Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Anketa

Měla by obec usilovat o rekonstrukci tenisového hřiště (staré již dosluhuje)?


100bar100 %

bar0 %

Celkový počet hlasů: 1

Používat anketu a komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Chcete se registrovat?


Domov důchodců oslavil 55. narozeniny

30. 12. 2009

Mlázovický domov důchodců oslavil v roce 2009 již 55 let od svého založení. Dnes nabízí klientům služby kvalitního sociálního zařízení rodinného typu.

V roce 1954 přijali tehdejší představitelé okresu politické rozhodnutí o sloučení vyhlášených mlázovických rašelinných lázní s lázněmi bělohradskými, což znamenalo přesun veškerých procedur do Lázní Bělohradu a faktický zánik lázeňství v našem městečku. V uvolněné budově hlavních lázní byl zakrátko založen Útulek pro přestárlé, později Domov důchodců.

Činnost tohoto zařízení probíhala po desetiletí ještě v budově bývalého hotelu na Náměstí a také v přilehlé obecní budově. Protože kapacita domova nestačila, začala se v druhé polovině sedmdesátých let minulého století plánovat zásadní přístavba. V roce 1985 došlo ke kolaudaci nové budovy (typu OKÁL), ve které je ubytováno více než 40 klientů.

Zásadní změny se Domov důchodců v Mlázovicích dočkal krátce po listopadu 1989. Budova hotelu byla vrácena v restituci a tím došlo k výraznému poklesu klientských míst tohoto sociálního zařízení. Před rokem 1990 se domov staral o více než 100 osob, oproti dnešním 55.

Historickým mezníkem byla také změna zřizovatele v roce 1992. Díky nesmyslnému pokynu z Ministerstva zdravotnictví a horlivosti tehdejších úředníků Okresního úřadu v Jičíně, byl realizován pokyn o převodu sociálních zařízení z OÚNZ na obce, v nichž se nacházely. Nekorektní informace a spousta „pohádek“, kterými okresní úředníci tento proces přikrášlily, ovlivnily rozhodování obcí, a tak se v mnoha případech staly jakýmisi nedobrovolnými zřizovateli sociálních služeb. Za krátkou dobu byl sice kontroverzní pokyn z Ministerstva zdravotnictví zrušen, ale okres Jičín se stal jediným v ČR, kde již převod realizován byl a obce na tento precedens doplácejí dodnes (v jiných okresech jsou zařízení ve správě krajů, pokud o převod obce sami nepožádaly).

Nesmazatelnou stopu v historii mlázovického domova zanechaly také řádové sestry francouzského řádu „Vincence de Pauly“. Všichni bývalí i současní zaměstnanci velmi rádi vzpomínají na neuvěřitelnou ochotu, obětavost a pokoru, kterou řádové sestry věnovaly péči o staré a nemohoucí osoby. Byla to ale také jejich skromnost, přátelskost a neuvěřitelná pracovitost, kterou projevovaly každodenně ve svém zaměstnání i při styku s obyvateli obce. Dlouhá léta se rovněž významně podílely na péči o místní Kostel Nejsvětější Trojice.

Za posledních dvacet let došlo v zařízení k mnoha rekonstrukcím a vylepšením. Za zmínku jistě stojí výstavba nové kuchyně včetně technologie z roku 1994, výstavba nové prádelny, mandlu a moderně vybavených sociálních zařízení pro nepohyblivé klienty v roce 2003, či desítky oprav, rekonstrukcí a modernizací.

Slavíme-li významné narozeniny, sluší se jistě poděkovat i zaměstnancům domova. Těm, bez kterých by nemohlo toto zařízení fungovat na vysoké úrovni, jako nyní. Musíme si uvědomit, že zdravotnický i ostatní personál odvádí práci, která je náročná fyzicky i psychicky.

A co popřát do dalších let? Především rozum odpovědných státních úředníků přidělujících dotace, bez kterých zařízení nemůže přežít. Obětavost pracovníků a podporu městysu Mlázovice. Městečko bude i nadále vyjednávat s Královéhradeckým krajem o budoucím statusu zařízení.

Veškeré kroky městečka Mlázovice i Domova důchodců Mlázovice budou nadále směřovat k tomu, aby docházelo průběžně k dalšímu rozvoji sociálního zařízení poskytujícího kvalitní péči o seniory. Péči téměř „rodinného typu“ v zázemí čistého, klidného a „zeleného venkova“, která je v Mlázovicích tak oblíbená a vyhledávaná ze strany klientů i jejich rodin.

 

Fotogalerie

Komentáře

Příspívat do komentářů mohou pouze registrovaní uživatelé. Pokud máte zájem psát komentáře, proveďte nejdříve svou registraci.
Vložení komentáře

Dosud nebyly ke článku vloženy žádné komentáře. Buďte první!