Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Anketa

Měla by obec usilovat o rekonstrukci tenisového hřiště (staré již dosluhuje)?


100bar100 %

bar0 %

Celkový počet hlasů: 3

Používat anketu a komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Chcete se registrovat?


Proběhlo veřejné zasedání zastupitelstva č.4/2007

13. 02. 2007

V pondělí 12. února proběhlo veřejné zasedání zastupitelstva obce č.4/2006-2010. Hlavním tématem bylo projednání řádného rozpočtu a investičních akcí obce pro rok 2007.

Vybíráme ze zajímavých bodů jednání:

1) Zastupitelé schválili řádný rozpočet obce na rok 2007. Pro hospodaření obce a jí zřízených příspěvkových organizací končí rozpočtové provizorium. Zásadou hospodaření obce je vyrovnaný rozpočet, bez dluhů. Při sestavování obecních financí byl brán zřetel na nutné opravy a nedokončené akce z předchozích období. Obec má k dispozici poměrně malé finanční částky. To je způsobeno především nespravedlivým rozdělováním daní ze strany státu, při kterém jsou výrazně zvýhodňována větší sídla, právě na úkor těch menších.
Příjmy a výdaje obce Mlázovice pro rok 2007 jsou naplánovány ve výši 5 382 500 Kč. V průběhu roku bude samozřejmě rozpočet upřesňován jednotlivými rozpočtovými změnami tak, jak se budou upřesňovat informace o toku financí a nutných výdajích.

Investičním akcím obce, na které se mohou občané Mlázovic těšit, se budeme věnovat ve zvláštním článku.

2) Zastupitelé zrušili směrnici obce č.1/2005 o stanovení cen k prodeji pozemků ve vlastnictví obce. Obec byla vázána jednotnou cenou prodeje obecních pozemků, což způsobovalo problémy při prodejích nelukrativních pozemků, cest a zákoutí. Dále při narovnání různých nepřesností umístění plotů, budov a dalších zařízení, které vznikly v minulém století a dnes se objevují při přesném zaměřování v terénu. Ve všech takových případech je dobré, aby obec mohla stanovovat individuální cenu prodeje pro narovnání historického stavu. Naopak, některé lukrativní pozemky mohou být prodávány za větší částky. Obchod by měl vždy být  individuálním jednáním smluvních stran o stanovení konkrétních podmínek. To je nyní, díky zrušení uvedené směrnice,  možné.

3) Zastupitelstvo zveřejnilo Záměr prodeje části st. parcely č. KN 9 v katastrálním území a obci Mlázovice.

4) Zastupitelstvo odmítlo žádost manželů Hrnčířových na nákup obecních pozemků. Jedná se o pozemky v těsném sousedství jejich rodinného domku. Zmiňované pozemky jsou vhodné jako připojovací komunikace (chodník a část silnice) ke zvažované variantě nového zástavbového území obce. V této lokalitě je i řada dalších otazníků s ohledem na různé varianty územního plánování. Proto si zatím obec pozemky ponechá ve vlastnictví, jako strategické území.

5) Byl schválen Plán obce pro mimořádné události. Jedná se o dokument, který definuje postupy a odpovědné osoby v případě vzniku mimořádných nebo krizových záležitostí v obci. Jsou zde stanoveny standardy rozhodování pro obec, její představitele, podnikatele a organizace v obci.

6) Zastupitelé vyhodnotili nabídky firem na realizaci výměny oken na budově Radnice - I. etapy. Osloveno bylo celkem pět firem. Čtyři z našeho regionu, jedna z Brna. Ve všech případech se jedná o přímé výrobce s vynikajícími referencemi. Rozhodujícím kritériem pro výběr  byla cena zakázky a délka poskytované záruky. Po tříkolovém jednání se vítězem výběrového řízení stala společnost VEKRA Stará Paka. Akce bude realizována v průběhu měsíce března 2007. Bližší informace se o ní dočtete v samostatném článku věnovaném investicím obce v roce 2007.

7) Zahájení výběru firmy realizující rekonstrukci části místní komunikace Náměstí. Jedná se o další akci naplánovanou na letošní rok, i v návaznosti na dotaci z Programu obnovy venkova Královehradeckého kraje. Zastupitelé rozhodli, že k vypracování nabídek na realizaci budou osloveny firmy Silnice Jičín, Colas Hradec Králové, HNH Hrabačov a Obis Nová Paka. Akce je prozatím plánována zhruba na pololetí letošního roku.

