Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Pravidlo pro vycházky mimo DD

Pravidlo pro VYCHÁZKY mimo areál DD

 

V souladu s usnesením vlády ze dne 21.12.2020, č. 1370, s platností od 22.12.2020 lze odcházet mimo areál domova na vycházky za těchto podmínek:

 

 1. Jakýkoli odchod z domova mimo areál doporučujeme předem dojednat, a to z důvodu omezené kapacity pokojů a lůžek určených k izolaci.

 2. Odchod a příchod uživatel (nebo za něj osoba blízká) oznámí zdravotní sestře ve službě, která provede záznam do evidence vycházek (podobně jako při odhlašování stravy z důvodu pobytu mimo domov) a změří tělesnou teplotu.

 3.  Uživatel použije v průběhu vycházky respirátor třídy FFP2 nebo KN95 (vydá setra, pokud nezajistí rodina)

 4. Po návratu z vycházky bude uživatel (bezprostředně) umístěn do oddělených prostor (izolace), do 72 hodin od ukončení vycházky mu bude proveden první antigenní POC test, test bude následně zopakován za další 3 až 4 dny. V případě negativních výsledků obou testů, se uživatel bude moci vrátit na svůj pokoj.

 5. Vycházka bude umožněna pouze v případě volné kapacity pokojů určených k izolaci.

 6. Poučení o pravidlech, která jsou důležitá dodržovat po dobu vycházky:

 • uživatel nezapomene oznámit odchod a příchod

 • každý klient musí po jakkoli dlouhé vycházce a odchodu mimo areál DD do izolace

 • uživatel i osoba blízká používají mimo areál domova, po celou dobu vycházky, respirátor

 • není povinností domova důchodců zajistit uživateli respirátor ze svých zdrojů

 • všichni se vyvarují blízkého osobního kontaktu, zejména podávání rukou, objímání

 • návrat z vycházky oznámí uživatel zdravotní sestře, předá ji použitý respirátor a nechá si změřit tělesnou teplotu

 • uživatel si při příchodu do domova vydezinfikuje ruce – zásobníky s dezinfekcí se nachází u vstupních dveří okálu na spojovací chodbě, v patře okálu u výtahu a na chodbě budovy lázně u toalet

 • Po návratu z vycházky je uživatel ubytován na izolačním pokoji po dobu cca 6-7 dnů a podrobí se dvěma antigenním testům. V případě negativního výsledku obou testů se uživatel po 6–7 dnech vrátí na vlastní pokoj, v případě pozitivního výsledku testu nebo příznaků nemoci Covid zůstává uživatel v izolaci.

 

Žádáme každého o maximální ohleduplnost a dodržování protiepidemických opatření. Cílem nás všech je snížit riziko přenosu nákazy Covid-19.  Děkujeme, že budete zodpovědní.