Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Anketa

Měla by obec usilovat o rekonstrukci tenisového hřiště (staré již dosluhuje)?


100bar100 %

bar0 %

Celkový počet hlasů: 3

Používat anketu a komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Chcete se registrovat?


Rozsáhlá objížďka zkomplikuje život v městečku

11. 07. 2014

Generální oprava silnice II. třídy Lázně Bělohrad – Lužany – Špice bude znamenat také několik objížděk s výrazným dopadem na Mlázovice. První z nich začne 18. července 2014 a potrvá do konce prázdnin.

Každý, kdo jezdí po krajské silnici Špice – Lázně Bělohrad ví, v jak špatném je stavu. Představitelé místních samospráv již dlouhá léta nutí Královéhradecký kraj k její opravě. Díky evropským dotacím se letos podařilo v krajském rozpočtu nalézt několik desítek milionů potřebných k její kompletní obnově, a tak jedna z největších dopravě-stavebních akcí na okrese Jičín, za několik posledních let, může začít. Pro region se jedná o velký přínos, navíc to vypadá, že dotační peníze směřující do oprav silnic docházejí.

Bohužel významu této akce neodpovídala příprava investora – Krajské správy silnic. I když některé obce v čele s Mlázovicemi a další instituce dlouho dopředu upozorňovaly na problém objízdných tras, projektanti toto vůbec nebrali v potaz a uklidňovali, že na doprovodná opatření včetně objížděk, je dost času. Vzhledem ke zkušenostem městečko v posledním půlroce opakovaně vyzývalo investora i některé úřady k jednání, ovšem naprosto bezvýsledně. Silničáři stále opakovali, že se vše včas vyřeší.

A skončilo to přesně tak, jak by nemělo. Stavební firma najednou chtěla co nejrychleji začít, vždyť je dobré počasí a je to financováno z dotací, není možné akci zdržovat. Jenomže mlázovický starosta odmítl podepsat plán objízdné trasy a donutil zúčastněné k jednání na Odboru dopravy v Jičíně. Díky tomu se podařilo z chatrných okresek přes Choteč, Mlázovice, Konecchlumí, Šárovcovu Lhotu a Svatojanský Újezd vyloučit nákladní dopravu. Původní záměr počítal s tím, že po úzkých, rozbitých silnicích, bude jezdit kompletní provoz, který nyní brázdí uzavíranou silnici II. třídy. To jen dokresluje situaci a jasně napovídá, že lidé připravující rekonstrukci vůbec netuší, v jakém stavu se plánované objízdné trasy nacházejí.

Podařilo se také prosadit další dopravní opatření, která mají zvýšit bezpečnost na objížďkách. Bohužel, některá důležitá zůstala nevyslyšena. Jedná se například o navrhovaný jednosměrný provoz řízený světelnou signalizací „na hrázi“ u Chotče, kde se současně nevyhnou dvě větší vozidla, dále pak omezení rychlosti v Mlázovicích, vyznačení předností v jízdě uprostřed mlázovického náměstí, kde je nepřehledná situace a nebo řešení katastrofální propustnosti křižovatky v Konechlumí, při vjezdu na silnici R35. Kolem mlázovického rybníka nebo při stoupání ze Lhoty do Újezda či objezdu újezdeckého kostela je rovněž kritická situace. Že se nejedná o přehnané obavy potvrdily několikeré krátké objížďky z důvodu dopravních nehod v uplynulých letech. Prakticky během pár desítek minut nastal na těchto trasách dopravní kolaps s několika incidenty.

Dalším výrazným problémem je stav objízdných tras. Naprostá většina úseků je ve špatném technickém stavu. Jsou zde utržené krajnice či velké nerovnosti. Úsek Konecchlumí – Šárovcova Lhota ani nemá asfaltový koberec, je zde položeno pouze zpevněné kamenivo, doslova v posledním tažení. O úzkých průjezdech v obcích, kde domy stojí pouhých 100 – 150cm od hrany vozovky ani nemluvě.

