Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Příspěvek na péči

Zájemce o umístění v Domově důchodců Mlázovice, by měl mít přiznaný příspěvek na péči podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách.

  • Příspěvek na péči se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci.
  • Nárok na příspěvek na péči má osoba, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby.
  • Žadatel o příspěvek si podá žádost na místně příslušném pracovišti úřadu práce ( Jičín, Hořice, Nová Paka a pod.).