Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Anketa

Měla by obec usilovat o rekonstrukci tenisového hřiště (staré již dosluhuje)?


100bar100 %

bar0 %

Celkový počet hlasů: 3

Používat anketu a komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Chcete se registrovat?


Proběhlo veřejné zasedání zastupitelstva č.3

21. 12. 2006

Ve čtvrtek 21. prosince 2006, od 19 hodin v jídelně restaurace Radnice v Mlázovicích proběhlo veřejné zasedání zastupitelstva č.3/2006.

Program jednání (schválený):

Vyhláška - Změna územního plánu obce Mlázovice č.1
Příspěvek pro Lázeňský mikroregion
Veřejnoprávní smlouva na zajištění přestupkového řízení
Rozpočtová změna č.5
Působnost občanského sdružení "MAS Brána do Českého ráje" na území obce a účast obce na práci sdružení
Žádost obce pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR na navrácení titulu městečka
Schválení rozpočtového provizoria
Žádost společnosti Apropo Jičín na poskytnutí sociálního příspěvku pro Matouše Zídka
Žádost obce o úplatný převod pozemku č. 1030/2 v Katastrálním území Mlázovice, obec Mlázovice, z PF ČR na obec Mlázovice

 

 Vybíráme ze zajímavých bodů jednání:

1) Zastupitelé schválili změnu územního plánu obce (Změnu č.I). Ta zahrnuje změny původního úzmeního plánu z roku 2005 v 6 lokalitách. Jedná se o možnosti obytné zástavby u koupaliště, za porážkou, na konci obce směrem ke hřbitovu (pod cestou i nad cestou), výstavbu rozhledny na Chlumech (chtějí vybudovat obce Podhorní Újezd a Vojice) a obnovení těžby v lomu kamene nad Hájenkou (bude sloužit pouze pro interní potřeby lesů - opravy cest v dané lokalitě, bez dopravy materiálu obcí).

2) Zastupitelelstvo schávlilo příspěvěk pro Lázeňský mikroregion, jehož je obec, spolu s dalšími 22 obcemi, členem. Příspěvěk je stanoven ve výši 8,- Kč za obyvatele (takto hradí všichni členové). Slouží pro úhradu nákladů na provoz mikroregionu, vydávání propagačních materiálů, které jsou distribuovány na turistických centrech a podobně.

3) Byla odsouhlasena veřejnoprávní smlouva s městem Jičínem na projednávání přestupkového řízení. Podle novely zákona o obcích je nutné, aby přestupkové řízení řešil právník. Celý proces je navíc velmi komplikovaný. I větší města (např. Lázně Bělohrad) uzavírají smlouvu s Jičínem, pro projednávání. Jičín si účtuje 1000,- Kč za každý započatý projednávaný případ a 500,- Kč za jeho dokončení (projednání, uložení pokuty, odložení ap.).

4) Zastupitelstvo schválilo působnost občanského sdružení Brána do Českého ráje na území obce. Jedná se o sdružení podnikatelů, zemědělců, zástupců veřejné správy, neziskových organizací ap., které vypracovává územní strategii a snaží se získat, pro dané území, dotace z rozpočtu EU, konkrétně z programu LEADER. Každý zájemce o spolupůsobení v této iniciativě, jehož činnost je provozována v katastru obce Mlázovice, je tímto rozhodnutím přiřazen do výše uvedené skupiny. V případě zájmu dalších osob budou na Obecním úřadě poskytnuty doplňující informace.

5) Zastupitelé odsouhlasili žádost obce pro Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR o navrácení statusu městečka. Navrácení statusu je možné na základě legislativních změn z poloviny roku 2006. Mlázovice byly městečkem do roku 1948, kdy nám byl status neoprávněně odebrán. Pokud se opět staneme městečkem, nepřinese nám to sice žádné závratné změny do života (nezmění se objem čerpaných prostředků ze státního rozpočtu, neovlivní to čerpání dotací apod.), ale chápeme to jako prestižní krok, který posílí postavení obce. S tímto procesem nejsou spojeny velké organizační změny ani finanční náklady.

6) Obec bude na počátku roku 2007 hospodařit na základě schváleného rozpočtového provizoria. Důvodem je pozdní přijetí státního rozpočtu. V tak krátkém časovém intervalu již nebylo možné připravit řádný rozpočet obce. Znamená to, že než bude schválen řádný rozpočet obce (předpoklad je ne veřejném zasedání koncem ledna 2007), nebudou zahajovány žádné investiční akce a čerpání prostředků bude probíhat pouze na běžný provoz. Totéž se týká i organizací, jejichž zřizovatelem je obec, tedy Domova důchodců a Mateřské školky.

7) Obec přispěje svému nevidomému občanovi Matouši Zídkovi, na asistenční služby, částku 15.000,- Kč. Příspěvěk obdrží asistenční společnost Apropo Jičín. Zastupitelé museli vzít v úvahu omezené obecní prostředky a zároveň se chtěli solidárně podílet na péči o těžce postiženého chlapce.

 

Dále proběhla diskuze zastupitelů s občany. Starosta seznámil přítomné s důvody odstranění retardérů od koupaliště, s novým provozním řádem Sportovní haly a klubovny a důvody jejich vypracování, se změnami které čekají Mlázovický zpravodaj a s dokončením prací rekonstrukce ulice Na Tvrzi.

Fotogalerie

Komentáře

Příspívat do komentářů mohou pouze registrovaní uživatelé. Pokud máte zájem psát komentáře, proveďte nejdříve svou registraci.
Vložení komentáře
#2 | Tomáš Komárek | 04. 01. 2007 11:31
Ze zasedání zastupitelstva jsou a budou uveřejňovány Usnesení (ve složce Obecní úřad/ Usnesení ze zastupitelstva). Postupují tak všechny obce i města, zápisy nejsou zcela přehledné a jsou zdlouhavé. Nicméně, i v usneseních se dopátráš všeho, co si žádáš. Neveřejné zastupitelstva neexistují, zastupitelé se schází pouze na pracovních poradách, ze kterých se zápis nepořizuje a ani zde nedochází k závaznému hlasování. Všechny záležitosti, které musí zastupitelstvo rozhodovat ze zákona, jsou projednávány na veřejných zasedáních. Co se týká nakládání s odpady, souhlasím, že je v této oblasti pro občany informační džungle, bohužel, nelze vše vyřešit naráz. Na mlázovických stránkách bude tato problematika komplexně zpracována do jara, potřebné informace vyjdou i v Mlázovickém zpravodaji. Pokud je potřeba, příslušné informace samozřejmě podáme kdykoliv na Obecním úřadě.
#1 | Josef Bekera | 03. 01. 2007 21:13
Všechny čtenáře po dlouhé době zdravím, kamarády i nekamarády /ty vlasně ne/ a měl bych dotaz, zda by šlo uveřejňovat zápisy ze schůzí zastupitelstva, snad i z neveřejných /předpokládám, že se z nich dopátrám, jak se hlasovalo o různých bodech/.
Dále jsem se zde sice dočetl, jaké jsou poplatky za shromažďovaní odpadků /směrnice 1/2005/ , ale nenalezl jsem zde směrnici, jak mám s těmito odpadky nakládat /na stránce se intezivně pracuje/. Specialně s plasty a nemám na mysli jenom PET láhve, kolik popelnic připadá na hlavu, či naopak....
S pozdravem-pro Mlázovice jen blahobyt, ale ne za každou cenu!