Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Úhrady za pobyt

Ceník úhrad platný od 1.1.2018

V souladu se z.č.108/2006 Sb., o sociálních službách, § 73, platí uživatel v Domově důchodců Mlázovice ÚHRADU ZA UBYTOVÁNÍ, ÚHRADU ZA STRAVU A ÚHRADU ZA POSKYTOVANOU PÉČI.


Od 1.1.2018 platí v Domově důchodců Mlázovice tyto sazby:

 

1. Úhrada za UBYTOVÁNÍ: 210,- Kč/ den
- všechny pokoje mají stejnou sazbu

 

2. Úhrada za STRAVU :170,- Kč / den, z toho celodenní stravovací jednotka 86,-Kč

Součet denní sazby za ubytování a stravu činí 380,- Kč za den a násobí se počtem dnů v měsíci:
-  v měsíci s 30 dny činí úhrada 11 400,- Kč (30 x 380 = 11 400,- Kč)
-  v měsíci s 31 dny činí úhrada 11 780,- Kč (31 x 380 = 11 780,- Kč)
-  v měsíci s 28 dny činí úhrada 10 640,- Kč (28 x 380 = 10 640,- Kč)

Po úhradě za ubytování a stravu musí uživateli zůstat minimální zůstatek 15 % z příjmu (důchodu).


3. Úhrada ZA POSKYTOVANOU PÉČI: uživatel platí částku ve výši přiznaného příspěvku na péči dle stupně přiznané závislosti


Vratky
- vrací se jen za předem oznámený pobyt mimo zařízení
- vrací se jen z platby za stravu – stravovací jednotka 86,- Kč nebo její poměrná část dle druhu odhlášených jídel (snídaně 13,- Kč, svačina 7,- Kč, oběd 38,- Kč, večeře 21,- Kč)
- podmínkou je pobyt mimo a odhlášení stravy oznámit den předem, do 11. hod, před víkendem a svátky poslední pracovní den před těmito dny
- pobyt v nemocnici je považován za dopředu nahlášený
- pobyt mimo se oznamuje vrchní sestře nebo směnové sestře
- při placení úhrady ve výši 85 % z příjmu, se stravovací jednotka vrací ve výši, v jaké byla skutečně zaplacena
- příspěvek na péči v poměrné části dle počtu dnů mimo se vrací jen při pobytu doma, za pobyt v nemocnici ne
Vypracoval: Lyczkowská, Češíková
Schválil: Eva Lyczkowská, ředitelka DD, dne 7.12.2017                     
Platnost od: 1.1.2018