Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Anketa

Městečko provozuje již třetím rokem místní pobočku Pošty. Jak hodnotíte tento provoz (oznámkujte jako ve škole)?


100bar100 %

bar0 %

bar0 %

bar0 %

bar0 %

Celkový počet hlasů: 7

Používat anketu a komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Chcete se registrovat?


Rok 2008 v zrcadle mlázovických událostí

03. 01. 2009

V uplynulém roce městečko investovalo rekordní částku do svého rozvoje. Mlázovice také uspěly v řadě grantových programů a získaly nemalé dotace z různých zdrojů. I přes vysoké výdaje městečko nehospodařilo na dluh. Připoměňme si to důležité.

Jako první akce minulého roku byla dokončena kompletní renovace radničních hodin, společně s přestavbou na chod, který je řízený DCF signálem. Na budově Radnice byla také provedena druhá etapa výměny oken řešící havarijní stav (Obecní úřad, klubovny, kotelna) a řada dalších údržbářských prací. Největší akcí však bylo pokračování rekonstrukce sálu, při které bylo vybudováno nové topení, renovována parketová podlaha a provedeno nové dubové obložení.

V průběhu roku byla dokončena kompletní projektová příprava na nové zástavbové území v areálu Cihelna u koupaliště a během podzimu byla započata stavba některých inženýrských sítí. Koncem roku byl vyhlášen prodej pozemků pro domácí žadatele, v lednu 2009 bude vyhlášen prodej pro ostatní zájemce.

Vzhledem k nespokojenosti některých rodičů a starosty s podmínkami v ZŠ Ostroměř, byla navázána dlouhodobá spolupráce se ZŠ Lázně Bělohrad a dále byl do Bělohradu zaveden nový školní autobus. Rodiče mají nyní možnost volby, do které školy své děti umístí. S městem Lázně Bělohrad byla také, po dlouhém vyjednávání, podepsána smlouva o partnerství v oblasti péče o seniory města, kteří jsou umístěni v mlázovickém Domově důchodců.

1. leden 2008 znamenal také začátek revoluce v komunikaci občana s úřady. Také Mlázovice se zapojily do systému CZECHPOINT, který umožňuje občanům velmi zjednodušenou komunikaci s úřady – od 1.1.2009 již tento systém zahrnuje 10 agend.

Probíhala i zvýšená péče o veřejná prostranství – zámkovou dlažbou byly zadlážděny cestičky v parku, doplněno a obnoveno značení ulic, vyměněny a doplněny historické tabulky na domech, dosázena lipová alej ke hřbitovu a u rybníka, umístěny uvítací tabule na vjezdy do městečka, dokončeny zahradnické úpravy crossové dráhy, opravena silnice k Hájence, rekonstruován chodník v ulici v Sadě (z dotace Lázeňského mikroregionu), nainstalovány sítě proti vlaštovkám na Radnici nebo kompletně natřena budova koupaliště.

Významné aktivity se odehrávaly rovněž v obecních lesích. Po několika vichřicích a kůrovcové kalamitě byly nově zalesněny velké plochy, provedena kalamitní i výchovná těžba, ošetřeny porosty proti plevelům, opraveny cesty, apod.

Městečku se podařilo vyřešit i řadu dlouholetých problémů. Vyjednána a realizována společností ČEZ byla rekonstrukce nevzhledné trafostanice u kostela, po dlouhých úvahách a hledání vhodného investora byl prodán dům č.p.63 na náměstí, se smluvními podmínkami termínu rekonstrukce, městečko také pomohlo při prodeji zchátralé budovy Pošty. Na budově Radnice je nainstalováno speciální zařízení proti zemní vlhkosti, která v ulici „Na Tvrzi“ výrazně poškozuje budovu. Na cestu k „jedenadvaceti“ byly nainstalovány jednoduché protierozní opatření, aby nedocházelo ke splachu bláta a vody na silnici a do sklepů. Dokončena byla i oprava skladu – Porážky a nejmenší se po letech dočkali nového hřiště za školkou. Díky dotaci Ministerstva kultury byl proveden kompletní restaurátorský zásah na sloupu Panny Marie na náměstí, který byl v havarijním stavu. Pokračovala také tvorba projektu kompletní rekonstrukce kanalizace a výstavby ČOV. Instalací kamery u hřbitova bylo zamezeno mnohaletému nelegálnímu odkládání  komunálního odpadu v této lokalitě.

Městečko výrazně podpořilo i místní sbor dobrovolných hasičů. Mimo standardních provozních prostředků obdrželi hasiči dotaci na vybavení (nakoupeny byly zásahové přilby), dále byla pořízena motorová pila a koncem roku z dotace HZS elektrocentrála a plovoucí čerpadlo. Tato technika slouží samozřejmě i pro běžné potřeby obce.

Obrovským úspěchem Mlázovic byl bezesporu úspěch při získání dotace z evropských fondů. Tříletý projekt „Revitalizace veřejných prostranství“, jehož realizace již začala, bude z 92,5% financován z Regionálního operačního programu NUTS II.

Koncem roku bylo otevřeno nové sportoviště s umělým povrchem, které vzniklo rekonstrukcí nefunkčního asfaltového kurtu. Projekt získal finanční podporu Královéhradeckého kraje.

Velká pozornost byla věnována řešení problematických majetkoprávních vztahů k pozemkům v katastru obce. Administrováno bylo velké množství žádostí o bezúplatný převod pozemků z vlastnictví kraje, státu, Pozemkového fondu či jednotlivých fyzických osob. Během roku 2009 by k převodům mělo dojít.

Zkvalitnění podmínek se dočkali i klienti našeho domova důchodců modernizací prostor zařízení (část střechy, chodby, protinárazový systém, terasa, chodníky) a pořízením některého nového vybavení (polohovací lůžka, matrace zabraňující proleženinám, lůžkoviny, nábytek, vybavení společenské místnosti, vybavení kuchyně, apod.).

Městečko samozřejmě provádělo během uplynulého roku řadu dalších drobných aktivit, podporovalo sportovní a kulturní dění i řadu akcí pro děti. Ve větší míře, oproti předchozím obdobím, byla věnována péče o krajinu, zeleň a pořádek na veřejných prostranstvích. To bylo možné zejména díky dvou pracovním místům, jejichž náklady byly dotovány, prostřednictvím Úřadu práce, z Evropského sociálního fondu a prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí.

Veškeré kroky, které byly v loňském roce činěny, směřovaly ke zvyšování kvality života v našem malebném městečku. Věříme, že jsme tak přispěli k Vaší větší spokojenosti a uvedené akce považujete za užitečné.


Fotogalerie

Komentáře

Příspívat do komentářů mohou pouze registrovaní uživatelé. Pokud máte zájem psát komentáře, proveďte nejdříve svou registraci.
Vložení komentáře

Dosud nebyly ke článku vloženy žádné komentáře. Buďte první!