Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Anketa

Městečko provozuje již třetím rokem místní pobočku Pošty. Jak hodnotíte tento provoz (oznámkujte jako ve škole)?


100bar100 %

bar0 %

bar0 %

bar0 %

bar0 %

Celkový počet hlasů: 7

Používat anketu a komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Chcete se registrovat?


Pravidla pro přijímání darů v Domově důchodců Mlázovice

Přijímání darů upravuje zřizovací listina organizace. Organizace smí přijímat dary jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele s výjimkou peněžního neúčelového daru do výše 40000,- Kč v jednotlivém případě. Organizace je oprávněna přijmout jen takový majetek, který je potřebný k výkonu činností, pro které byla zřízena.

Nelze přijmout dar jehož poskytnutím dárce očekává protekci, zvýhodňování, ovlivnění poskytování služby konkrétnímu uživateli.

Pravidla pro přijímání darů:

 • dary finanční i věcné za organizaci přijímá ředitelka organizace
 • ředitelka uzavírá s dárcem darovací smlouvu
 • ředitelka vede písemnou evidenci přijatých darů a podává daňové přiznání příslušnému finančnímu úřadu
 • za zanesení daru do účetní evidence, za ocenění věcného daru podle cen v místě a čase obvyklých odpovídá účetní organizace

Použití daru:

 • Je-li dar účelový, je jeho použití vázáno účelem, který je ujednán ve smlouvě.
 • Pokud je finanční dar neúčelový, je zdrojem rezervního fondu organizace a je použit na rozvoj a zkvalitnění činnosti, např. pořízení drobného majetku, propagace.

Obchodní vzorek, bonus, drobné věci převážně určené k přímé spotřebě pro uživatele:

 • nejsou považovány za dar
 • lze je přijmout bez souhlasu zřizovatele
 • za organizaci jsou oprávněni je přijímat: ředitelka, vrchní sestra, skladní

Drobné pozornosti pro celý kolektiv:

 • Drobnou pozorností jsou: květiny, káva, čokoláda, bonboniéra a pod.
 • Pokud uživatel, rodina trvá na předání pozornosti a ze společenských důvodů ji nelze odmítnout a pracovník pozornost přijme, zapíše přijetí do jiné evidence a darovací smlouvě nepodléhá.
 • K tomuto účelu je na pracovišti zaveden sešit na „DROBNÉ DARY“.
 • evidence obsahuje datum, popis daru, jména pracovníka, který dar převzal
 • Eticky nepřijatelné a nepřípustné je, aby pracovník přijal od uživatele nebo rodiny peníze, drahý dárek, alkohol.