Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Anketa

Měla by obec usilovat o rekonstrukci tenisového hřiště (staré již dosluhuje)?


100bar100 %

bar0 %

Celkový počet hlasů: 3

Používat anketu a komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Chcete se registrovat?


ZAS Mlázovice získala nové majitele i vedení

30. 04. 2016

V pátek 1. dubna 2016 se v sále mlázovické Radnice konala valná hromada Zemědělské a.s. Mlázovice, která fakticky završila několikaměsíční snahu dvou investorů o získání většiny akcií.

Od počátku roku 2016 měli akcionáři možnost prodat akcie, které drželi téměř 20 let, jako náhradu za transformační a restituční podíly. Naprostá většina vlastníků akcií tuto možnost uvítala a novým majoritním akcionářem Zemědělské a.s. Mlázovice se stala společnost PZIS, a.s.. Ta využila svého práva a na uvedené valné hromadě provedla změny ve vedení podniku. Akcionáři zvolili nové představenstvo ve složení:  Zdeňka Stoklasová, Ing. Jiří Tichý, Vladimír Burian, Matouš Kubů, Ing. Pavel Kramář, Pavel Matoušek, a také novou dozorčí radu ve složení: David Lesák, Jiří Lesák a Richard Janespal. Předsedou představenstva byl zvolen Ing. Václav Stárek, který nově vykonává také funkce ředitele a ekonoma společnosti.

Vzhledem k častým dotazům veřejnosti jsme požádali nového pana ředitele o krátký rozhovor, aby objasnil nastalou situaci a přiblížil své plány:

Pane inženýre, převzal jste, prakticky ze dne na den, řízení celé společnosti. Místní veřejnost ani akcionáři Vás neznají. Můžete se nám, prosím, profesně představit?

Jmenuji se Václav Stárek, bydlím v Přelouči. Vystudoval jsem Českou zemědělskou univerzitu v Praze, obor rostlinolékařství. Pocházím ze zemědělské rodiny. Od roku 2005 z pozice předsedy představenstva řídím společnost Liponova, a.s. Lipoltice. Do Mlázovic jsem přišel na žádost majoritního akcionáře, abych provedl optimalizaci podniku a zlepšil systém hospodaření.

 

Když probíhal souboj dvou investičních skupin o akcie Zemědělské a.s. Mlázovice, na veřejnost se dostávaly různé informace, mnohdy i děsivé, o další budoucnosti společnosti. Můžete nám ve zkratce nastínit Vaše další plány?

Dovolím si říci, ze se nejednalo o klasický souboj investičních skupin. Společnost, pro kterou pracuji, se ve své činnosti zabývá převážně akvizicemi firem pro koncové investory, coby klienty. Celá situace kolem Mlázovic vznikla tak, že nás Ing. Jiří Tichý požádal o optimální řešení jím vlastněních podílů v zemědělských společnostech. V souvislosti s tímto řešením jsme koncentrovali jeho akcie do ZAS Mlázovice. V danou chvíli tak Ing. Jiří Tichý vlastnil cca 25% společnosti ZAS Mlázovice. Následně došlo ze strany Ing. Františka Dobiáše a jemu spřízněných společností k zahájení masivního nákupu mlázovických akcií. Protože jsme nemohli připustit klientovu ujmu, bylo nutné z naší stranu navyšovat objem držených akcii, což ve svém důsledku znamená, ze v současné době drží společnost PZIS, a.s., která pro Ing. Jiřího Tichého celou transakci realizuje, více než 50% všech akcií ZAS Mlázovice. Proto proběhlou akci osobně nepovažuji za souboj dvou investičních společností, ale snahu o zachování hodnoty majetku Ing. Jiřího Tichého.


A Vaše plány?

Toliko na vysvětlenou, ale zpět k Vaší otázce. Musíme především ekonomicky stabilizovat společnost, což znamená přijmout taková opatření, která zoptimalizují fungování společnosti i při výkyvech cen na trhu komodit (masa, mléka a zemědělských plodin), či v případě jakýchkoliv jiných krizí, které nemůžeme ovlivnit, což je třeba i případ již zmíněného poklesu cen "mléka". Rozhodně budeme pokračovat v zemědělské prvovýrobě s využitím zkušeností zaměstnanců, kteří o to budou, i v nových podmínkách, stát. Dále se chceme zaměřit na budování užších vztahů s vlastníky půdy. Jedině na lidském potenciálu a držbě půdy můžeme budovat silnou a prosperující společnost.

 

Jak se nyní změní přístup k menšinovým akcionářům?

Ze strany vedení společnosti se přístup v žádném případě nijak nezmění. Představenstvo společnosti je bude respektovat jako všechny další investory. Doufám, že se společnými silami podaří reálnou hodnotu akcii každého akcionáře ve společnosti postupně zvyšovat. Toto zvýšení se bude odvíjet především od hodnot hospodářského výsledku, který bude v nejbližších letech společnost dosahovat. S tím souvisí i to, zda-li akcionáři, kteří současně ve většině případů své společnosti pronajímají své pozemky, v budoucnu opět uzavřou se společností pachtovní smlouvy. Za jakou cenu bude pacht realizován a popřípadě, zda dojde i k navýšení ploch, které bude akciovka obhospodařovat.

 

Bude i nadále společnost nabízet naturální plnění?

Ano, mohu všechny akcionáře a zaměstnance ubezpečit, že společnost bude i nadále pěstovat brambory a krmnou řepu pro naturální plnění, stejně tak krmné obilí. Jako doposud. Navíc uvažujeme o rozšíření možnosti odebírat zvýhodněné komodity i pro vlastníky pozemků, kteří je společnosti pronajímají.

 

Jaký hospodářský výsledek, vzhledem k současné krizi v odbytových cenách mléka i některých dalších plodin, zejména pšenici a ječmene, jako předseda představenstva, v letošním roce očekáváte?

Velice těžká otázka. Jsem ve funkci jeden měsíc. Snažíme se převzít společnost a současně zabezpečujeme provoz podniku. Pracujeme na nové úrodě. Výkupní cena mléka je na rekordním minimu, ceny komodit poklesly zhruba o 30%. Jediná komodita, která je výhledově dobře obchodovatelná je řepka, kterou jsme museli z části zaorat. Předpoklad není dobrý, ale v rámci optimalizace a úspor věřím, že se podaří minimálně udržet společnost ve výši zisku jako v letech minulých.

 

Trendem českého zemědělství posledních let je nákup akcií a sdružování podniků do velkých celků pod hlavičkou různých investorů. Mají se Mlázovice obávat podobného vývoje nebo zůstane sídlo společnosti v Mlázovicích?

Věřím, že k tomuto nedojde. Naopak mám zprávy od hlavního akcionáře společnosti, že bude rozšířena polní držba a sídlo firmy zůstane zachováno v Mlázovicích.Děkujeme za odpovědi.

www.mlazovice.cz

Fotogalerie

Komentáře

Příspívat do komentářů mohou pouze registrovaní uživatelé. Pokud máte zájem psát komentáře, proveďte nejdříve svou registraci.
Vložení komentáře

Dosud nebyly ke článku vloženy žádné komentáře. Buďte první!