravovací jednotka 110,-Kč

 

Součet denní sazby za ubytování a stravu činí 560,- Kč za den a násobí se počtem dnů v měsíci:

 

- v měsíci s 30 dny činí úhrada 16 800,- Kč (30 x 560 = 16 800,- Kč)

- v měsíci s 31 dny činí úhrada 17 360,- Kč (31 x 560 = 17 360,- Kč)

- v měsíci s 28 dny činí úhrada 15 680,- Kč (28 x 560 = 15 680,- Kč)

- v měsíci s 29 dny činí úhrada 16 240,- Kč (29 x 560 = 16 240,- Kč)

 

Po úhradě za ubytování a stravu musí uživateli zůstat minimální zůstatek 15 % z příjmu (důchodu).

 

3. Úhrada ZA POSKYTOVANOU PÉČI: uživatel platí částku ve výši přiznaného příspěvku na péči dle stupně přiznané závislosti

 

Vratky

- vrací se jen za předem oznámený pobyt mimo zařízení

- vrací se jen z platby za stravovací jednotku – 110,- Kč/den nebo její poměrná část dle druhu odhlášených jídel (snídaně 20,- Kč, svačina 10,- Kč, oběd 52,- Kč, večeře 28,- Kč)

- podmínkou je pobyt mimo a odhlášení stravy oznámit den předem, do 11. hod, před víkendem a svátky poslední pracovní den před těmito dny

- pobyt v nemocnici je považován za dopředu nahlášený

- pobyt mimo se oznamuje vrchní sestře nebo směnové sestře

- při placení úhrady ve výši 85 % z příjmu, se stravovací jednotka vrací ve výši, v jaké byla skutečně zaplacena

- příspěvek na péči v poměrné části dle počtu dnů mimo se vrací jen při pobytu doma, za pobyt v nemocnici ne

 

 

Vypracoval: Lyczkowská, Češíková, Kubíčková

Schválil: Eva Lyczkowská, ředitelka DD, dne 3.1.2024


Platnost od: 1. 2.2024