Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Anketa

Měla by obec usilovat o rekonstrukci tenisového hřiště (staré již dosluhuje)?


100bar100 %

bar0 %

Celkový počet hlasů: 3

Používat anketu a komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Chcete se registrovat?


Stát zahájil digitalizaci mlázovického katastru. Vlastníkům hrozí, že přijdou o pozemky či jejich části

10. 04. 2011

Katastrální úřad zahájil v městečku problematickou digitalizaci katastrální mapy. Tento postup vnese do majetkoprávních vztahů vlastníků nemovitostí značný chaos. ČTĚTE POZORNĚ!

Na dlouhé roky rozhádaní sousedé, řada soudních sporů, ztráta pozemků či jejich částí, posuny parcelních hranic. Tak může skončit právě zahájená digitalizace katastrální mapy v Mlázovicích. O co vlastně jde? Jaká z ní plynou pro vlastníky nemovitostí rizika? Lze tomu předejít?

Počátkem devadesátých let se stát rozhodl, že musí dát do pořádku katastr nemovitostí a katastrální mapu, které jsou základem dokladování vlastnictví nemovitostí v České republice. Evidence byla zatížena množstvím chyb, jejichž původ lze hledat hluboko v minulosti.

Zmíněné zpřesnění, tzv. digitalizaci katastru nemovitostí, lze provádět dvojím způsobem. První zahrnuje přesné zaměření stávajícího stavu v terénu příslušné obce (hrany domů, zahrad, plotů, zdí, silnic, apod.). Zjištěný stav se poté zavede do vlastní evidence, která obsahuje přesné údaje. Protože se však jedná o zdlouhavý a finančně náročný proces, vymysleli čeští úředníci druhou variantu, tzv. digitalizaci katastrální mapy. Prakticky v teple kanceláře, provede pověřená firma či pracovníci katastrálního úřadu přeměnu několika starých map na počítačová data. Bez ohledu, jaký stav je skutečně v daném místě. A právě tímto nesmyslným způsobem nyní probíhá úprava katastrálních údajů v řadě obcí na Jičínsku, Mlázovice nevyjímaje.

Na území městečka existuje v současné době pět různých forem evidence nemovitostí. Všechny obsahují řadu chyb z minulosti, ať již z důvodu nedokonalého rozlišení mapy, nepřesného měření, v důsledku zákonů z různých období, které nebraly v potaz nedotknutelnost soukromého vlastnictví či z důvodu realizace dalších problematických úkonů, vycházejících z doby totality, první republiky, Rakousko-Uherska, ale dokonce i z období až 200 let nazpět. Uvedené chyby, nepřesnosti a problémy, stát procesem digitalizace katastrální mapy „hodí na krk“ vlastníkům dotčených nemovitostí. Je však třeba připomenout, že oni nejsou těmi, kteří nesou odpovědnost za jejich vznik. Odpovědný je stát, který by měl jednoznačně zajistit nápravu.

Problém je v tom, že po digitalizaci mapy mohou přijít vlastníci o některé pozemky nebo jejich části, může se snížit výměra vlastněných ploch nebo dojít ke změně hranic u parcel či domů užívaných po desetiletí. Hrozí také, že se vlastník dočká nové hranice pozemku se sousedem uprostřed obýváku. Dopadů však může být více. Pravděpodobnost těchto nepříjemností je v Mlázovicích obrovská. Při dílčích měřeních v terénu jsou prakticky pokaždé zjištěny odchylky oproti katastrální mapě (často velmi závažné).

Stát sice namítá, že všichni budou mít příležitost se k návrhu digitalizovaného katastrálního operátu vyjádřit, ale jen těžko si lze představit, jak osmdesátiletá babička kontroluje průběh digitální hranice svého pozemku a i v ostatních případech, bez reálného zaměření v terénu, nemá vlastník šanci mnoho problémů v nové mapě odhalit. V některých menších obcích, kde digitalizace již touto formou proběhla, vyvstala logicky řada sousedských sporů či soudních pří o průběh hranic jednotlivých parcel. Stát tak zbytečně zasel mezi občany hádky a nevraživost.

Lze říci, že proces digitalizace katastrální mapy (bez zaměření skutečných hranic pozemků a staveb v terénu) může znamenat zásadní zásah do majetkových práv občanů, který nemá obdoby ani v období nedávné totality. Nikoho to nezajímá, odpovědné orgány se tváří, že se jich to netýká, nikdo v tom nevidí problém. Vše si mají mezi sebou vyřešit vlastníci.

Co tedy mohou majitelé domů a pozemků proti takovémuto bezpráví dělat? Samozřejmě je nutné vyvíjet tlak na odpovědné představitele státu a zainteresovaných institucí (Katastrální úřad, Český úřad zeměměřičský a katastrální, Ministerstvo pro místní rozvoj, poslanci, za zvážení stojí i podnět k Ústavnímu soudu). Jedinou jistotou je však nechat si své nemovitosti zaměřit geodetem, ještě před dokončením digitalizace (v Mlázovicích je plánováno do konce roku 2012). V tomto případě bude do digitalizované mapy převzat nový, upřesněný údaj odpovídající skutečnosti. Bohužel, veškeré investice si však musí vlastník hradit ze svého.

Vzhledem ke složitosti a závažnosti situace připravuje městečko Mlázovice informační schůzku všech vlastníků nemovitostí (domů, chalup, zahrad, lesů, polí), kde chce podrobně informovat o nastalém problému a případně poradit, jak dál (schůzka se uskuteční v pátek 6. května 2011, od 19.00 hodin na sále Radnice v Mlázovicích). Bylo by dobré, kdyby se zúčastnil minimálně jeden zástupce z každého domu či chalupy (rovněž vlastníci pozemků, polí a lesů). Městečko zároveň nabízí všem svým občanům bezplatné poradenství týkající se digitalizace, pomoc při jednání s katastrálním úřadem, uzavírání smluv a podobně. Zároveň bude činit veškeré možné kroky ke korekci tohoto znepokojivého stavu.

Fotogalerie

Komentáře

Příspívat do komentářů mohou pouze registrovaní uživatelé. Pokud máte zájem psát komentáře, proveďte nejdříve svou registraci.
Vložení komentáře

Dosud nebyly ke článku vloženy žádné komentáře. Buďte první!