Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Anketa

Měla by obec usilovat o rekonstrukci tenisového hřiště (staré již dosluhuje)?


100bar100 %

bar0 %

Celkový počet hlasů: 3

Používat anketu a komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Chcete se registrovat?


Proběhlo veřejné zasedání zastupitelstva č.9

18. 10. 2007

V pondělí 15. října 2007 proběhlo deváté zasedání zastupitelstva městečka.

Proběhlo zasedání č.9/2006-2010 zastupitelstva městysu. Vybíráme zajímavé body z jednání:


1) Zastupitelé odsouhlasili výpůjčku pozemku z majetku obce pro Lázeňský mikroregion. Jedná se o prostor mlatových cestiček v parku na náměstí. Důvodem této transakce je možnost dosažení na dotace z programu na obnovu venkova, prostřednictvím Lázeňského mikroregionu. Na doporučení Krajského úřadu obce sepisují smlouvy o výpůjčce, právě na opravovaném majetku, který zůstává vypůjčen mikroregionu po dobu 6ti let. Majetek i nadále zůstává samozřejmě ve vlastnictví obce a bez jejího vědomí s ním nelze nijak nakládat.

2) Dále zastupitelstvo odsouhlasilo mimořádný příspěvek Lázeňskému mikroregionu ve výši 53000,- Kč. Tento bod jednání souvisí se shora uvedenou výpůjčkou. Jedná se o podíl našeho městečka na rekonstrukci parkových cest. Zbytek, 50.150,- Kč vkládá do projektu Lázeňský mikroregion, jako nevratnou dotaci.

3) Městečko eviduje požadavky ze strany energetických společností, Krajského úřadu, pošty a v některých případech i ze strany jednotlivých obyvatel, o zpřehlednění názvu ulic, popř. jejich stanovení tam, kde název chybí. Proto se budou zastupitelé snažit v příštím roce označení místních komunikací doplnit. Prvním počinem tohoto druhu je stanovení názvu místní komunikace začínající na sjezdu ze silnice III. třídy Mlázovice – Šárovcova Lhota, směrem za Domov důchodců, až k novostavbě roubenky. Zastupitelé odsouhlasili nový název „Pod Macnarkou“. Chtějí, aby název komunikace byl místně příslušný, obecně známý a měl nějakou vazbu k lokalitě nebo obci.

4) Dále zastupitelstvo zrušilo zadávací řízení na firmu, která měla realizovat nátěr klempířských a tesařských prvků na budově koupaliště. Důvodem zrušení byl fakt, že vítěz zadávacího řízení z letošního jara, Natěračství Chudoba Vojice, nedodržel termín realizace a ve sjednaném termínu nenastoupil k zahájení prací. Akce se přesouvá do příštího roku, vybrán bude jiný dodavatel.

5) Byla schválena rozpočtová změna č.2/2007. Na základě průběžného hospodaření dochází, oproti schválenému rozpočtu, k různým změnám, jak na straně příjmů, tak výdajů. Schválené rozpočtové opatření reflektuje tyto změněné finanční toky.

6) Městečko poskytuje příspěvek Římskokatolické církvi, farnosti Lázně Bělohrad ve výši 35.000,- Kč na nátěr střechy Kostela v Mlázovicích. Částka byla již odsouhlasena při schvalování letošního rozpočtu, ale platba bude poskytnuta jako cílový příspěvek vlastníkovi objektu, nikoliv realizační firmě. Tento postup je v souladu s finanční legislativou.

7) Dále zastupitelé odsouhlasili přípravu evropského projektu „Revitalizace veřejných prostranství v městysu Mlázovice“. Mimo již připravované projektové dokumentace na rekonstrukci kanalizace a výstavbu ČOV, chtějí Mlázovice získat svůj podíl z evropských fondů i v programu ROP. Pro tento projekt je již připravena dokumentace k sadovým a zahradnickým úpravám. Jednalo by se o revitalizaci prostoru náměstí (dokončení prací), prostoru pod Radnicí, pod školou a malého náměstí. Konkrétně by došlo v řešeném území k výměně chodníků a obrubníků, výměně veřejného osvětlení, kompletním sadovým úpravám zeleně, včetně trávníků a pořízení nového mobiliáře. Plánované náklady na projekt dosahují 3 milionů korun, spoluúčast městečka by byla max. 450000Kč. Žádost do programu ROP nám zpracovává Centrum evropského projektování Hradec Králové, což je krajem zřízená organizace pro tyto účely.

8) Zastupitelé rovněž odsouhlasili změnu procentické sazby opotřebení u některých položek vybavení v obecních bytech. Konkrétně se jedná o změnu u zdrojů tepla užívaných jednotlivými nájemci bytu k vytápění (akumulačky, kotle) a u sporáků na 10% a u vařičů na 20%. Znamená to zkrácení doby splácení v měsíčních splátkách v nájemném za tyto položky. Týká se to pouze nově pořizovaného vybavení do obecních bytů, s účinností od 1.10.2007. Důvodem k této změně je fakt, že výrobky nedosahují tak dlouhé životnosti, se kterou počítala stařičká vyhláška, podle níž bylo procento opotřebení počítáno a která již není závazná.

Fotogalerie

Komentáře

Příspívat do komentářů mohou pouze registrovaní uživatelé. Pokud máte zájem psát komentáře, proveďte nejdříve svou registraci.
Vložení komentáře

Dosud nebyly ke článku vloženy žádné komentáře. Buďte první!