Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Anketa

Městečko provozuje již třetím rokem místní pobočku Pošty. Jak hodnotíte tento provoz (oznámkujte jako ve škole)?


100bar100 %

bar0 %

bar0 %

bar0 %

bar0 %

Celkový počet hlasů: 7

Používat anketu a komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Chcete se registrovat?


Proběhlo veřejné zasedání zastupitelstva č.7

29. 05. 2007

V pondělí 28. května 2007 proběhlo již sedmé veřejné zasedání zastupitelstva v tomto volebním období.

Vybíráme zajímavé body z jednání:

1) Jako vítěz poptávkového řízení na výměnu oken na obecních bytovkách č.p.1, 188 a 189, byla vybrána firma VEKRA Lázně Toušeň. Tento dodavatel nabídnul, po několikakolovém jednání, nejnižší cenu. Se společností má navíc obec vynikající zkušenosti z výměny části oken Radnice. Realizována bude výměna veškerých oken na zmíněných objektech, včetně společných prostor a vstupních dveří. Náklady na tuto akci převýší 900 tisíc korun. Důvodem realizace je havarijní stav oken v mnoha bytech a nemožnost provedení jakékoliv opravy (rámy jsou shnilé a zkřížené, některá okna jsou probita hřebíky, aby držela, jiná hrozí vypadnutím z rámů). Obci se podařilo s dodavatelem  dojednat mimořádné cenové podmínky, i tak se jedná o obrovskou finanční zátěž obecního rozpočtu. U velké bytovky Na Ohrádce budou instalována okna oboustranně bílá, u malé bytovky v Novopacké bude venkovní strana v barvě tmavého dřeva, z důvodu blízkosti památkové zóny Kostela. Pro nájemníky bytů, kterých se výměna týká, bude v průběhu června svolána informativní schůzka. Termín výměny je stanoven na červenec 2007.

2) Zastupitelstvo vybralo jako vítěze poptávkového řízení na provedení nátěrů klempířských a tesařských konstrukcí budovy koupaliště, firmu Natěračství Chudoba, která nabídla nejnižší cenu. K této akci bylo přistoupeno mimořádně, navíc oproti původním plánům, z důvodu značného poškození konstrukcí hnilobami, plísněmi a korozí. Zastupitelé nechtějí nechat objekt dále poškozovat. Dojde ke zbroušení poškozených povrchů a přetmelení a ke kompletním nátěrům podbití, trámů, říms, okapů, mříží, oken a dveří. Vše by mělo být dokončeno do podzimu letošního roku. Oprava střechy a lemování komína, byla již provedena v březnu.

3) Zastupitelé zahájili poptávkové řízení na výběr projekční kanceláře, která bude pověřena přípravou projektové dokumentace na kompletní rekonstrukci kanalizace a výstavby čistírny odpadních vod v Mlázovicích. Tato dokumentace bude sloužit jako povinná příloha žádosti obce o evropské dotace. O důvodech zahájení akce tohoto druhu a rozsahu se dočtete ve speciálním článku, který se věnuje tomuto tématu.

4) V rámci úpravy majetkoprávních vztahů a nápravy nepřesností v katastrálních mapách (oproti skutečnosti), rozhodli zastupitelé o prodeji pozemku č. KN 185/5 v. k.ú. a obci Mlázovice p. Mikešové  (která na něm má fyzicky zahradu od rodinného domku) za 65,- Kč/m2 a v návaznosti na tento prodej odsouhlasili zároveň nákup pozemku č. KN 185/4 v k.ú. a obci Mlázovice za 65,- Kč/m2 od týž majitelky (přes tento pozemek vede obecní cesta).

5) Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtovou změnu č.1/2007, která reflektuje na změny v investičních akcích, konajících se navíc, oproti původnímu plánu (jedná se o akce, o nichž je veřejnost průběžně informována).

6) Zastupitelé odsouhlasili příspěvek občanskému sdružení MAS Brána do Českého ráje ve výši 1194 Kč pro rok 2007. Obec je členem tohoto občanského sdružení z důvodu přípravy čerpání evropských dotací z fondu Leader. MAS potřebuje základní finance pro svůj provoz (počítač, vedení účtu, poštovné, telefony…). Členové se proto dohodli, že přispějí do rozpočtu MAS částkou 2 Kč na rok a obyvatele.


Fotogalerie

Komentáře

Příspívat do komentářů mohou pouze registrovaní uživatelé. Pokud máte zájem psát komentáře, proveďte nejdříve svou registraci.
Vložení komentáře

Dosud nebyly ke článku vloženy žádné komentáře. Buďte první!