 8) Zastupitelé odslouhlasili smlouvu obce na zajištění a provoz internetových stránek obce - www.mlazovice.cz. Zákon o obcích a zákon o informacích stanovuje všem obcím povinnost, aby zajistily vzdálený přístup pro řadu zveřejňovaných informacích o obci. Například se jedná o základní informace, kontakty, zveřejňování nařízení a vyhlášek, úřední desku, modul pro mimořádné události a další údaje. Tuto povinnost lze splnit buď vlastním provozováním portálu nebo uzavřením smlouvy s další osobou, která provoz zajistí. Již dva roky vše funguje na zmíněné adrese www.mlazovice.cz, jejímž majitelem a správcem je pan Tomáš Komárek. Vešekré tyto úkony provádí zcela zdarma. Obec s provozem stránek neměla žádné náklady. Vzhledem k tomu, že pan Komárek je od listopadu starostou obce, vyloučil se z projednávání tohoto bodu. Obec využila nabídku, která jí zaručuje provoz těchto stránek na dobu 10 let za symbolickou částku 1 Kč za rok. Za celé období tak ušetří částku, která se pohybuje v desítkách tisíc korun. Hradit bude pouze případné nové moduly a funkce, které nyní na stránkách nejsou a jejich vytvoření si případně objedná. I v takovém případě však nebude nic platit panu Komárkovi, coby majiteli stránek, ale programátorovi, který vše technicky zajistí (za podmínek obvyklých na trhu). Vzhledem k tomu, že se jedná o smlouvu obce s některým ze zastupitelů, je uveřejněna v plném znění v příloze tohoto článku.

9) V souvislosti s novelou Nařízení vlády č.614/2006 Sb., která upravuje odměňování členů zastupitelstva, bylo toto téma zařazeno na program jednání. Zastupitelé se opět jednomyslně shodli, že i po přijetí této novely, zůstane současný stav beze změny, což znamená, že zastupitelům ani předsedům výborů nebudou vypláceny odměny, pouze místostarostka bude pobírat odměnu v redukované podobě. Zastupitelé chtějí vykonávat svoji práci pro obec dobrovolně a chtějí investovat uspořené prostředky na potřebné akce v obci.

 

V průběhu celého jednání byla otevírána diskuze s občany k jednotlivě projednávaným bodům (tam, kde to mělo smysl) a na závěr proběhla obecná diskuze ke všeobecným problémům a přáním občanů.

V příloze tohoto článku naleznete Usnesení ze zastupitelstva obce č.4/2006-2010 a Smlouvu obce o zajištění a provozování obecních internetových stránek

Fotogalerie

Přílohy

Komentáře

Příspívat do komentářů mohou pouze registrovaní uživatelé. Pokud máte zájem psát komentáře, proveďte nejdříve svou registraci.
Vložení komentáře
#4 | Tomáš Komárek | 10. 04. 2007 19:07
Ano, pokud se jedná o kombinaci stávajících spínacích hodin s automatickým stmívačem, je to určitě dobrý nápad, který se pokusíme využít. Ovšem záleží to na tom, jestli najdeme vhodné místo pro instalaci stmívače tak, aby nebyl "ovlivňován" okolními vlivy (doprava, osvětlená okna a okolní lampy osvětlení). To bude trochu oříšek.
#3 | Josef Bekera | 09. 03. 2007 22:32
Stmívač reaguje na intenzitu světla, která se mu nastaví a následně sepne a udělí pokyn přes relé, pro zapnutí systému /jesliže je dnes jasno a druhý den zataženo, tak vaše "automatika" reaguje jak ji nastavíte, neboť předpokládám, že tam jsou spínací, ručně stavitelné hodiny cca po 15.minutách a to tedy není ideální/, ale jestliže ponecháte vaši automatiku v zapojení a nastavite na automatice vypnutí např. od 00,00-04,30hod. a jinak sepnuto, bude sepnutí /večer/ a rozepnutí /ráno/ systému řídit stmívač a váš spořící program bude zachován a teď se dá hovořit o automatice...A nebo se řiďte slovy tvého předchůdce, který mi tvrdil, že každý správný občan má být ve 20,00hod. doma...A za ty nesprávné občany bych se přimlouval, aby se o víkendu svítilo do 02,00 a při bálech nonstop a to i v létě, když nesvítí Měsíček.
#2 | Tomáš Komárek | 05. 03. 2007 08:22
Otázka doby svícení byla zvažována velmi pečlivě. Všechny časy spínání i vypínání jsou voleny po dlouhém zvažování a mají své důvody. Stmívač nic neřeší, protože světlo zapíná i vypíná potmě a obecní zahradník nic v tomto ohledu nedělá. Vše je na automatice, kterou obsluhuje moje maličkost. Bankovky na celonoční svícení skutečně nemámě (stejně jako většina obcí v ČR). Jaké navrhuješ změny ve svícení?
#1 | Josef Bekera | 04. 03. 2007 18:16
Vážení zastupitelé, nesvítíte někde zbytečně? Např. s veřejným osvětlením? Když nemáte bankovky na svícení nonstop v noci / alespoň o víkendech/, tak kupte stmívač a obecní zahradník se bude moci soustředit na jinou práci a vy nebudete plýtvat el. energii. Na nový radar od amíků bude potřeba.
Zdraví vás Ggenerální ředitel Ssoukromého hotelu na náměstí Náměstí v Mlázovicích.
Lidi a proč nepíšete?! Dřívější Mlázovská stoka byla lepší?