Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Místní a časová dostupnost služby

  • Adresa zařízení: Náměstí 43, 507 58 Mlázovice
  • Zařízení se nachází v centru městyse Mlázovice, na náměstí, tvoří ho komplex budov a jeho ubytovací části jsou umístěné v klidném prostoru ve dvoře a zahradě.
  • Zařízení je svým umístěním vhodné pro občany, kteří pochází z vesnického prostředí a nebo kterým takovéto prostředí vyhovuje.
  • V zařízení je nepřetržitý provoz na úseku přímé obslužné péče. Provoz prádelny, kanceláře, sociální pracovnice a údržby fungují pouze v pracovní dny v rozmezí od 6.00 do cca – 15.30 hodin. Provoz kuchyně má pracovní dobu od 6.00 do 14.30 až 19. 00 hod., vč. soboty, neděle, svátků.
  • Denní režim začíná v 6.30 hod, doba nočního klidu je 22.00 – 6.00 hod.
  • Návštěvní doba není omezena, ale vzhledem k dennímu režimu je vhodná doba na návštěvy od 8.00 do 20.00 hodin.
  • Areál Domova důchodců se zamyká ve 20.30 hodin a odemyká v 5.45 hodin.

Dopravní dostupnost

Autobus: do Mlázovice zajíždí autobus, autobusem je možné cestovat z Mlázovice bez přesedání do Lázní Bělohradu, Jičína, Hořic v Podkrkonoší, Prahy, s přesedáním do Nové Paky, Hradce Králové

Vlak: Nejbližší vlaková zastávka je v obci Šárovcova Lhota, cca 3 km.

Osobní automobil: Obec Mlázovice se nachází mezi městy Jičín, Nová Paka a Hořice v Podkrkonoší. Města jsou vzdálená cca 15 km. Ze směru Jičín – Hradec Králové je v obci Konechlumí odbočka do Mlázovic, ze směru od Nové Paky – Jičín se v křižovatce Na Špici odbočuje směrem na Lázně Bělohrad a v obci Choteč je odbočka do Mlázovic cca 3 km.