Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Anketa

Měla by obec usilovat o rekonstrukci tenisového hřiště (staré již dosluhuje)?


100bar100 %

bar0 %

Celkový počet hlasů: 3

Používat anketu a komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Chcete se registrovat?


Proběhlo veřejné zasedání zastupitelstva č.13

09. 05. 2008

Zastupitelé městečka zasedali v pondělí 5. května 2008 již po třinácté. ve volebním období 2006-2010.

Tentokráte byla na programu řada technických bodů, pro přítomné občany bylo zasedání asi méně zajímavé než obvykle. Ale ze zákona je nutné vše tímto způsobem projednávat, takže není na výběr.

Vybíráme zajímavé body z obsahu jednání:

1) Zastupitelé vyhodnotili zadávací řízení na firmu, která bude realizovat inženýrské sítě v areálu Cihelna. Ze šesti oslovených účastníků nabídky předložily čtyři firmy. Vítězem zadávacího řízení se stala firma OBIS Nová Paka, která předložila nejvýhodnější nabídku. Za zmínku jistě stojí rozdíl mezi první a poslední firmou, který byl téměř 80%! Akce se bude realizovat v průběhu letošního roku, v závislosti na provedení kabelizace ze strany ČEZ.

2) Zastupitelé rovněž vyhodnotili zadávací řízení na rekonstrukci topení na sále Radnice. Osloveny byly čtyři firmy, zúčastnily se tři. Vítězem zadávacího řízení se stal pan Ladislav Tarant, který předložil nejvýhodnější nabídku. Akce se bude realizovat na přelomu června a července.

3) Poté přišel na řadu jeden z nejsledovanějších bodů programu – Prodej domu č.p. 63 na náměstí (bývalý dům Plašilových). Zastupitelé tuto budovu prodali společnosti Kressida, p. Milana Jančara za 80.000Kč. Nový majitel je smluvně vázán řadou podmínek. Nesmí dům převést na jiného vlastníka do doby, než dojde k jeho rekonstrukci (nebo výstavbě nového domu obdobného typu), do čtyř let musí být provedena oprava vnějšího pláště budovy a při všech pracech musí být zachován stávají architektonický styl budovy. V případě nesplnění těchto podmínek má obec právo za 1 Kč objekt získat zpět (více informací o tomto bodu naleznete v dalším článku).

4) Dále byly řešeny bezúplatné převody pozemků z vlastnictví Královehradeckého kraje do vlastnictví městysu. Městečko získá téměř 8000 m2 pozemků. Jedná se o chodníky podél silnic III. třídy, plochy za obrubníky podél těchto silnic a celou Nádražní ulici. Obec tak bude moci provádět údržbu a rozvoj těchto prostranství, protože budou jejím majetkem. V případě oprav a výkopových prací kvůli sítím ve vlastnictví obce, nebudeme muset již požadovat různá povolení ani platit zvláštní poplatky.

5) Zastupitelstvo dále vyhlásilo záměr prodeje lesní cesty z Mlázovic do Mezihoří, která je doposud ve vlastnictví městečka a Lesy ČR požádaly o její odprodej. Vzhledem k tomu, že obec nemá v tomto území žádné pozemky, ani nemá prostředky na údržbu této cesty, rozhodla se ji prodat. Podmínkou bude bezplatné vytvoření věcného břemena užívání do kupní smlouvy.

6)Zastupitelstvo rovněž vyhlásilo záměr prodeje pozemku č. KN 185/3 v k.ú. Mlázovice. Minimální nabídková cena byla stanovena na 65 Kč/m2.

7) Dále bylo zahájeno zadávací řízení na výběr firem pro realizaci komplexu prací v rámci projektu Revitalizace veřejných prostranství. Toto je podmínka žádosti o dotaci, i když o jejím přidělení zatím nebylo rozhodnuto.

 

Fotogalerie

Komentáře

Příspívat do komentářů mohou pouze registrovaní uživatelé. Pokud máte zájem psát komentáře, proveďte nejdříve svou registraci.
Vložení komentáře

Dosud nebyly ke článku vloženy žádné komentáře. Buďte první!