Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Anketa

Městečko provozuje již třetím rokem místní pobočku Pošty. Jak hodnotíte tento provoz (oznámkujte jako ve škole)?


100bar100 %

bar0 %

bar0 %

bar0 %

bar0 %

Celkový počet hlasů: 7

Používat anketu a komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Chcete se registrovat?


Výhled roku 2015: Výkopy především

04. 03. 2015

Radnice představila plán významnějších investičních akcí pro letošní sezónu.

Stačilo pár týdnů a v prosinci schválený plán akcí letošního roku doznal zásadních změn. Došlo k tomu ze dvou důvodů. Společnost ČEZ distribuce potvrdila, že letos provede dlouho plánovanou kabelizaci vedení nízkého napětí na území téměř poloviny městečka. Společně s tím musí Mlázovice ze svých zdrojů zajistit kompletní modernizaci veřejného osvětlení a rozhlasu v dotčených lokalitách, neboť tato zařízení jsou umístěna na sloupech ČEZu, které budou demontovány. Kromě výměny stožárů, svítidel a ampliónů, budou nově položeny také veškeré kabelové rozvody, protože staré již dosluhují.

Rovněž kvůli kabelizaci musí Mlázovice urychlit rekonstrukci kanalizačního řádu. Pozdější zásahy by v některých oblastech byly velmi obtížné a mnohonásobně dražší, právě kvůli položeným elektrickým kabelům. Minimálně se jedná o výměnu potrubí v „Kutnarově uličce“ a obnovu domovních přípojek v části Novopacké ulice.

Další změna nastala v důsledku podání výpovědi nájemcem z radniční restaurace. Zastupitelé ještě před zahájením výběrového řízení na nového provozovatele rozhodli, že změní dosavadní postoj k provozování hospody a že obec pořídí základní vybavení kuchyně a výčepu, kvůli snadnějšímu pronajmutí i kvůli pohodlí návštěvníků a prestiži obce, se kterou je chtě nechtě hospoda spojována.

Finančně náročnou akcí je rovněž restaurování oken na obecním kostele. Ta je ovšem vázána na případné poskytnutí dotace od Královéhradeckého kraje, o kterou městečko marně žádá již pátým rokem. Úprava místní kulturní památky je jediným projektem vázaným na dotace. I přes velkoústá prohlášení mnoha politiků, byly malé obce téměř vyšachovány z možnosti žádat o dotační peníze v novém programovacím období EU na roky 2014-2020. Alespoň na potřebné a využitelné akce.

Jakmile to dovolí počasí, dokončí řemeslníci opravy hřbitovní kaple, čímž završí čtyři roky trvající revitalizaci místa posledního odpočinku. V rámci akce pracovníci obce ještě provedou instalaci nových laviček, řadu dalších drobných úprav a dojde k pořízení nového kontejneru na hřbitovní odpad.

Mateřskou školu čeká další etapa modernizace. Co nejdříve bude zateplen strop školky, dále se uskuteční výměna interiérových dveří a k velké radosti dětí se na jaře objeví několik nových herních prvků na hřišti, které slouží jak pro školku, tak i pro nejmenší z městečka. Staré prvky musely být v loňském roce, z bezpečnostních důvodů, odstraněny.

Vzhledem k rozsáhlým změnám v ekonomickém a účetním systému obce, musí dojít k výměně počítače i programového vybavení pro účetní. Stávající sestava již není schopna zvládnout zákonem stanovené požadavky. Ani v roce 2015 městečko nezastaví proces rozsáhlé modernizace vlastního bytového fondu. Rekonstrukcí projdou všechny uvolněné byty, především je nutné vyměnit inženýrské sítě nacházející se v havarijním stavu.

Letos také konečně dojde k rekonstrukci sociálních zařízení a šaten u tělocvičny. Prostory již neodpovídají dnešním standardům, navíc veškeré sítě hrozí akutní havárií. Radnice rovněž hodlá řešit neuspokojivý stav vlhnoucích základů budovy tělocvičny, proto je v plánu jejich sanace a komplexní odvodnění okolních pozemků.

Ani letos se nezapomene na důkladnou údržbu zeleně a revitalizaci další části (tentokrát se bude upravovat alej cesty k Hájence a zeleň kolem sportovišť). Městečko obnoví zvukovou aparaturu, která je hojně využívaná po celý rok při mnoha událostech, již v lednu byl nakoupen nový stroj na úklid sněhu a čištění chodníků.

Pokračovat bude upřesňování vlastnických hranic a zaměřování obecních budov a pozemků před digitalizací katastrální mapy, městečko rovněž připravuje dokumentaci na generální rekonstrukci hasičské zbrojnice (především jde o část garáží, protože rozměrově neodpovídají dnes používané technice). Letošní novinkou bude také vyčištění hřiště s umělým povrchem, pomocí speciální technologie, která by měla obnovit jeho původní vlastnosti.

Stranou zájmu nezůstanou ani různé kulturní akce, akce pro děti či sportovní turnaje. Všechny tyto volnočasové aktivity zastupitelstvo podpoří, podobně jako v uplynulých letech. V průběhu celého roku bude probíhat intenzivní údržba obecního majetku, doufejme i s přispěním pracovníků veřejně prospěšných prací (pokud bude poskytnuta dotace Úřadem práce ČR).

Plánů a strategií rozvoje Mlázovic je mnoho. Záležet bude na konkrétním vývoji příjmů a výdajů obce, na hospodářském růstu státu i na mnoha dalších okolnostech, které ovlivňují hospodaření územně samosprávných celků. Vedení obce se bude snažit, aby získalo maximum prostředků a efektivně je využívalo pro její rozvoj. Všechny kroky budou směřovat k tvorbě příjemného a přátelského prostředí pro každodenní život všech obyvatel.

 

Fotogalerie

Komentáře

Příspívat do komentářů mohou pouze registrovaní uživatelé. Pokud máte zájem psát komentáře, proveďte nejdříve svou registraci.
Vložení komentáře

Dosud nebyly ke článku vloženy žádné komentáře. Buďte první!