Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Anketa

Městečko provozuje již třetím rokem místní pobočku Pošty. Jak hodnotíte tento provoz (oznámkujte jako ve škole)?


100bar100 %

bar0 %

bar0 %

bar0 %

bar0 %

Celkový počet hlasů: 7

Používat anketu a komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Chcete se registrovat?


Z náměstí až ke hřbitovu po novém chodníku

25. 11. 2014

Díky dvěma dotacím se podařilo výrazně zvýšit bezpečnost a komfort chodců i handicapovaných.

Původní plány na chodník, spojující centrum obce s místem posledního odpočinku, se objevují v zápisech rady tehdejšího MNV Mlázovice již v druhé polovině sedmdesátých let. V roce 1985 se započalo s vlastní přípravou spočívající v zatrubnění původního příkopu navazujícího na konec obce. Za pomoci dětí a mládeže byla tehdy vysázena lipová alej směrem na Šárovcovu Lhotu. To však bylo na dlouhou dobu vše, na úplné dokončení si stavba musela počkat dlouhých 30 let.

Městečko považovalo projekt tohoto chodníku za svoji prioritu, protože na několika úsecích v Hořické ulici, kde chodci uskakovali v zatáčkách do trávy před jedoucími vozidly, šlo minimálně o zdraví. Ovšem cesta k jeho kompletní realizaci byla velmi trnitá. Přípravy započaly složitým výkupem pozemků od mnoha vlastníků. Kvůli nepřesnostem v katastrální mapě muselo nejprve vzniknout několik komplikovaných geometrických plánů. Část potřebných parcel městečko získalo také darem od Královéhradeckého kraje. Vše stálo peníze a trvalo dlouhou dobu.

Teprve poté přišla na řadu projektová příprava. Ani ta nebyla jednoduchá. Projektant několikrát plány přepracovával podle neustále měnící se legislativy a zmatečných požadavků jednotlivých dotčených orgánů státu. Vzhledem k obrovské finanční náročnosti bylo od počátku jasné, že Mlázovice nejsou schopny celou akci ufinancovat pouze ze svého rozpočtu, proto se pokusily v roce 2012 získat dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury. I přes několikanásobný převis žádostí z celé republiky, které fond nemohl uspokojit, městečko získalo dotaci ve výši téměř milionu korun. Bohužel, oproti plánům musela být trasa zkrácena. I přesto se před třemi lety dočkala rekonstrukce část mezi Náměstím a sídlem ZEAS Mlázovice a nově byl vybudován úsek mezi ZEAS Mlázovice a odbočkou do ulice V Rybníčkách.

Trvalo další tři roky, než městečko uspělo v jiném grantu a získalo téměř půl milionu korun z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje pro rok 2014. Ze svých zdrojů přidalo dalších 500 000 Kč a mohlo v letošním roce dokončit chybějící část chodníku od konce obce až ke hřbitovu. Kromě chodníku bylo zcela obnoveno odvodnění celé lokality instalací plastových trub a několika vpustí, které mají za úkol odvádět přebytečnou vodu z přilehlé zemědělské půdy. Letošní etapa také obnovila plochu pro parkování vozidel před hřbitovem a umožnila instalaci tří odpočinkových míst podél trasy. 

Ještě před zahájením prací byl v části trasy Hořické ulice rekonstruován vodovodní řád, jehož kapacita nebyla dostačující. Investičně sice vznikl další tlak na rozpočet, ovšem jistota kvalitních síti pod nových chodníkem, které se nebudou muset v dohledné době opravovat, rozhodla o změně plánů. Během provádění zemních prací před hřbitovem zjistili pracovníci také havarijní stav tamní vodovodní přípojky, a proto musela být nad plán vyměněna.

Realizací nového chodníku ke hřbitovu se naplnila přání několika generací mlázovických občanů. Především ale došlo k výraznému zvýšení bezpečnosti všech účastníků silničního provozu na téměř kilometrovém úseku frekventované silnice III. třídy spojující Mlázovice a Šárovcovu Lhotu. Celá stavba je samozřejmě bezbariérová a přímo propojuje lokalitu s dalšími trasami, které byly obnoveny v předchozích letech. Chodci, handicapované osoby, ale i maminky s kočárky, mají nyní pohyb po městečku výrazně jednodušší. Provedené práce navázaly na probíhající rozsáhlou revitalizaci hřbitova, která bude dokončena v příštím roce. 

Fotogalerie

Komentáře

Příspívat do komentářů mohou pouze registrovaní uživatelé. Pokud máte zájem psát komentáře, proveďte nejdříve svou registraci.
Vložení komentáře

Dosud nebyly ke článku vloženy žádné komentáře. Buďte první!