Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Anketa

Měla by obec usilovat o rekonstrukci tenisového hřiště (staré již dosluhuje)?


100bar100 %

bar0 %

Celkový počet hlasů: 3

Používat anketu a komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Chcete se registrovat?


Stát zahajuje v Mlázovicích pozemkové úpravy

22. 07. 2012

Zbrusu nová mapa katastrálního území odpovídající skutečnosti, vytyčené pozemky, optimalizace půdní držby nebo následná obnova krajiny. To jsou jen některé benefity tříletého procesu, který startuje na území městečka.

Mlázovice zažívají doslova pozemkovou revoluci. Poté, co katastrální úřad oznámil, že zde bude digitalizovat katastrální mapu, zajistila obec pro vlastníky nemovitostí možnost výhodného upřesnění hranic domů, zahrad či lesů, právě ještě před digitalizací. Upřesňování vlastnických hranic v zastavěném území je v plném proudu a potrvá zhruba ještě jeden rok. Nyní Ministerstvo zemědělství, prostřednictvím Pozemkového úřadu v Jičíně, zahajuje komplexní pozemkové úpravy.

Co to znamená? Jedná se o složitý, dlouhý a nákladný proces optimalizace vlastnictví pozemků, který řeší komplexně řadu oblastí. Dotýká se pouze extravilánu obce, to znamená všech pozemků (pole, louky, sady, lesy) od hranice poslední zahrady až po hranice katastru. Na rozdíl od digitalizace katastrální mapy jsou pozemkové úpravy vítaným nástrojem vlastníků i obce, který v území nastolí pořádek.

Vše začne rozsáhlým zaměřováním pozemků, které provádí geodetická firma přímo v terénu. Výsledky měření jsou prezentovány každému vlastníkovi. Druhou fází je tvorba nové mapy extravilánu. Vlastníci mají možnost zažádat o úpravu hranic svých pozemků, dále mají možnost zcelovat své pozemky do větších bloků (za určitých podmínek), čímž výrazně zvýší jejich hodnotu a zatraktivní možnost jejich obhospodařování. Komplexní pozemkové úpravy také výrazně zlepšují dopravní dostupnost polních parcel a „čistí“ území od nedořešených dědictví, které blokují velké celky po desetiletí. Jakmile budou úpravy dokončeny, má obec možnost velmi výhodně žádat o dotace na úpravu krajiny spočívající v obnově polních cest, mostků, propustků, zeleně apod. Prováděné úpravy jsou pečlivě konzultovány s jednotlivými vlastníky pozemků i obcí. Ti s nimi nakonec musí vyslovit souhlas.

V příštích měsících se budou na území městečka pohybovat pracovníci geodetické firmy. Začnou se také objevovat různé geodetické značky v příkopech, na obrubnicích, v lesích (jejich poškození je trestné). Přesto by veřejnost měla zůstat obezřetná, aby situaci nezneužili nějací podvodníci, kteří se za geodety budou jen vydávat. V případě jakýchkoliv pochybností či v případě žádosti vstupu těchto pracovníků na zahrady, neváhejte kontaktovat obecní úřad a prověřit si jejich oprávnění.

Proces komplexních pozemkových úprav není žádným českým specifikem. Probíhá po desetiletí kontinuálně v celé západní Evropě, protože je výhodný pro vlastníky, obce i stát. Předpokládá se, že v Mlázovicích potrvá tři roky a bude stát kolem tří milionů Kč. Veškeré náklady hradí stát. V celé České republice čekají stovky obcí, až na ně přijde řada. To bude trvat desítky let, možná se ani nedočkají kvůli všeobecnému nedostatku financí. Městečku se povedl husarský kousek. Využilo zákonnou možnost a díky několikaměsíčnímu náročnému jednání s většinou vlastníků se podařilo pod žádost o zahájení úprav získat jejich nadpoloviční počet. Tím se výrazně zkrátí mnohaleté nejisté čekání a vlastníci pozemků mají šanci využít výhody tohoto procesu již nyní. Navíc bude moci městečko čerpat výhodné dotace.

Díky provedení komplexních pozemkových úprav bude vytvořena nová, velmi kvalitní a přesná mapa katastrálního území se všemi uvedenými výhodami. Společně s tím by mělo dojít k výrazné úpravě okolní krajiny do podoby, jakou známe z civilizovaných zemí.Fotogalerie

Komentáře

Příspívat do komentářů mohou pouze registrovaní uživatelé. Pokud máte zájem psát komentáře, proveďte nejdříve svou registraci.
Vložení komentáře

Dosud nebyly ke článku vloženy žádné komentáře. Buďte první!