Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Anketa

Městečko provozuje již třetím rokem místní pobočku Pošty. Jak hodnotíte tento provoz (oznámkujte jako ve škole)?


100bar100 %

bar0 %

bar0 %

bar0 %

bar0 %

Celkový počet hlasů: 7

Používat anketu a komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Chcete se registrovat?


Proběhlo 7. zasedání zastupitelstva městečka

26. 11. 2015

V pondělí 23. listopadu 2015 se sešli zastupitelé na veřejném zasedání. Přinášíme zajímavé body z programu jednání.

1. Schváleno bylo uzavření nájemní smlouvy na garáž v lokalitě Na Ohrádce, s paní Romanou Pavlíčkovou z Mlázovic. Uvedenou garáž městečko nakoupilo v předchozím měsíci. Záměrem obce je pronajímat garáže nájemníkům obou bytových domů a odlehčit tím venkovním parkovacím stáním, která nemají dostatečnou kapacitu.

2. Městečko přijalo dotaci od Královéhradeckého kraje pro SDH, kterou jsou kompenzovány výjezdy mlázovické jednotky mimo vlastní katastr. Obdržené prostředky na vybavení hasičů jsou v tomto roce spíše symbolické.

3. Schválena byla také rozpočtová změna č. 4/2015, která upravuje schválený rozpočet o aktuální vývoj příjmů a výdajů.

4. Zastupitelé schválili uzavření kupní smlouvy na další garáž v lokalitě Na Ohrádce s panem Pavlem Kuželem ze Svatojanského Újezda. Po provedení zápisu do katastru nemovitostí městečko i tuto garáž nabídne k pronájmu, v rámci řešení problému parkování u bytovek.

5. Odsouhlasen byl rovněž prodej dvou pozemkových parcel v lokalitě Cihelna. Jedním kupujícím je pan Tomáš Herbrych z Mlázovic, druhý pozemek společně koupí Tereza Kubátová z Mlázovic a Zbyněk Šoltys z Jičína. Nyní na šťastného zájemce čeká v Cihelně úplně poslední volný pozemek.

6. Zastupitelstvo rovněž schválilo celý soubor smluv týkající se nákupů a prodejů drobných pozemků. Ve všech případech se jedná o nápravu chyb – narovnání stavu v katastru nemovitostí a v terénu, na základě provedených geodetických měření.

7. Zamítnuta byla žádost Základní školy Bodláka a Pampelišky ve Veliši o příspěvek na náklady za docházejícího žáka. Zastupitelé by považovali za nesystémové a vůči ostatním za nespravedlivé, pokud by obec hradila náklady za jednoho žáka jedné škole, zatímco za desítky ostatních navštěvujících ZŠ v Lázních Bělohradě (která je navíc spádovou školou v našem školském obvodě), nehradí nic. Již několik let dostávají zřizovatelé škol příspěvek na žáky přímo ze státního rozpočtu.

8. Projednáno bylo porušení smluvních podmínek u dvou obecních bytů. V prvním případě nájemník neplatil včas nájemné obci, ve druhém zase dlouhodobě opožděně platil zálohy za teplo a další poplatky smluvní servisní organizaci – Městskému bytovému podniku v Jičíně. V obou případech se jedná o hrubé porušení nájemní smlouvy, které může zapříčinit podání okamžité výpovědi, podle dnešní legislativy bez rozhodnutí soudu a nutnosti hledání náhradního ubytování. Situace bude nájemníkům opakovaně vysvětlena a oba obdrží písemné upozornění. V případě, že by se vše opakovalo, bude nájemní smlouva ukončena. Městys Mlázovice pronajímá byty za velmi nízké nájemné a zároveň se snaží bydlení neustále zlepšovat a byty opravuje. Za vstřícný přístup očekává od nájemníků plnění smluvních podmínek, běžnou péči o dům a okolí a dobrou komunikaci s obcí.

9. Zastupitelé schválili novou Obecně závaznou vyhlášku č.1/2015 o místním poplatku za odpady. Nový právní předpis bude účinný od 1. ledna 2016. Obec musela promítnou do staré vyhlášky legislativní změny státu a také dojde od nového roku ke zvýšení poplatku za svoz komunálního odpadu ze 400 Kč na 450 Kč u dospělého. Ke změně dochází po dlouhých letech, navíc o rozumnou částku. Městečko tím reaguje na zvyšující se náklady na odpadové hospodářství. I přes zvýšení poplatku bude stále dotovat celý systém ze svého rozpočtu.

 

 

 

 

 

Fotogalerie

Komentáře

Příspívat do komentářů mohou pouze registrovaní uživatelé. Pokud máte zájem psát komentáře, proveďte nejdříve svou registraci.
Vložení komentáře

Dosud nebyly ke článku vloženy žádné komentáře. Buďte první!