Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Anketa

Městečko provozuje již třetím rokem místní pobočku Pošty. Jak hodnotíte tento provoz (oznámkujte jako ve škole)?


100bar100 %

bar0 %

bar0 %

bar0 %

bar0 %

Celkový počet hlasů: 7

Používat anketu a komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Chcete se registrovat?


Proč byla vypovězena smlouva na restauraci - 1. díl

15. 05. 2012

Zastupitelstvo městysu rozhodlo na svém zasedání 14. května 2012 o vyhlášení konkurzu na pronájem restaurace Radnice. Tato zpráva vyvolala emoce v táborech příznivců i odpůrců tohoto opatření. Reakce starosty městečka.

Vzhledem k závažnosti této zprávy jsme požádali oba hlavní aktéry (tzn. městys i nájemkyni paní Zdenku Rechcíglovou), aby se k celému případu vyjádřili a obhájili svá stanoviska. Na tomto místě mají pro své argumenty neomezený prostor. Zveřejňujeme reakci starosty městečka.

Vážení spoluobčané
,

vzhledem k tomu, že se šíří fámy, polopravdy a zkreslené údaje o důvodech vypovězení smlouvy na pronájem obecní hospody, rozhodl jsem se touto cestou mimořádně reagovat a seznámit Vás se skutečností.

Výše a podmínky pronájmu restaurace Radnice dosavadní nájemkyni, byly zastupiteli i veřejností přetřásány opakovaně již minimálně deset let zpátky. V posledních letech však tato otázka gradovala a zastupitelé se rozhodli uvedenou problematiku řešit. Nájemní smlouvu měla paní Zdenka Rechcíglová uzavřenou od roku 1991. Od 1. ledna 1997 (tedy po dlouhých 16 let) nedošlo k žádnému navýšení nájmu ani k pouhé valorizaci o inflaci, což je v podnikatelském světě naprosto nevídané. Měsíční nájemné zůstalo na částce 5 110 Kč, kterou zastupitelstvo považuje, vzhledem k podobě a možnostem pronajaté provozovny, za absolutně nedostatečné a neodpovídající situaci. Je navíc mnohem nižší, než jsou nájmy v obecních bytech. Porovnáme-li podmínky s jinými restauracemi v regionu, vyjde výše nájmu v Mlázovicích bezkonkurenčně nejnižší, lze říci i řádově. Za tuto částku byla pronajata kuchyň, hospoda, jídelna, salónek a příslušenství, ale také přístavba, kde zároveň paní Rechcíglová po celou dobu vybírá od ubytovaných nájem (takže si nájem odváděný obci o vybrané peníze ještě snižuje). Dále získává nezanedbatelné tržby za prodej jídel, pití a občerstvení na všech akcích konaných na sále, kde je zdarma (nájemné za sál totiž platí pořadatelé všech akcí – firmy, spolky, státní instituce, obec). Rovněž zdarma využívá sezónní předzahrádku, za jejíž umístění neplatí.

Kromě otázky výše nájemného bylo třeba projednat i konkrétní podobu nájemní smlouvy, která bohužel neřeší řadu zásadních otázek upravujících vztah mezi nájemcem a pronajímatelem. Především jde o úhradu běžné provozní údržby, revizí či investic, které z většiny také hradila obec. Tím se výhodnost nájemní smlouvy pro obec ještě dále snižovala. Jen v případě zákonem stanovených revizí v restauraci hradí obec cca 8.000 Kč ročně.

Dále městečko ze svého platilo investice. Jen v posledních pár letech se jedná o výměnu oken v celém komplexu, nové topení v jídelně, renovaci parket v jídelně, nové sociální zařízení v přístavbě, modernizaci salonku, zásadní opravu lapolu, výměnu lina, nové omítky ve skladu piva, vývozy septiku nebo čištění potrubí, atd.. Letos je připravená kompletní rekonstrukce topení a nová podlaha ve skladu piva. Pokud srovnáme vybrané nájemné a peníze investované zpět do provozovny jen v posledních pár letech zjistíme, že obec z pronájmu hospody prakticky nemá žádný užitek, dokonce na její provoz doplácí.

Proto se zastupitelstvo rozhodlo jednat se stávající nájemkyní o možnostech případného navýšení či úpravy smlouvy. Dále byla řešena otázka plánů na její budoucí působení v provozovně. Bohužel, dosavadní nájemkyně s vůbec žádným navýšením nájemného nesouhlasila s odůvodněním, že dosavadních 5 110 Kč měsíčně považuje za dostatečné, vzhledem k vysokým provozním nákladům. Lze těžko říci, co jsou vysoké náklady za energie, protože je třeba si uvědomit, že zde běží neustále lednice, mrazáky, ohřev vody, trouby, sporáky, topení velké plochy, osvětlení apod. (a to je v hospodě normální jev), což v porovnání s domácími odběry je nesrovnatelné (samozřejmě tomu odpovídá i fakturace za energie). Co se týká dalšího působení nájemkyně v restauraci, obdrželo zastupitelstvo informaci, že neuvažuje o ukončení činnosti a chce dál podnikat podle toho, jak zdraví dovolí.

