Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Anketa

Měla by obec usilovat o rekonstrukci tenisového hřiště (staré již dosluhuje)?


100bar100 %

bar0 %

Celkový počet hlasů: 3

Používat anketu a komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Chcete se registrovat?


Proběhlo veřejné zasedání zastupitelstva č.7

29. 05. 2007

V pondělí 28. května 2007 proběhlo již sedmé veřejné zasedání zastupitelstva v tomto volebním období.

Vybíráme zajímavé body z jednání:

1) Jako vítěz poptávkového řízení na výměnu oken na obecních bytovkách č.p.1, 188 a 189, byla vybrána firma VEKRA Lázně Toušeň. Tento dodavatel nabídnul, po několikakolovém jednání, nejnižší cenu. Se společností má navíc obec vynikající zkušenosti z výměny části oken Radnice. Realizována bude výměna veškerých oken na zmíněných objektech, včetně společných prostor a vstupních dveří. Náklady na tuto akci převýší 900 tisíc korun. Důvodem realizace je havarijní stav oken v mnoha bytech a nemožnost provedení jakékoliv opravy (rámy jsou shnilé a zkřížené, některá okna jsou probita hřebíky, aby držela, jiná hrozí vypadnutím z rámů). Obci se podařilo s dodavatelem  dojednat mimořádné cenové podmínky, i tak se jedná o obrovskou finanční zátěž obecního rozpočtu. U velké bytovky Na Ohrádce budou instalována okna oboustranně bílá, u malé bytovky v Novopacké bude venkovní strana v barvě tmavého dřeva, z důvodu blízkosti památkové zóny Kostela. Pro nájemníky bytů, kterých se výměna týká, bude v průběhu června svolána informativní schůzka. Termín výměny je stanoven na červenec 2007.

2) Zastupitelstvo vybralo jako vítěze poptávkového řízení na provedení nátěrů klempířských a tesařských konstrukcí budovy koupaliště, firmu Natěračství Chudoba, která nabídla nejnižší cenu. K této akci bylo přistoupeno mimořádně, navíc oproti původním plánům, z důvodu značného poškození konstrukcí hnilobami, plísněmi a korozí. Zastupitelé nechtějí nechat objekt dále poškozovat. Dojde ke zbroušení poškozených povrchů a přetmelení a ke kompletním nátěrům podbití, trámů, říms, okapů, mříží, oken a dveří. Vše by mělo být dokončeno do podzimu letošního roku. Oprava střechy a lemování komína, byla již provedena v březnu.

3) Zastupitelé zahájili poptávkové řízení na výběr projekční kanceláře, která bude pověřena přípravou projektové dokumentace na kompletní rekonstrukci kanalizace a výstavby čistírny odpadních vod v Mlázovicích. Tato dokumentace bude sloužit jako povinná příloha žádosti obce o evropské dotace. O důvodech zahájení akce tohoto druhu a rozsahu se dočtete ve speciálním článku, který se věnuje tomuto tématu.

4) V rámci úpravy majetkoprávních vztahů a nápravy nepřesností v katastrálních mapách (oproti skutečnosti), rozhodli zastupitelé o prodeji pozemku č. KN 185/5 v. k.ú. a obci Mlázovice p. Mikešové  (která na něm má fyzicky zahradu od rodinného domku) za 65,- Kč/m2 a v návaznosti na tento prodej odsouhlasili zároveň nákup pozemku č. KN 185/4 v k.ú. a obci Mlázovice za 65,- Kč/m2 od týž majitelky (přes tento pozemek vede obecní cesta).

5) Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtovou změnu č.1/2007, která reflektuje na změny v investičních akcích, konajících se navíc, oproti původnímu plánu (jedná se o akce, o nichž je veřejnost průběžně informována).

6) Zastupitelé odsouhlasili příspěvek občanskému sdružení MAS Brána do Českého ráje ve výši 1194 Kč pro rok 2007. Obec je členem tohoto občanského sdružení z důvodu přípravy čerpání evropských dotací z fondu Leader. MAS potřebuje základní finance pro svůj provoz (počítač, vedení účtu, poštovné, telefony…). Členové se proto dohodli, že přispějí do rozpočtu MAS částkou 2 Kč na rok a obyvatele.


Fotogalerie

Komentáře

Příspívat do komentářů mohou pouze registrovaní uživatelé. Pokud máte zájem psát komentáře, proveďte nejdříve svou registraci.
Vložení komentáře

Dosud nebyly ke článku vloženy žádné komentáře. Buďte první!