Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Anketa

Měla by obec usilovat o rekonstrukci tenisového hřiště (staré již dosluhuje)?


100bar100 %

bar0 %

Celkový počet hlasů: 3

Používat anketu a komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Chcete se registrovat?


Proběhlo 9. zasedání zastupitelstva městečka

01. 07. 2024

V pondělí 24. června 2024 se sešli zastupitelé obce na dalším veřejném zasedání. Přinášíme zajímavé body z průběhu jednání.

1. Byl schválen závěrečný účet městysu Mlázovice za rok 2023, včetně zprávy z auditu obce. Závěrečný účet obsahuje veškeré účetní výkazy obce, jejich příspěvkových organizací a společnosti Mlázovické služby, s.r.o..

2. Zastupitelstvo vyhodnotilo žádosti na pronájem dvou volných obecních bytů a vybralo nové nájemce. V případě bytu v č.p.1 v Novopacké ulici se nakonec jedná pouze o nájem na dobu určitou jednoho roku. Mezitím městečko zváží další postup v případě tohoto bytu, ve hře je i kompletní rekonstrukce. K dalším nutným technickým úpravám dojde po ukončení uvedeného ročního nájmu.

3. Schváleno bylo rovněž rozpočtové opatření č.2/2024, které upravuje výdaje a příjmy obce, na základě upřesněných údajů běžného hospodaření v daném roce.

4. Na základě dotazu, který vzešel od návštěvnice zasedání, zastupitelé podrobně debatovali o mulčování příkopů a dalších zelených ploch v obci, které si obec zajišťuje vlastní technikou. Od letošního roku již obec tuto službu neposkytuje komerčně okolním obcím a dalším zájemcům, jako v uplynulých 20ti letech, protože na ni nemá personální obsazení. Techniku si ponechala pouze pro vlastní plochy, které seče pracovník obce v rámci své pracovní doby. Mulčování pro obec má však své limity a je prováděno až po obhospodaření obecních prostranství v intravilánu (uvnitř obce), která mají přednost. Proto se může stát, že tráva podél polních cest i na dalších plochách mimo městečko přeroste a je posečena později. Nicméně, i tato úprava je smysluplná a podobně posekaný katastr má málokterá obec. Zastupitelé se na obdobném postupu jednoznačně shodli a věří, že má smysl.

Fotogalerie

Komentáře

Příspívat do komentářů mohou pouze registrovaní uživatelé. Pokud máte zájem psát komentáře, proveďte nejdříve svou registraci.
Vložení komentáře

Dosud nebyly ke článku vloženy žádné komentáře. Buďte první!