Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Pravidla pro návštěvy (covid-19)

PRAVIDLO PRO NÁVŠTĚVY V DOMOVĚ DŮCHODCŮ MLÁZOVICE

Na základě mimořádného opatření MZČR ze dne 18. 5. 2020, doporučeného postupu MPSV č.10/2020 a rozhodnutí ředitelky Domova důchodců Mlázovice, jsou od 25. května 2020 až do odvolání umožněny návštěvy obyvatelů za následujících podmínek:

  1. návštěvy budou zahájeny v pondělí, 25. 5. 2020, návštěvní dny a doba viz níže

  2. k příchodu i odchodu do domova je vyčleněn jen jeden vchod, a to hlavní vstup pod oblouky

  3. do budovy bude umožněn vstup postupně, maximálně 2 osoby za jedním uživatelem současně

  4. návštěva může do budovy vstoupit pouze se službu konajícím personálem, v případě viditelné nepřítomnosti personálu u hlavního vchodu volejte č. 493539852 nebo zvoňte

  5. při vstupu do budovy proběhne měření teploty – při teplotě nad 370C nebude návštěva umožněna, dále před vstupem bude podepsáno prohlášení o seznámení se s pravidly návštěv a prohlášení o zdravotním stavu

  6. návštěva musí mít povinně roušku, dále si při příchodu a odchodu vydezinfikuje ruce

  7. na jednom pokoji je povolena současně 1 návštěva, pokud se sejdou 2, tak musí počkat venku! (na zahradě, v autě, průjezdu…)

  8. upřednostňujeme návštěvu venku, v případě návštěvy na pokoji žádáme dodržet dobu pobytu max. 30 minut

 

Návštěvní doba pro návštěvy obyvatelů:

pondělí 13.30 – 16 hod.

středa    13.30 - 16 hod.

pátek      13.30 - 16 hod.

sobota    13.30 - 16 hod.

neděle    13.30 - 16 hod.

 

Děkujeme všem za dodržování a respektování našich omezujících pravidel a za vaši spolupráci.  Chráníte tak svoje blízké…