Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Anketa

Měla by obec usilovat o rekonstrukci tenisového hřiště (staré již dosluhuje)?


100bar100 %

bar0 %

Celkový počet hlasů: 3

Používat anketu a komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Chcete se registrovat?


Proběhlo veřejné zasedání zastupitelstva č.3

22. 12. 2010

V pondělí 20. prosince 2010 se naposledy v tomto roce sešli mlázovičtí zastupitelé na svém zasedání. Vybíráme zajímavé body z jejich programu.

1) Zastupitelé odsouhlasili prodej pozemku č. KN st. 244/1 o výměře 391m2, za cenu 65 Kč/m2, spotřebnímu družstvu Jednota. Jedná se o pozemek, na kterém stojí mlázovická prodejna potravin. V tomto případě stála cizí stavba na obecním pozemku. Jedná se o pozůstatek majetko-právních nesrovnalostí ze 70. let minulého století. Prodejem tak bude napraven tento stav dle současné legislativy.

2) Schváleno bylo také podání žádosti o dotaci na Státní fond dopravní infrastruktury. Jedná se o projekt zvýšení bezpečnosti chodců v městečku, který zahrnuje rekonstrukci a dostavbu chodníku z Náměstí až ke hřbitovu. V případě, že bude městečko úspěšné a dotaci obdrží, akce bude realizována na ještě v roce 2011.

3) Schválena byla rovněž nová veřejnoprávní smlouva s městem Jičínem na projednávání přestupků mlázovických občanů, v období 2011-2014. Město Jičín řeší tuto agendu pro Mlázovice již několik let, po skončení pravomocí přestupkových komisí obecních úřadů, protože přestupkové řízení musí vést právník. Stará smlouva končí v roce 2010, nová začne platit po schválení Krajským úřadem.

4) Zastupitelé schválili rozpočtovou změnu č.4/2010, která reflektuje aktuální vývoj příjem a výdajů z obecní pokladny.

5) Schválen byl také rozpočet městysu Mlázovice na rok 2011. Rozpočet je z účetního hlediska koncipován jako přebytkový. Přebytek je však tvořen plánovanými příjmy za prodej stavebních parcel v areálu Cihelna, které městečko předfinancovalo v předchozích letech. Takže po oddělení těchto příjmů je rozpočet de facto vyrovnaný. O konkrétních akcích připravovaných městečkem na příští rok se dočtete v jiném článku.

6) Městečko Mlázovice také nakoupí za 2000 Kč od Úřadu pro zastupování státu část pozemku č. PK 1287 v k.ú. Mlázovice, který tvoří část tzv. „Kutnarovy uličky“. Protože se jedná o obecní komunikaci, ve které jsou uloženy obecní sítě, je důležité, aby byla celá v majetku obce.

7) Schválen byl prodej pozemku č. KN 1018/16 v k.ú. Mlázovice, o výměře 799m2, za cenu 500 Kč/m2, panu Jiřímu Junkovi, Pavlišovská 2291/16, Praha 9. Jedná se o prodej další stavební parcely v areálu Cihelna.

8) Zastupitelé rovněž odsouhlasili 2 smlouvy se společností ČEZ Distribuce na zřízení věcných břemen uložení kabelových vedení na obecních pozemcích.

Fotogalerie

Komentáře

Příspívat do komentářů mohou pouze registrovaní uživatelé. Pokud máte zájem psát komentáře, proveďte nejdříve svou registraci.
Vložení komentáře

Dosud nebyly ke článku vloženy žádné komentáře. Buďte první!