Paní Rechcíglová také argumentovala tím, že provozovna je příliš veliká a že by jí klidně stačila polovina. K tomu lze dodat pouze to, že v dané chvíli provozovna je jaká je, nijak ji neprojektujeme nebo neupravujeme. Buď se nájemce s jejím stavem spokojí a zároveň její podobě přizpůsobí své podnikání, nebo je pro něj nevhodná a musí podnikat jinde.

Nájemkyně byla předem upozorněna, že pokud opakovaně nesouhlasí s jakoukoliv úpravou nájemného a dalších podmínek, může dojít k výpovědi smlouvy a vypsání výběrového řízení tak, aby „trh“ určil, jaké nájemné je pro mlázovickou hospodu přijatelné, a zda-li v určení jeho výše má pravdu stávající nájemce nebo zastupitelstvo. Zastupitelé to považují za absolutně spravedlivé a transparentní jak pro smluvní strany, tak pro veřejnost. To bylo nejprve sděleno paní Rechcíglové prostřednictvím starosty, poté osobně jednotlivými zastupiteli přímo na zasedání zastupitelstva, kde byla osobně přítomna.

Zastupitelé se shodli, že stávající stav je neudržitelný. Ocenili obrovský kus práce, který paní Rechcíglová za dvacet let své hospodské činnosti odvedla, zároveň však konstatovali, že obec si v dnešní finanční situaci nemůže dovolit na hospodu další dlouhá léta doplácet a navíc musí z nájemného generovat zisk, který bude sloužit na budoucí reprodukci provozovny. To znamená na další zvelebování obecní hospody nebo jiné v obci prospěšné aktivity. Proto došlo po velmi zralé úvaze a dlouhé diskuzi na 12. zasedání zastupitelstva k výpovědi stávající nájemní smlouvy.

Co bude dál? Zároveň s výpovědí bylo vyhlášeno výběrové řízení na nového nájemce. Do tohoto výběrového řízení se může samozřejmě přihlásit i dosavadní nájemkyně. Podmínky jsou pro všechny velmi přísné a snaží se garantovat řadu služeb, na které jsou mlázovičtí občané zvyklí. Z došlých nabídek vybere zastupitelstvo pro obec nejvýhodnější. Posuzovat se bude splnění podmínek, nabídnutá výše měsíčního nájmu, nabídnutá výše investic do provozovny na její obnovu, předložený podnikatelský záměr, dosavadní zkušenosti a mnohé další. Je možné, že bude v provozování hospody pokračovat dosavadní nájemkyně, nabídne-li rozumné podmínky (a bude-li chtít). Nebo to může být někdo jiný. Stát se může i to, že žádná nabídka nebude pro městečko výhodná a poté si její provoz zajistí obec sama, prostřednictvím své dceřiné organizace Mlázovické služby, s.r.o.. Ale to ukáže až vyhodnocení nabídek v červnu.

Chtěl bych dodat, že i když rozhodnutí o výpovědi mohlo vyvolat negativní emoce, bylo řízeno úkolem zastupitelů spravovat obecní majetek s péčí řádného hospodáře, což nám ukládá zákon i zdravý rozum. A chceme-li být objektivní, musíme se chovat zodpovědně a měřit všem stejným metrem, i když je to v některých případech bolestivé. Nelze někomu stanovit pouze symbolický nájem jen proto, že je nájemce někdo známý, něčí příbuzný nebo ze soucitu. Jen tak řádně naložíme s důvěrou, kterou nám občané svěřili ve volbách.

Městys zachovával vůči stávající nájemkyni po dlouhou dobu velmi vstřícný postoj, ale to nelze donekonečna a není to fér vůči ostatním. O vývoji situace byla informována, není to blesk z čistého nebe. Vyhlášení výběrového řízení není žádným vyřizováním osobních účtů, žádné nejsou a není k nim důvod. Stejně tak je absolutní nesmysl, že je vše dopředu připraveno „pro někoho“, což jednoduše všichni zjistí na konci výběrového řízení tím, že žádné ze zaručených jmen nových provozovatelů kolujících po Mlázovicích, hospodu provozovat nebude.

Rád bych také zdůraznil, že věci, které městys jako vlastník hospody požaduje po nájemci, jsou kdekoliv jinde po dlouhá léta absolutní samozřejmostí (i na malých a ještě menších obcích), ale v tomto případě se na ně nahlíží jako na něco, co má poškodit nájemce.

Za sebe i ostatní zastupitele Vám mohu slíbit, že uděláme vše proto, aby mlázovická hospoda byla příjemným místem relaxace i místem dobré služby a zároveň byla pro městečko přínosem i z finanční stránky, jak má být. Tedy přesně tak, jako to činíme i v jiných oblastech.

Mě osobně hluboce mrzí, že jsem se stal v souvislosti s projednáváním této smlouvy, terčem několika hrubých útoků, pod zcela smyšlenými záminkami. Za to, že spolu s celým zastupitelstvem hájíme obecní zájmy a majetek.


Tomáš Komárek, starosta městečkaFotogalerie

Komentáře

Příspívat do komentářů mohou pouze registrovaní uživatelé. Pokud máte zájem psát komentáře, proveďte nejdříve svou registraci.
Vložení komentáře

Dosud nebyly ke článku vloženy žádné komentáře. Buďte první!