Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Anketa

Městečko provozuje již třetím rokem místní pobočku Pošty. Jak hodnotíte tento provoz (oznámkujte jako ve škole)?


100bar100 %

bar0 %

bar0 %

bar0 %

bar0 %

Celkový počet hlasů: 7

Používat anketu a komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Chcete se registrovat?


Proběhlo veřejné zasedání zastupitelstva č.2

21. 11. 2006

V pondělí 20. listopadu 2006 proběhlo již druhé zasedání zastupitelstva obce Mlázovice. Přinášíme informace o programu a Usenesení ze zasedání.

 Nové zastupitelstvo obce se koncem listopadu sešlo již podruhé. Na programu jednání byly tyto body:

1) Úvod
2) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3) Volba návrhové komise
4) Schválení jednacího řádu
5) Rozpočtová změna č. 4
6) Prodej pozemku č.1351, díl f) a pozemku č.1355
7) Prodej pozemku č.188/1
8) Odměňování členů zastupitelstva
9) Složení kontrolního a finančního výboru
10) Záměr odstoupení od demolice objektu Náměstí č.p. 63
11) Zahájení projektové činnosti na výstavbu RD v areálu bývalé cihelny
12) Diskuze
13) Návrh a schválení usnesení


Zajímavé body z jednání:

1. Zastupitelstvo schválilo Jednací řád. Jeho podoba je umístěna na těchto stránkách v sekci "Obecní úřad".

2. Zastupitelstvo schválilo rozpočtovou změnu č.4. Týká se především změn investičních akcí (rozhlas do Rybníček, strop na sále Radnice, topení v objektu Radnice apod.), které již nebudou v tomto roce realizovány, protože nebyly bývalým zastupuitelstvem připraveny tak, aby je bylo možno řádně provést do konce tohoto kalendářního roku (tedy do konce rozpočtového období roku 2006).

3. Zastupitelstvo schválilo prodej pozemků, dle Záměrů č.2/2006 a č.3/2006 zveřejěných v předchozích obdobích.

4. Zastupitelé se vzdali odměn za práci v zastupitelstvu. Výjimku tvoří starosta, pro něhož se jedná o hlavní pracovní poměr a místostarostka, která bude pobírat odměny v redukované podobě.

5. Zastupitelé odsouhlasili složení kontrolního výboru (Ing. Irena Fišerová, Miloš Malina, Lenka Brodská) a finančního výboru (Bc. Simona Hlubučková, Blanka Johnová st. a Eva Gabrielová).

6. Dále zastupitelé projednali a schválili ustoupení od záměru demolice objektu Náměstí č.p.63 (Plašilovi). Důvodem odstoupení od záměru demolice je chybějící koncepce dalšího využití prostoru a chybějící finanční prostředky na další využití. Zastupitelé budou hledat možné způsoby využití. Dokud však nebude jasné, jak dál, nechtějí hrubým způsobem narušit architektonický ráz mlázovického náměstí a na dlouhé roky "udělat ošklivou díru" do náměstí. Dále bylo konstatováno, že demolice není zatím z technických důvodů nutná.

7. Zastupitelstvo informovalo přítomné o plánu prodeje pozemků v areálu bývalé cihelny. Krajský úřad nyní projednává Změnu územního plánu obce Mlázovice č.1, která umožní realizovat tutu výstavbu a její napojení na inženýrské sítě. Souběžně s tím bude probíhat oslovení autorizovaných architektů na vypracování urbanistické studie daného území (rozkreslení parcel, silnic, chodníků, přívody sítí apod.). Nejvýhodnější projekt bude dále rozpracován do konečné projektové dokumentace.


V průběhu celého jednání probíhala diskuze občanů k jednotlivým projednávaným tématům. Na závěr občané diskutovali se zastupiteli o některých problémech v obci, týkajících se především veřejného pořádku (popelnice u bytovek, zneužívání kontejneru u hřbitova na domovní odpad, nelegální výsadba stromků na veřejném prostranství apod.)


Usnesení č.2 ze zasedání tohoto zastupitelstva je připojeno jako příloha tohoto článku. 


Fotogalerie

Přílohy

Komentáře

Příspívat do komentářů mohou pouze registrovaní uživatelé. Pokud máte zájem psát komentáře, proveďte nejdříve svou registraci.
Vložení komentáře

Dosud nebyly ke článku vloženy žádné komentáře. Buďte první!