Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Anketa

Měla by obec usilovat o rekonstrukci tenisového hřiště (staré již dosluhuje)?


100bar100 %

bar0 %

Celkový počet hlasů: 3

Používat anketu a komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Chcete se registrovat?


První sokolnické setkání v Mlázovicích

02. 01. 2012

Myslivecké sdružení Ostříž zorganizovalo v neděli 11. prosince 2011 historicky první hon za účasti dravců a jejich pánů. Slavnostní nástup na náměstí přilákal mnoho diváků.

Za velké ochoty myslivců MS Ostříž Mlázovice jsme mohli uspořádat historicky první sokolnické lovy v mlázovické honitbě. V neděli  11.12.2011 se od 9.h začali sjíždět pozvaní sokolníci z celé republiky, aby v 10.h na náměstí v parku představili své lovecké dravce a psy zvídavé veřejnosti. Vzhledem k tomu, že je větší lovecký zážitek možný pouze v menším počtu sokolníků, vycvičených dravců bylo na nástupu pouze osm: 1 orel skalní, 1 jestřáb lesní a 6 sokolů stěhovavých i kříženců. Složení naší skupinky bylo dáno hlavně zvěří, kterou bylo možno lovit. Vzhledem k tomu, že okolí Mlázovic je uznaná bažantnice, kde se každoročně vypouští do přírody okolo 800 ks bažantí zvěře, byli pozváni dravci, kteří mají za svou přirozenou kořist zvěř pernatou. Pro zpestření dne ale bylo mysliveckým sdružením povoleno ulovit i zvěř srstnatou, a to dva zajíce a jedno srnčí.

Pro svou úspěšnou akci ale sokolníci nutně potřebují i vycvičeného ohaře. K tomuto účelu se nejvíce osvědčili Angličtí setři a Pointeři, a tak i v Mlázovicích se tři z těchto plemen ukázali. Sokolnický lov totiž začíná tím, že se pes vypustí hledat do terénu, když nalezne pernatou zvěř, vystaví ji svým typickým strnulým postojem a tím dá sokolníkovi impuls, že může vypustit dravce létat. Vycvičený sokol pak sám přirozeně ví, že potřebuje vystoupat do výšky alespoň 150m, nejlépe však 300m, aby mohl ulovit bažanta (zajíce sokol neloví!), který je stále ještě ve svém úkrytu. Když se sokolníkovi zdá výška dravce dostatečná, dá povel psovi, který klidně až 15minut musí vyčkat na povel k postoupení a vypíchnutí bažanta. Tím práce psa končí a v klidu sleduje útok sokola na právě vylétlou zvěř. Sokol bažanta ve vzduch srazí pařáty a až na zemi usmrtí zobákem. Takto sokol přirozeně loví a svou kořist si nechá vzít jen výměnou za jinou, kterou má sokolník připravenou v brašně. Za úspěšný útok musí být pták náležitě odměněn, tzn. nakrmen připravenou křepelkou.

Orel a jestřáb pak loví trochu jiným způsobem, nepotřebují k úspěšné akci vylétat vysoko, ale sokolník je vypouští tzv. z pěsti, a to pokaždé, když vyběhne zvěř, v jejich případě zajíc. Orel, je-li dobře vycvičen, uloví i srnčí a jestřáb se pustí i za bažantem. Každopádně každý dravec musí být pouštěn samostatně, a tak během celého lovu musí panovat řádná disciplína, aby se nestalo, že se ptáci navzájem chytí a poraní.

Naši pozvaní lovci patří již mezi zkušené sokolníky, a tak jsme se na konci dne sešli všichni v pořádku s dravci na svých rukavicích a téměř všichni s úlovkem v brašně. Výřad čítal 7 ks pernaté zvěře, i když jsme za celý den měli možnost vidět mimo bažantů, i kachny, dále pak samozřejmě zajíce a srnčí a dokonce hejnko tolik vzácných koroptví! Na krásnou slunečnou neděli v Mlázovicích vzpomínají dlouho a velice rádi zase přijmou pozvání místních myslivců na lovy příští rok.

Závěrem bych chtěla opravdu hluboce poděkovat všem členům MS Ostříž Mlázovice, kteří mi s organizací této akce pomohli, mezi které řadím i „občerstvovací personál“, který se o nás staral po celý den. Co mě osobně ale velice potěšilo, byl zájem myslivců, ale i nemyslivců, vidět a poznat trochu jiný způsob lovu, který se však stále stejným způsobem praktikuje již několik tisíciletí nazpět. Jedná se o jeden z nejstarších způsobů lovu, který je dodnes provozován téměř po celém světě a taky proto bylo sokolnictví v listopadu 2010 zapsáno na Reprezentativní seznam nemateriálních kulturních statků UNESCO.

Ing. Jana Votrubová

Fotogalerie: Blanka Johnová a Jana Votrubová

Fotogalerie

Komentáře

Příspívat do komentářů mohou pouze registrovaní uživatelé. Pokud máte zájem psát komentáře, proveďte nejdříve svou registraci.
Vložení komentáře

Dosud nebyly ke článku vloženy žádné komentáře. Buďte první!