Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Anketa

Měla by obec usilovat o rekonstrukci tenisového hřiště (staré již dosluhuje)?


100bar100 %

bar0 %

Celkový počet hlasů: 1

Používat anketu a komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Chcete se registrovat?


Proběhlo 7. veřejné zasedání zastupitelstva

25. 07. 2011

V pondělí 18. července 2011 se opět sešli zastupitelé městečka, tentokrát v Hasičské zbrojnici. Přinášíme zajímavé body z programu jednání.

1) Zastupitelé vyhodnotili vyhlášené zadávací řízení na firmu realizující akci „Chodníky Mlázovice“, což je rekonstrukce a dostavba chodníku od pošty směrem na Šárovcovu Lhotu. Pro podání nabídek byly osloveny firmy NADOZ Nová Paka, OBIS Nová Paka, HNH Jilemnice a Kunt Jičín. 100% kritériem výběru byla nabídnutá cena zakázky. Vítězem výběrového řízení se stala firma OBIS Nová Paka, která předložila nejvýhodnější nabídku. Realizace akce je naplánována na podzim letošního roku.

2) Zastupitelstvo odsouhlasilo založení společnosti Mlázovické služby, s.r.o.. Jedná se o společnost s ručením omezeným, jejímž 100% vlastníkem je a bude městys Mlázovice. Důvodem k jejímu založení je účinnost novely zákona o DPH, která začala platit v roce 2008 a která výrazně změnila pravidla pro účetnictví obcí. Aby se plátcem DPH nemusela stát sama obec (pro kterou je to výrazně nevýhodné z důvodu zvýšení administrativy a nákladů na ni), budou některé podnikatelské činnosti převedeny na s.r.o., která se plátcem DPH stane. Dojde tak k optimalizaci daňové povinnosti. Zároveň založení této společnosti bude znamenat nové služby, které lze nabídnout občanům. Bližší informace uvádíme v samostatném článku na jiném místě. Jednatelem společnosti byl zvolen starosta městysu, který funkci bude vykonávat zdarma. Sídlem společnosti je sídlo obecního úřadu. 

3) Zastupitelé rozhodli o prodeji pozemku č. KN 794/24 v k.ú. Mlázovice o výměře 661 m2, panu Tomáši Lukáčovi, Choteč 96, za cenu 65 Kč/m2

4) Schválena byla rovněž výměna bytové jednotky v obecní bytovce Na Ohrádce. Do uvolněného bytu po manželích Styblíkových se po rekonstrukci elektroinstalace nastěhuje paní Danuta Salayová z jiného bytu téhož domu. Výměna bytů byla odsouhlasena ze sociálních důvodů. 

5) Odsouhlasen byl také prodej pozemku č. KN 1265/19 v k.ú. Mlázovice manželům Všetečkovým, za cenu 25 Kč/m2. Od manželů Všetečkových naopak městys koupí pozemek č. KN 1374 v k.ú. Mlázovice, rovněž za cenu 25 Kč/m2. V obou případech se jedná o odstranění nesouladu mezi katastrální mapou a skutečností, zjištěného při vlastnicky objednaném upřesňování hranic před digitalizací katastrální mapy. 

6) Zastupitelé vyhlásili Záměr č.8/2011 – Darování pozemku č. KN 228/6 v k.ú. Mlázovice manželům Zdenko a Viktorii Havlíkovým, Slavíčkova 935, Ústí nad Labem. Uvedený pozemek nepřešel chybou katastrálního úřadu v 70. letech minulého století do vlastnictví manželů. Vzhledem k tomu, že na něj mají právoplatnou smlouvu uzavřenou s tehdejším MNV Mlázovice, bude chyba odstraněna jeho darováním. Nesprávný stav byl zjištěn při vlastnicky objednaném zaměření geodeta před digitalizací katastrální mapy. 

7) Zastupitelé odsouhlasili také zahájení Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Mlázovice. Jedná se o soubor mnoha opatření zvyšujících hodnotu a stav pozemků v katastru, řešících řadu problémů s vlastnictvím, dostupností jednotlivých parcel, odvodněním, ozeleněním, ale i rekonstrukci cest, mostků apod. O této problematice se dočtete podrobně na jiném místě. 

8) Odsouhlasen byl také dodatek k poskytnutí smlouvy o dotaci z Programu obnovy venkova KHK na rok 2011. Dotace ve výši 428 000 Kč, kterou městys obdržel, a která byla původně určena na V. etapu výměny oken na budově Radnice a tělocvičně, bude přesměrována na rekonstrukci střechy kostela, aby nahradila výpadek plánované krajské dotace na tutéž akci z grantu odboru kultury. V. etapa výměny oken bude zkrácena (vypustí se v letošním roce výměna prvků v tělocvičně). 

9) Zastupitelstvo vyhlásilo Záměr č.9/2011 – Prodeje traktoru ZETOR z vlastnictví obce. 

10) Schváleno bylo také přijetí daru – pozemkové parcely č. KN 1081/6 v k.ú. Mlázovice o výměře 187m2, a to od paní Jarmily Šádkové z Jablonce nad Nisou a paní Aleny Lipavské z Hradce Králové. Na uvedené parcele stojí hřbitovní zeď. Nesrovnalost byla zjištěna při vlastníky objednaném zaměřování hranic před digitalizací katastrální mapy. 


Fotogalerie

Komentáře

Příspívat do komentářů mohou pouze registrovaní uživatelé. Pokud máte zájem psát komentáře, proveďte nejdříve svou registraci.
Vložení komentáře

Dosud nebyly ke článku vloženy žádné komentáře. Buďte první!