Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Anketa

Měla by obec usilovat o rekonstrukci tenisového hřiště (staré již dosluhuje)?


100bar100 %

bar0 %

Celkový počet hlasů: 3

Používat anketu a komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Chcete se registrovat?


Proběhlo 8. zasedání zastupitelstva městečka

09. 09. 2011

V pondělí 5. září 2011 se sešli od 18.00h v zasedací místnosti Obecního úřadu zastupitelé městečka na veřejném zasedání.

Přinášíme zajímavé body z programu jednání:


1. Zastupitelé schválili darování pozemku č. KN 228/6 v k.ú. Mlázovice o výměře 101m2 manželům Havlíkovým z Ústí nad Labem, kteří vlastní dům v Jičínské ulici. K domu byla již v roce 1973 předmětná parcela zakoupena od tehdejšího MNV Mlázovice, ale tato změna nebyla nikdy zaknihována v Katastru nemovitostí. Vzhledem k tomu, že existuje platná kupní smlouva a pozemek byl obci zaplacen, napravuje tento krok zastupitelů pouze chybu Katastrálního úřadu. Podle jeho vyjádření nelze dodatečně vklad smlouvy provést, proto byla zvolena forma darování.

2. Schváleno bylo také přijetí dotace od Ministerstva kultury ČR ve výši 500000Kč na opravu krovu, střechy a klempířských prvků na Kostele Nejsvětější Trojice v Mlázovicích. Práce budou započaty v nejbližších dnech.

3. Pro stejný účel byla uzavřena smlouva s Římskokatolickou farností v Lázních Bělohradě o poskytnutí účelového finančního příspěvku. Církev tak podpoří opravu střechy částkou 60000 Kč.

4. Schválena byla rovněž Rozpočtová změna č.3/2011, která reflektuje aktuální vývoj příjmů a výdajů městečka.

5. Zastupitelé schválili prodej obecního traktoru ZETOR 6911 panu Jiřímu Horáčkovi z Horní Branné, za cenu 80100 Kč (byla to nejvyšší nabídka). Prodej bude uskutečněn po dodání nového traktoru, který pořizuje společnost Mlázovické služby, s.r.o..

6. Schválen byl rovněž nákup pozemku č. KN 1081/5 v k.ú. Mlázovice o výměře 162m od pana Jiřího Jirutky z Jičína a paní Hany Hendrychové z Jičína. Jedná se o pozemek pod částí hřbitovní zdi. Při zaměřování geodetem  bylo zjištěno, že nesouhlasí hranice uvedené v katastrální mapě s hranicemi v terénu. Proto městečko provádí výkup.

7. Zastupitelstvo odsouhlasilo smlouvu o pronájmu části nebytových prostor budově Radnice dceřiné společnosti Mlázovické služby, s.r.o..

8. Zastupitelé také schválili pronájem obecních lesů, o které bude nově komplexně pečovat společnost Mlázovické služby, s.r.o..


Fotogalerie

Komentáře

Příspívat do komentářů mohou pouze registrovaní uživatelé. Pokud máte zájem psát komentáře, proveďte nejdříve svou registraci.
Vložení komentáře

Dosud nebyly ke článku vloženy žádné komentáře. Buďte první!