Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Anketa

Městečko provozuje již třetím rokem místní pobočku Pošty. Jak hodnotíte tento provoz (oznámkujte jako ve škole)?


100bar100 %

bar0 %

bar0 %

bar0 %

bar0 %

Celkový počet hlasů: 7

Používat anketu a komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Chcete se registrovat?


Revitalizace centra městečka dokončena

09. 10. 2010

Mlázovice dokončily tříletý projekt „Revitalizace veřejných prostranství městysu Mlázovice“, který výrazně změnil tvář Náměstí, prostoru pod Radnicí a malého náměstí. Náklady na všechny úpravy přesáhly 3 miliony korun.

Osazení nových laviček do parku bylo pověstnou třešničkou na dortu v projektu, jemuž se městečko věnovalo několik let. Vše začalo na jaře 2007, odstraněním poškozené lipové aleje na Náměstí a přípravou technické dokumentace se zahradní architektkou. Tehdy se začalo hovořit o Regionálním operačním programu a možnostech poskytování dotací z Evropských fondů pro malé obce. Nikdo v té chvíli nevěděl, jaké podmínky budou platit, přesto se zastupitelé rozhodli projekt revitalizace dopředu připravit a o rok později se ucházet o jeho podporu. A bylo to dobré rozhodnutí. Mlázovice získaly jako jedna z mála obcí okresu Jičín významné prostředky z tohoto grantu.

Nejprve byly, na podzim roku 2008, zahájeny stavební práce. Rekonstrukce se dočkalo více než 2000 m2 chodníků, včetně obrub a vybudování bezbariérových sjezdů. Opraveny byly také  schody vedoucí do areálu kostela. Během celého roku 2009 prováděla odborná firma další rekonstrukční práce na chodnících a výstavbu ochranné zdi pod Radnicí.  Souběžně s tím byly vyměněny prvky veřejného osvětlení v revitalizovaném prostoru. Nyní jej osvětlují moderní a úsporná svítidla. Na konci téhož roku provedli své první práce i zahradníci, kteří odstranili nemocné, suché a jinak poškozené dřeviny a provedli odborný řez těch zbývajících.

V letošním roce probíhala hlavní část zahradních a sadových úprav výsadbou stromů, keřů a růží, poté vše pokračovalo výsadbou trvalek, konifer a dalších rostlin. Záhony byly založeny pečlivě, tak aby byly co nejvíce bezúdržbové a stále vypadaly efektně. V poslední fázi provedli zahradníci rozsáhlé terénní úpravy a výsev nových trávníků. Koncem září 2010 veškeré snažení vyvrcholilo instalací nových parkových laviček.

Během realizace projektu provedlo městečko v uvedené lokalitě také další práce hrazené z jiných zdrojů. Zmiňme generální restaurátorský zásah na Sloupu Panny Marie z dotace Ministerstva kultury, restaurování Pomníku padlých, výměnu vývěsek, opravu silnice, demontáž vrchních vedení kabelů, či opravu vstupních portálů do areálu kostela. Samostatně bylo také provedeno zadláždění parkových cestiček z dotace Lázeňského mikroregionu. Veškeré uvedené aktivity směřovaly k tomu, aby upravované plochy byly kompletně obnoveny a v dohledné době se zde nemusely provádět žádné podstatné zásahy, které by nové úpravy znehodnocovaly.

Někomu se mohla zdát doba na úpravy až příliš dlouhá, ale v průběhu realizace projektu se ukázalo, že byla zvolena správná strategie – na nic nespěchat. Příroda potřebuje své a dostatečný čas na sléhání zeminy, důsledné dodržování návazností jednotlivých prací i relativní časová nezávislost, se pozitivně projevily ve výsledku.

Celkové náklady projektu přesáhly 3 miliony korun. Téměř tři miliony (92,5% nákladů) bylo financováno z Regionálního operačního programu NUTS II. Severovýchod, tedy z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj, Královéhradeckého kraje a státu. Zbytek peněz (7,5% nákladů) zaplatilo městečko ze svého rozpočtu. Pro některé obce se proinvestovaná částka může zdát malá, pro Mlázovice se však jedná o výraznou pomoc, která urychlila provedení prací, oproti běžnému hospodaření, minimálně o 10 let.

Není to tak dlouho, co centrum Mlázovic vypadalo úplně jinak. Během realizace jeho obnovy někteří občané vyjadřovali obavy o výsledek. Těžko se loučili s prostředím, na které byli dlouhá léta zvyklí. Po dokončení revitalizace však naprostá většina obyvatel i hostů provedené změny chválí. Atraktivnější tvář městečka jistě přiláká větší počet návštěvníků, především však bude příjemnější a využitelnější pro místní, kteří se zde přirozeně setkávají. Mlázovice se tím opět přiblížily svému cíli: atraktivnímu a modernímu místu pro život všech generací.

 

Fotogalerie

Komentáře

Příspívat do komentářů mohou pouze registrovaní uživatelé. Pokud máte zájem psát komentáře, proveďte nejdříve svou registraci.
Vložení komentáře
#4 | Petr Mareček | 15. 10. 2010 13:21
Děkuji za registraci. Mlázovice jsou velice krásné, poslední dobou ještě více než dříve. Je vidět, že si své obce vážíte a pečujete o ní. Nová zeleň a chodníky jsou SUPER. Hodně zdaru. *4*
#3 | Tomáš Komárek | 15. 10. 2010 13:11
Děkujeme za slova chvály, velice nás těší. Věříme, že se obnovená prostranství budou líbit a dobře poslouží sbližování lidí v našem městečku.
#2 | Miroslav Dvořák | 14. 10. 2010 18:23
Na fotkách to vypadá skvěle, budu se muset přijet podívat, dobrá práce!!!!!
#1 | Markéta Moravcová | 10. 10. 2010 23:10
Občas jezdíme přes Mlázovice na kolách. Je neuvěřitelné, že kdykoliv k vám přijedeme, jen ze sedla kola je vždy vidět něco nového. Tuto sobotu jsme se s manželem zastavili a prohlédli nový park. Je úžasný!! Tak malá obec a tak krásné věci. Závidím vám vašeho pana starostü a zastupitele, kteří se snaží něco pro svoji obec dělat. U nás v Nové Pace se jen politikaří a každý z pánu na městském úřadě si žene jen do své kapsy. Hodně úspěchů. Rádi se k vám budeme vracet.