Jakmile budou komunikace v takovémto stavu několik měsíců přetíženy, skončí vše absolutní destrukcí povrchů. Již nyní prohlašují správci komunikací, že na opravy objížděk peníze nebudou a že s nimi obce nemají počítat. Dočkáme se tak 8km opravené krajské silnice II. třídy a zničených 12km krajských „trojek“.

Pokud by se projektanti a investoři touto situací zabývali již od počátku, jak obce navrhovaly, mohli již v projektu stanovit technologii oprav pouze v jednom pruhu, s následným vedením dopravy v pruhu druhém. Po jednotlivých menších úsecích. Tak, jak je obvyklé v celé ČR, pokud neexistují vhodné objízdné trasy. Jenomže pracuje-li se systémem „od stolu“, bez znalosti místních podmínek a bez naslouchání místním samosprávám, končí to takto.

Celá rekonstrukce potrvá rok. První etapa uzavírky postihne úsek Lužany – Choteč. Je naplánována na termín 18.7.2014 – 31.8.2014. V tuto dobu bude vedena objízdná trasa ve směru Choteč – Mlázovice – Konecchlumí a opačně. Druhá etapa se dotkne úseku Lužany – Špice, v termínu 1.9.2014 – 30.10.2014. Objízdná trasa povede mimo Mlázovice. Třetí část Choteč – Okrouhlík bude opravena na jaře, přesný termín ještě není stanoven. V tu dobu povede objížďka přes Svatojanský Újezd – Šárovcova Lhota – Mlázovice – Choteč a opačně. Cestující využívající služeb autobusové přepravy musí po celou dobu rekonstrukce počítat s náhradním jízdním řádem a také s různými zpožděními. Jak konkrétně bude jízdní řád vypadat, doposud obce, které jsou tím dotčené neví, protože se nikdo neobtěžoval jim to sdělit.

Je nutné, aby se lidé v Mlázovicích připravili v dobách objížďky na velmi svízelnou situaci. Týká se to chodců, především v prostoru náměstí. Velký problém bude s přecházením hlavní komunikace, problém budou mít také klienti domova důchodců, kteří přechází z parku do místního obchodu (dočasný přechod pro chodce byl odmítnut jako nepotřebný). Velký pozor by si měli dávat také rodiče dětí, kteří se často pohybují v parku a na hustou dopravu nejsou zvyklé. Je téměř jisté, že cizí řidiči nebudou dodržovat ani předepsanou padesátku v obci, nebezpečné tak budou dlouhé úseky napříč obcí (dočasné omezení rychlosti bylo také odmítnuto). Ostražití by měli být také majitelé aut parkujících v Novopacké, Jičínské a Hořické ulici. Při tako velké hustotě provozu je jen otázkou času poškození zaparkovaných vozidel.

Je víc než jisté, že připravené objízdné trasy nejsou vhodné pro tak velkou intenzitu provozu. Nebude dlouho trvat a dojde k velkým problémům (hráz v Chotči, vjezd na R35, Svatojanský Újezd a další). Městys Mlázovice bude samozřejmě situaci bedlivě sledovat a ve spolupráci s Odborem dopravy Měú Jičín a Policií ČR snažit korigovat. Bohužel, vzhledem k nedostatku jeho pravomocí je jen v roli prosebníka.

Jakákoliv investice do dopravy v našem regionu je velmi přínosná a potřebná. Opravená komunikace, kterou využívají tisíce vozidel denně, přispěje ke zrychlení dopravy a zlepšení bezpečnosti provozu. Bohužel amatérismus, s jakým je tak velká akce připravena, zanechá velmi hořkou pachuť po její realizaci. Doufejme, že toto lajdáctví nebude stát lidské životy.

 

 

Fotogalerie

Komentáře

Příspívat do komentářů mohou pouze registrovaní uživatelé. Pokud máte zájem psát komentáře, proveďte nejdříve svou registraci.
Vložení komentáře

Dosud nebyly ke článku vloženy žádné komentáře. Buďte první!