Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Anketa

Měla by obec usilovat o rekonstrukci tenisového hřiště (staré již dosluhuje)?


100bar100 %

bar0 %

Celkový počet hlasů: 3

Používat anketu a komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Chcete se registrovat?


Proběhlo 7. zasedání zastupitelstva městečka

20. 12. 2019

V pondělí 16. prosince 2019 se sešli, naposledy v letošním roce, obecní zastupitelé na veřejném zasedání. Vybíráme zajímavé body z průběhu jednání.

1. Schválena byla smlouva o zřízení věcného břemene uložení kabelových rozvodů se společností ČEZ Distribuce. Jedná se o domovní přípojku k nově budovanému rodinnému domu v Jičínské ulici.

2. Schválena byla také rozpočtová opatření č. 6/2019 a č.7/2019, která reagují na aktuální vývoj příjmů a výdajů obce.

3. Zastupitelé odsouhlasili poskytnutí finančního daru pro jičínskou Knihovnu Václava Čtvrtka, na nákup knih do výměnného fondu, který intenzivně využívá i mlázovická knihovna.

4. Zastupitelstvo schválilo Obecně závaznou vyhlášku č.1/2019 o místním poplatku za provoz sytému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (zkráceně vyhlášku o odpadech). Ta musela být novelizována kvůli změnám v legislativě státu. Jedinou výraznou změnou pro občany je navýšení poplatku za odpady ze 450 Kč na 500 Kč za osobou a rok, u dětí do 15 let z 225 Kč na 250 Kč na rok. Důvodem růstu jsou každoročně se zvyšující náklady na svoz a likvidaci odpadů (skládka, doprava, poplatek státu, mzdy, apod…). I přes navýšení patří poplatek v Mlázovicích k těm nejnižším, jak při porovnání s blízkým okolím, tak i dalšími regiony (obvykle 600 Kč – 900 Kč). Je třeba dodat, že ani vyšší částka vybíraná od roku 2020, nepokryje veškeré náklady obce související s odpadovým hospodářstvím. Městečko sice musí každoročně doplatit kolem 80 000 Kč ze svého rozpočtu, ale zároveň nechce zatěžovat peněženky svých občanů a přenášet na ně veškeré náklady.  Ostatní změny ve vyhlášce nemají žádný praktický dopad.

5. Dále byla schválena Obecně závazná vyhláška č.2/2019 o poplatků ze psů. I v tomto případě musela být norma upravena dle změn v legislativě. Současně s tím dojde ke zvýšení poplatků ze psa na 100 Kč za prvního psa a na 150 Kč za každého dalšího psa. K navýšení došlo po dlouhých 20 letech, zvýšení odpovídá pouze valorizaci o inflaci. I v tomto případě patří mlázovický poplatek k úplně nejnižším (obvykle 200 Kč – 1500 Kč).

6. Úpravou prošla rovněž vyhláška o systému sběru odpadů – byla schválena nová Obecně závazná vyhláška č.3/2019 o systému sběru odpadů. Tento dokument zesouladil znění stávající obecní vyhlášky s platnou legislativou a změnami v obecním odpadovém hospodářství, především možnostmi sběrného dvora.

7. Schválen byl rozpočet Městysu Mlázovice na rok 2020, jako vyrovnaný. Konkrétním akcím a investicím, které budou v příštím roce realizovány, bude věnován samostatný článek.

8. Zastupitelé vzali na vědomí výpověď nájemnice z obecní garsoniéry v bytovém domě Na Ohrádce. V tomto případě využili svého práva nevyhlašovat záměr pronájmu na hledání nového nájemníka, ale byt pronajali přímo zaměstnankyni své příspěvkové organizace – Domova důchodců Mlázovice, která má složité dojíždění do zaměstnání.

9. Zastupitelstvo vzalo na vědomí činnost kontrolního a finančního výboru.

Fotogalerie

Komentáře

Příspívat do komentářů mohou pouze registrovaní uživatelé. Pokud máte zájem psát komentáře, proveďte nejdříve svou registraci.
Vložení komentáře

Dosud nebyly ke článku vloženy žádné komentáře. Buďte první!