Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Anketa

Měla by obec usilovat o rekonstrukci tenisového hřiště (staré již dosluhuje)?


100bar100 %

bar0 %

Celkový počet hlasů: 3

Používat anketu a komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Chcete se registrovat?


Proběhlo veřejné zasedání zastupitelstva č.10

27. 12. 2007

V pondělí 17. prosince 2007 proběhlo poslední letošní veřejné zasedání zastupitelstva městysu Mlázovice, s pořadovým číslem 10/2006-2010.

Vybíráme zajímavé body z obsahu jednání:

1) Zastupitelé schválili rozpočtovou změnu č.3/2007, která reaguje na vývoj příjmů a výdajů ke konci roku 2007.

2) Byl schválen rozpočet městysu na rok 2008 ve výši cca 8 milionů Kč. Rozpočet je z účetního hlediska schodkový ve výši cca 600 000 Kč, což je způsobeno investicemi na vybudování inženýrských sítí (vodovod, oddělená kanalizace, plyn, elektro a telefon) v areálu „Cihelna“ v prvním pololetí příštího roku. Městečko náklady na sítě rozpočítá do ceny pozemků při jejich prodeji a získá je tak zpět. Vzhledem k tomu, že není plánováno, že by se během pár měsíců prodaly všechny pozemky a veškeré náklady na sítě se tudíž pravděpodobně nevrátí již v roce 2008, vzniká tak schodkový rozpočet. Tyto investice se však obci vrátí o rok později, takže jde pouze o účetní operaci, nikoliv o skutečný dluh. O seznamu schválených investičních akcí se dočtete ve speciálním článku na toto téma.

3) Městečko rovněž schválilo poskytnutí veřejné finanční podpory na pořádání dětských lyžařských závodů v Mezihoří, ve výši 1000 Kč spolku Karas. Důvodem poskytnutí  prostředků je skutečnost, že lyžařský areál v Mezihoří je velmi často využíván dětmi i dospělými z Mlázovic. Podmínkou je pořádání akce do konce března 2008.

4) Zastupitelé rovněž zahájili výběrové řízení na firmu realizující II. etapu výměny oken na budově Radnice. V dlouhodobém plánu je na řadě výměna oken a balkonových dveří v části obecního úřadu a kluboven. Zde dochází k obrovským ztrátám energie a řada oken je v havarijním stavu. Osloveny na vytvoření nabídek budou firmy Vekra Lázně Toušeň, Macek Hradec Králové a Stavona Hradec Králové. S výměnou se počítá na jaře příštího roku, v architektonickém stylu, který již byl započat na průčelí budovy.

5) Dále bylo zahájeno zadávací řízení na firmu realizující renovaci parket na sále Radnice. Podlaha je již ve velmi špatném stavu, pokud by nedošlo k její komplexní renovaci, hrozí trvalé poškození parket. Osloveny na vytvoření nabídek budou firmy Parkety Stříbrný Hradec Králové, Otakar Korec Kostomlaty nad Labem a Aleš Zimola Jičíněves.

6) Zastupitelstvo také rozhodlo o aktualizaci všech smluv na pronájem obecních nebytových prostor (kadeřnictví, dvě ordinace, garáže, budova koupaliště, restaurace). Vzhledem k tomu, že smlouvy vznikaly v průběhu minulých 18 let, je většina z nich zastaralá a nájemné v některých případech neodpovídá tržní ceně. Proto byly vypracovány dva odborné posudky, které stanovují tržní cenu za pronájem nebytových prostor pro naši lokalitu, v čase obvyklou. Jedná se o 120 Kč/m2 a rok. Tato částka byla doporučena i auditorkami Krajského úřadu. Proto budou, s účinností od 1. ledna 2008, aktualizovány všechny příslušné smlouvy tak, aby zahrnovaly uvedený nájem a dále aby reflektovaly současnou právní situaci.

7) Schválena byla rovněž smlouva o výpůjčce Mariánského sloupu na náměstí Lázeňskému mikroregionu, na dobu 7 let. Důvodem je připravovaný projekt mikroregionu z evropských fondů, jehož součástí bude obnova drobných kulturních památek.  Provedení restaurátorského zásahu do konce roku 2009 je jedna z podmínek uzavírané smlouvy. Náklady na obnovu sloupu, se základem a balustrádou se pohybují okolo 500 000 Kč, spoluúčast městečka by dosahovala max. 70 000 Kč.

8) Během jednání byl schválen i pravidelný členský příspěvek městečka Lázeňskému mikroregionu ve výši 4750 Kč na rok 2008 (jde o 8 Kč na obyvatele a rok).

9) Zastupitelé rovněž odsouhlasili nákup pozemku od Pozemkového fondu ČR o výměře 771m2. Jedná se o část pozemku areálu bývalé Cihelny, který doposud patřil státu. Byl tak dokončen roční proces pozemkového transferu, nyní je již veškerá výměra areálu v majetku městysu Mlázovice.Fotogalerie

Komentáře

Příspívat do komentářů mohou pouze registrovaní uživatelé. Pokud máte zájem psát komentáře, proveďte nejdříve svou registraci.
Vložení komentáře

Dosud nebyly ke článku vloženy žádné komentáře. Buďte první!