Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Anketa

Měla by obec usilovat o rekonstrukci tenisového hřiště (staré již dosluhuje)?


100bar100 %

bar0 %

Celkový počet hlasů: 3

Používat anketu a komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Chcete se registrovat?


Studně a odpadní vody - jak získat povolení

14. 05. 2007

Novela vodoprávního zákona stanovuje vlastníkům domů řadu povinností. Přinášíme informace, jak získat povolení na studni či vypouštění odpadních vod.

S novým vodoprávním zákonem, který nabývá účinnosti od 1. ledna 2008 vyvstává řada povinností pro vlastníky objektů, kteří mají na svém pozemku studni nebo vypouštějí různými způsoby odpadní vody. Rádi bychom také zdůraznili, že tyto požadavky na vlastníky domů si nevymyslel náš obecní úřad, ale Parlament. V následujících větách se vám pokusíme poradit, jak postupovat a získat potřebná povolení. Je však důležité upozornit všechny čtenáře na různé výklady vodoprávního zákona různými stavebními úřady, takže postup, který uvádíme nemusí platit po celé ČR. Takto je aplikován stavebním úřadem Městského úřadu v Lázních Bělohrad, pod který spadá katastrální území obce Mlázovice.

Informace zde uvedené platí pouze pro fyzické nepodnikající osoby. Osoby podnikající nebo právnické osoby se musí obrátit na vodoprávní úřad v Jičíně, který s nimi příslušné povolení a podmínky pro něj nezbytné, projedná.


STUDNĚ

1) Studně vybudované do roku 1955.
V našem katastru se jedná o naprostou většinu. V tomto případě stačí vyplnit jednoduché čestné prohlášení (formulář k dispozici na Obecním úřadě), připojit kopii katastrální mapy (také dispozici na OÚ) se zákresem studně a v případě, že žadatel má dispozici potvrzující stáří objektu (odhady, kupní smlouvy, notářské zápisy apod.), je dobré připojit jeho kopii.
2) Studně od roku 1956-1990. V tomto případě je nutné vyplnit žádost o povolení a požádat o hydrologický posudek. Posudek si může žadatel nechat vypracovat sám u autorizovaného hydrologa (cena 1000 Kč -3000 Kč) nebo požádat stavební úřad v Lázních Bělohrad o hromadné stanovisko jejich hydrologa (cena 500 Kč, zajišťuje sám stavební úřad).
3) Studně od roku 1991 do současnosti. Jedná se o nejsložitější případ. Žadatel potřebuje stavební i vodoprávní povolení, včetně všech projektů. Je nutné se obrátit na stavební úřad a dojednat veškeré postupy individuálně.

Obecní úřad v Mlázovicích nabízí všem zájemcům, že jim pomůže s vypracováním žádostí a administrací příslušného povolení. Na úřadě jsou k dispozici rovněž všechny potřebné formuláře a katastrální mapy. Každý, kdo chce využít zpracování obecním úřadem, musí vše stihnout do 31. května. Po tomto datumu si již musí každý příslušné záležitosti vyřídit sám.


ODPADNÍ VODY
 

Záležitost vypouštění odpadních vod je velmi komplikovaná. Díky tomu, že v Mlázovicích máme obecní kanalizaci, všichni stavebníci, kteří jsou připojeni přes septik do této kanalizace (a dodržují stanovená pravidla), nemusí o žádné povolení žádat. Povinnost zajistit příslušné povolení přechází tak na obec. Ti, kteří nejsou připojení do obecní kanalizace, musí mít instalovanou domovní čistírnu odpadních vod (včetně všech povolení) a vyčištěnou vodu vypouštět do zvodnělého vodního toku. Pokud není k dispozici zvodnělý vodní tok ani kanalizace, zákon říká, že objekt musí mít vybudovanou hermeticky uzavřenou jímku, bez přepadu, která se musí vyvážet. Jiné varianty zákon nepřipouští a vše ostatní penalizuje. Problematiku vypouštění odpadních vod u všech, kteří nejsou připojení do obecní kanalizace, doporučujeme řešit individuálně. Veškeré informace vám poskytneme na obecním úřadě.

Fotogalerie

Komentáře

Příspívat do komentářů mohou pouze registrovaní uživatelé. Pokud máte zájem psát komentáře, proveďte nejdříve svou registraci.
Vložení komentáře

Dosud nebyly ke článku vloženy žádné komentáře. Buďte první!