Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Anketa

Městečko provozuje již třetím rokem místní pobočku Pošty. Jak hodnotíte tento provoz (oznámkujte jako ve škole)?


100bar100 %

bar0 %

bar0 %

bar0 %

bar0 %

Celkový počet hlasů: 7

Používat anketu a komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Chcete se registrovat?


Proběhlo veřejné zasedání zastupitelstva obce č.5

27. 03. 2007

V pondělí 26. března 2007 od 19.00h proběhlo veřejné zasedání zastupitelstva obce č.5/2006-2010.

Vybíráme zajímavé body z obsahu jednání:

1) Zastupitelé odsouhlasili prodej pozemku č.1363 v k.ú. Mlázovice, který vznikl oddělením z pozemku č KN st.9, o výměře 149m2, panu Petru Čížkovi za cenu 65Kč/m2. Jedná se o část pozemku u Porážky, za traktorovou garáží OÚ. Vzhledem k tomu, že p. Čížek je členem zastupitelstva, vyloučil se z projednávání tohoto bodu.

2) Zastupitelé odsouhlasili prodej pozemku č. 794/23 v k.ú. Mlázovice, o výměře 1418m2 za cenu 25 Kč/m2, společnosti PRESSBET Mlázovice. Jedná se o pokračování zahrady za domem č.p. 114, vedle zpevněné polní komunikace, směrem k obci. Prodejní cena respektuje platnou cenu pozemku v době, kdy společnost o koupi požádala a kdy obec zveřejnila záměr prodeje. Zpoždění v prodeji bylo způsobeno nejasnostmi v pozemkové evidenci a nutnosti odkupů dalších pozemků od třetích osob. Za toto administrativní prodlení však žadatel nemůže, proto obec dodržela původně přislíbenou cenu za m2.

3) Zastupitelstvo zahájilo poptávkové řízení na dodavatele střechy zdravotního střediska v Mlázovicích. Jedním z již dříve zveřejněných záměrů obce pro rok 2007 je oprava střechy na tomto objektu z důvodu jejího havarijního stavu  (bude se jednat o opravu krovu, výměnu latí, střešní krytiny a klempířských prvků). Rozhodnutím zastupitelstva budou pro tuto akci osloveny následující firmy (jedná se o podnikatele, které obec zná z jiných akcí a firmy, které se sami přihlásily): Brendl Nová Paka, Tauchman Nová Paka, Tomášek Lužany, Wojtowicz Třtěnice, Zikmund Kovač, TBK Nová Paka, RUHILL Nová Paka).

4) Obec přijala obecně závaznou vyhlášku č.1/2007 Požární řád obce. Na základě zákona č.133/85 Sb. o požární ochraně a následných předpisů, je každá obec povinna mít, v aktuální podobě, Požární řád. Obec Mlázovice měla již velmi starou normu, bylo třeba hodně změn, proto nedošlo k novelizaci, ale k přijetí nové normy. Požární řád definuje postupy pro mimořádné události – především likvidace požárů a dalších mimořádných událostí, techniku, která je k dispozici, místa ohlášení požárů, zdroje vody a další související záležitosti. Uvedená obecně závazná vyhláška je k dispozici na webu obce v sekci Obecní úřad – Vyhlášky a nařízení.

5) Zastupitelstvo odsouhlasilo záměr prodeje č.2/2007 nemovitosti č.p. 63 z vlastnictví obce Mlázovice. Jedná se o dům známý jako Plašilův, který je ve vlastnictví obce již přes deset let a je kaňkou uprostřed náměstí. Nové zastupitelstvo v listopadu loňského roku zastavilo plánovanou demolici objektu, protože se domnívalo, že by to byla nenahraditelná škoda a mlázovické náměstí by utrpělo značnou architektonickou újmu. Toto rozhodnutí se ukázalo jako velmi prozíravé.  Nyní existují zájemci o jeho využití, proto obec zveřejňuje tento záměr. Podmínkou prodeje domu je zákaz jeho demolice po dobu 20 let, zákaz jeho prodeje na jiného vlastníka po dobu 10 let, nutnost opravy zevního pláště (střecha, okna a fasáda) do tří let a zachování architektonického rázu stavby.

6) Zastupitelé vybrali vítěze poptávkového řízení na rekonstrukci stropu sálu Radnice v Mlázovicích. Stala se jím firma Zdeněk Tauchman Nová Paka, která obci nabídla nejvýhodnější podmínky. Strop bude rekonstruován v průběhu května letošního roku. Nová konstrukce bude tvořena zavěšenou konstrukcí s vloženými sádrokartonovými kazetami s akustickou fólií. Kazety umožňují absorpci velkého objemu páry (při různých akcích), jsou omyvatelné i přemalovatelné. Pod strop je uvažována tepelná izolace. Společně se stropem bude vyměněna čelní stěna na sále. Ta bude tvořena tmelenými sádrokartonovými deskami. Společně se stropem bude provedena výměna osvětlení, kterou si obec provede ve vlastní režii, z důvodu výrazně výhodnější ceny.

7) Zastupitelé schválili předběžnou verzi urbanistické studie lokality Cihelna, která je určena k individuální výstavbě RD. Studie řeší rozvržení lokality na jednotlivé pozemky, přístupové komunikace a umístění jednotlivých domků. Dále vytyčuje parkoviště pro návštěvníky koupaliště a přilehlých sportovišť. Slouží jako základní orientační materiál pro poptávkové řízení projekčních prací pro inženýrské sítě. V průběhu tvorby projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební řízení, dozná jistě několika změn. Grafické znázornění studie naleznete jako přílohu tohoto článku.

8) Obecní zastupitelstvo projednalo zdravotní stav lipové aleje na Náměstí. Stromy jsou napadeny chorobami a škůdci, samovolně se odlamují větve a ohrožují kolemjdoucí, mají řadu dutin, zasychají, mají pahýly). Obec diskutovala tento stav s řadou odborníků. Všichni se shodli, že jediným rozumným řešením je odstranění všech jedinců a výsadba nové aleje. Obec dále požádala státní Agenturu na ochranu přírody a krajiny o vyjádření. Z jejího stanoviska vyplývá, že řadu stromů je nutno vykácet ihned a další budou odstraňovány v následujících letech. Nelze přijmout žádná opatření, která by stromy zachránily, lze pouze nákladným řezem prodloužit život stromů o cca 10 let. Z těchto důvodů a také z důvodu komplexní obnovy zeleně v obci a úpravy náměstí, rozhodlo zastupitelstvo jednomyslně o odstranění starých poškozených lip a následné okamžité výsadbě nových. Na toto téma se rovněž rozproudila dlouhá diskuze s občany. Všechny názory, které zazněly plně podpořily rozhodnutí zastupitelů. Starosta obce k problému poznamenal, že obec nechce stromy kácet kvůli parkovišti  nebo kvůli supermarketu, ale právě proto, že chce mít zdravou a krásnou zeleň ve svém centru. Ubezpečil všechny přítomné, že je připraveno velmi rychlé osazení náměstí novými lipami.


Dále občané diskutovali se zastupiteli o řadě problémů, které je trápí nebo které by chtěli vylepšit.

Přílohy tohoto článku:
                                        Usnesení č.5/2006-2010 ze zasedání zastupitelstva obce
                                        Urbanistická studie lokality Cihelna

Fotogalerie

Přílohy

Komentáře

Příspívat do komentářů mohou pouze registrovaní uživatelé. Pokud máte zájem psát komentáře, proveďte nejdříve svou registraci.
Vložení komentáře

Dosud nebyly ke článku vloženy žádné komentáře. Buďte první!