Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Anketa

Měla by obec usilovat o rekonstrukci tenisového hřiště (staré již dosluhuje)?


100bar100 %

bar0 %

Celkový počet hlasů: 3

Používat anketu a komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Chcete se registrovat?


Uplynulý rok 2014 byl pro Mlázovice úspěšný

31. 01. 2015

Velké dotované projekty i běžná údržba. Městečko pokračovalo ve významných investicích do svého rozvoje. Povedlo se uskutečnit téměř vše naplánované.

Organizačně nejnáročnější byla realizace projektu „Snížení energetické náročnosti domova důchodců“, který byl spolufinancován z evropské dotace. Budovy zařízení se dočkaly zateplení stropů, výměny všech oken i vstupních dveří a kompletní zateplení fasády. I když se stavební práce dotkly významně klientů domova i zaměstnanců, odměnou jim je výrazně vyšší komfort bydlení a zlepšení pracovních podmínek. O obrovských úsporách energií ani nemluvě. Z vlastních zdrojů organizace byla v roce 2014 také vyměněna okna na budově kuchyně, provedena oprava terasy, topení, výměna lin a další významné úkony.

Rovněž díky dotaci, tentokrát krajské, mohla být uskutečněna výstavba chodníku spojující konec městečka s místním hřbitovem. Kromě ploch pro pěší se nové tváře dočkalo stařičké parkoviště. Celá lokalita byla odvodněna novým systémem a výměně se neubránila ani vodovodní přípojka v havarijním stavu. Dokončením prací městečko konečně naplnilo více než třicetileté plány.

Ještě před zahájením výstavby uvedeného chodníku, položili pracovníci odborné firmy nový vodovodní řád na konci Hořické ulice. Ten zkvalitní dodávku vody přilehlým odběratelům, včetně obecního hřbitova, a zároveň umožní připojit nové.

Díky mírné zimě bylo již v prvních měsících roku položeno nové potrubí odvádějící vodu z prameniště Žabka. Původní trasa mířící na lokalitu Rybníčka se nacházela v havarijním stavu a způsobovala značné škody. Záměr obec naplnila po několika letech odkládání kvůli nedostatku financí.

Mnoho let Radnice sháněla prostředky na restaurování soch před školkou. Až v loňském roce se podařilo získat peníze z MAS Brána do Českého ráje, která administruje dotace Programu rozvoje venkova. Restaurátoři mohli uskutečnit potřebné práce a významná kulturní díla již nedělají na „malém náměstí“ ostudu.

V uplynulém roce významně pokročila revitalizace hřbitova. Největší pokrok zaznamenala obnova kapličky. Stavba má nová okna i dveře, vnitřní omítky či nově vydlážděné podlahy. V závěru roku, dokud to umožňovalo počasí, pokračovala rekonstrukce fasády, včetně obnovy ozdobných prvků a říms. Hřbitov se také dočkal bezbariérového vstupu, kompletního restaurování vstupní brány a kovaného plotu.

Okolnosti donutily městečko k neplánované rekonstrukci kotelny v budově Radnice. Zastaralé a poruchové technologie nahradilo moderní zařízení výrazně šetřící náklady na vytápění objektu.  Odborná firma dokončila rovněž nátěr střech a klempířských prvků na této budově, který započala v roce 2013.

Pokud se uvolnily obecní byty, byly před dalším pronajmutím kompletně zrekonstruovány. Jedná se o nutné investice, které však nejsou příliš viditelné. Pracovníci obce prováděli průběžně další údržbu na mnoha budovách i obecních prostranstvích.

Podobně jako v předchozích letech se úpravy dočkala další část veřejné zeleně. Tentokrát došlo k odstranění náletů kolem kostela, které poškozovaly hřbitovní zeď a ohrožovaly okolí. Obnoven byl rovněž živý plot oddělující koupaliště od hřiště, do extravilánu přibyly nové alejové stromy.

Ve školce potěšila děti zbrusu nová šatna (nábytek, topení, výzdoba), na koupališti měly radost z nového herního prvku. Jeho výrobce byl pečlivě vybírán kvůli bezpečnosti a životnosti.

Velký význam pro Mlázovice má také schválení kompletní dokumentace k provozování kanalizace (povolení krajského úřadu, povolení k vypouštění vod, kanalizační řád a další). Obec má nyní nově k dispozici veškeré legislativou předepsané dokumenty, proto si kanalizační systém může provozovat sama a občané šetří každý rok nezanedbatelné částky za stočné.

V roce 2014 pokročil zásadním způsobem proces Komplexních pozemkových úprav narovnávající vlastnické vztahy v nezastavěné části katastru. Představitelé úřadu tomu věnovali desítky hodin času a velké úsilí, protože to považují za zásadní pro rozvoj Mlázovic.  V rámci projektu proběhlo také mnoho výkupů pozemků. Obdobně pokračovalo měření geodetů prováděné jako příprava před digitalizací zastavěného území.

Městečko intenzivně podporovalo místní hasiče, kulturní pořady i dětské akce. V závěru roku se dětských projektů ujalo nově vzniklé sdružení rodičů, s nímž městečko samozřejmě úzce spolupracuje.

Dceřiná společnost Mlázovické služby, s.r.o. zprovoznila v březnu 2014 profesionální meteostanici, včetně propojení na obecní webové stránky, která se za krátký čas stala vyhledávaným zdrojem dat o místním počasí. Pomáhá obci, zahrádkářům, zemědělcům i všem ostatním, kteří se zajímají o počasí. Dále pokračovala v rekonstrukci domu č.p. 75 v Přádově ulici.

Bohužel, uplynulý rok přinesl i některá negativa. Tím největším bylo zrušení oblíbeného místního kina fungujícího několik desetiletí, kvůli cílené likvidaci malých kin ze strany distribučních společností. Městečko také opakovaně neuspělo s žádostí o dotaci na restaurování oken kostela, která jsou v havarijním stavu. Z důvodu nedostatku finančních prostředku byla odložena realizace modernizace sociálního zařízení sportovní haly. Kaňkou na kráse letních měsíců se stala rozsáhlá objížďka vedoucí přes městečko, i když se jí povedlo alespoň částečně omezit.

Celkově lze hodnotit rok 2014 z pohledu obce jako vydařený. Podařilo se realizovat řadu rozvojových projektů, udržet v chodu složky občanské vybavenosti a získat významné dotace z několika zdrojů.  Městečko se snažilo i v běžné komunikaci s občany řešit mnohé problémy a pomoci s tím, co bylo v silách jeho pracovníků a zastupitelů.

 

Fotogalerie

Komentáře

Příspívat do komentářů mohou pouze registrovaní uživatelé. Pokud máte zájem psát komentáře, proveďte nejdříve svou registraci.
Vložení komentáře

Dosud nebyly ke článku vloženy žádné komentáře. Buďte první!