Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Anketa

Měla by obec usilovat o rekonstrukci tenisového hřiště (staré již dosluhuje)?


100bar100 %

bar0 %

Celkový počet hlasů: 3

Používat anketu a komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Chcete se registrovat?


Uplynulý rok z pohledu mlázovických událostí

07. 02. 2019

Městečko masivně investovalo. Podařilo se opravit hasičskou zbrojnici, tělocvičnu i důležitý chodník, provedla se řada různých vylepšení v obci. Mlázovice také převzaly do své správy Poštu.

Největší investice roku, ale zároveň i rekordní v celé historii městečka, směřovala do rekonstrukce hasičské zbrojnice. Díky téměř 7 milionové dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu se podařilo vytvořit moderní zázemí pro mlázovické hasiče.

Další důležitou stavbou byla rekonstrukce dlouhého chodníku v Novopacké ulici, která završila několik let výkopů, výměn inženýrských sítí a dalších oprav v této lokalitě. Nové obruby byly položeny rovněž v ulici Na Rašelině, kde se staly součástí opatření proti dešťové vodě, která stékala z celé komunikace do dvou soukromých objektů.

Velkým soustem, se kterým se Mlázovice musely vypořádat, bylo převzetí provozu místní pobočky Pošty. Jednalo se o jedinou možnost, jak zachovat poštovní a bankovní služby v obci ve stejném rozsahu a kvalitě, i když je nutné je dotovat. Poštu provozuje dceřiná společnost obce Mlázovické služby, s.r.o..

Zcela nová je po loňských pracích Kutnarova ulička. Asfaltování bylo posledním krokem po výměně hlavního kanalizačního řádu, kabelizaci elektrických rozvodů, instalaci nového veřejného osvětlení a dalších terénních úpravách. Tato ulice se stala jakýmsi vzorem, obdobně by se postupně měly rekonstruovat všechny místní komunikace, které to potřebují.

Z krajské dotace Programu obnovy venkova dokončilo městečko modernizaci tělocvičny. Nová je střešní fólie, včetně zateplení a klempířských prvků a především se sportovci těší z nové sportovní podlahy na odpruženém roštu, která přináší pro všechny uživatele více komfortu a vyšší bezpečnost.

Z dalších oprav stojí za zmínku pokračující rekonstrukce obecního bytového fondu, hydroizolace na terase u mateřské školky nebo pokračující práce na úpravách zdravotního střediska. V ordinaci stomatologa také slouží nový digitální rentgen.

Kompletní obnovou prošlo sociální zařízení a vstupní chodby v 1. patře budovy úřadu, kde nyní působí v nájmu nová lesnická společnost. Opravy sociálních zařízení proběhly rovněž ve školce (v přízemí, kde slouží pro školní zahradu) a na koupališti. Renovací prošly všechny lavičky sloužící veřejnosti ve sportovním areálu.

Cestující využívají opravenou autobusovou zastávku, na úklid komunikací byla pořízena nová sněhová radlice a generální opravy se dočkal traktorový vlek. Občanům od jara slouží kompostéry, které obdrželi bezplatně díky projektu Lázeňského mikroregionu.

V rámci důležitého monitoringu stavu kanalizační sítě došlo na diagnostiku a trasování dalších úseků místní kanalizace. Podle zjištěných údajů je připravován plán obnovy komunikací a také jsou prováděny případné opravy zjištěných havarijních stavů. Zahájena byla 2. etapa kabelizace městečka, včetně přípravy na další výměnu systému veřejného osvětlení v kabelizovaných úsecích. Nicméně velké zpoždění realizační firmy přesunulo většinu prací až do roku 2019.

Mlázovice zahájily přípravu nového územního plánu obce, který je velmi důležitý pro řadu činností. Také čerpaly dotace na veřejně prospěšné práce z Úřadu práce ČR. I když se nepodařilo vždy najít vhodné uchazeče na tato místa, pomoc dotovaných pracovníků byla v loňském roce poměrně dost znát. Od poloviny roku působí v obecních prostorách nová kadeřnice, která modernizovala provozovnu i vybavení a výrazně rozšířila poskytování služeb.

Na jaře se vrtaři pokoušeli vytvořit vodní vrt pro areál koupaliště, ale dílo se nezdařilo a městečko s akcí nemělo spojené žádné náklady. Prozatím zastupitelé projekt odložili, protože je zde nutné použít jinou, nákladnější technologii.

V městečku se také uskutečnilo mnoho kulturních a společenských akcí. Za zmínku stojí oslavy založení SDH Mlázovice, hasičská soutěž na ukončení sezóny, vystoupení zahraničních tanečních souborů na sále Radnice, dvoje vítání občánků, oslavy 100. výročí založení republiky, rozsvěcení vánočního stromečku, vánoční výstava, čarodějnice nebo plesy. Díky rodičům se uskutečnila celá řada dětských akcí. Zapomenout nesmíme ani na tradiční letní volejbalový turnaj a turnaj v badmintonu. Za podpory obce se celý rok koná 2x týdně cvičení žen, relaxační cvičení žen, 2x týdně cvičení dětí, volejbal a další bohaté individuální sportovní aktivity občanů.

Před koncem roku někteří občané diskutovali, zda-li nebyly v roce 2018, kvůli jiným projektům, zanedbávány investice na dětské, kulturní a další volnočasové aktivity. Proto je důležité zmínit, že celkové výdaje do oblastí děti, sport, kultura a volný čas přesáhly v loňském roce 1,7 milionu korun (rekonstrukce a provoz tělocvičny, provoz klubovny na cvičení, materiální vybavení pro cvičení dětí, údržba venkovních sportovišť, údržba a provoz koupaliště, vybavení pro sportovce, podpora sportovních akcí, podpora akcí pro děti, náklady na kulturní akce, provozní dotace pro MŠ, atd…).

Zapomenout nesmíme na obrovský úspěch našeho občana Zdenka Venclů, který kromě mnoha dalších úspěchů získal ve své váhové a věkové kategorii v Judo titul Mistra republiky. Prestižní ocenění obdrželi mlázovičtí hasiči v anketě „Dobrovolní hasiči roku“.

V uplynulém roce, který se vyznačoval mimořádnými investicemi do obecní infrastruktury, se podařilo realizovat naprostou většinu naplánovaných akcí. Díky tomu bylo možné nejenom zachovat, ale dokonce navýšit a zlepšit komfort služeb, které každodenně mlázovičtí občané využívají.

Fotogalerie

Komentáře

Příspívat do komentářů mohou pouze registrovaní uživatelé. Pokud máte zájem psát komentáře, proveďte nejdříve svou registraci.
Vložení komentáře

Dosud nebyly ke článku vloženy žádné komentáře. Buďte první!