Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Anketa

Měla by obec usilovat o rekonstrukci tenisového hřiště (staré již dosluhuje)?


100bar100 %

bar0 %

Celkový počet hlasů: 3

Používat anketu a komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Chcete se registrovat?


Proběhlo 6. zasedání zastupitelstva městečka

26. 12. 2023

V pondělí 11. prosince 2023 se sešli zastupitelé městečka naposledy v tomto roce. Vybíráme zajímavé body z průběhu jednání.

1. Zastupitelé projednali stížnost na Obecní úřad, kterou osobně podal jeden mlázovický občan. Jejím předmětem byly tři body. Za prvé stížnost na parkování vozidel na chodnících v celé obci, které omezuje jejich průchodnost a bezpečnost chodců. Stěžovatel ještě ústně doplnil o stížnost na parkování a zastavování vozidel v Jičínské ulici, především v okolí prodejny Jednota. Protože obec 1. typu (patří sem i Mlázovice) není oprávněna řešit přestupky vůči Zákonu o provozu na pozemních komunikacích, postoupila tuto stížnost kompetentní instituci – Policii ČR. Kromě toho se v minulosti opakovaně pokoušela řešit tyto problémy domluvou s řidiči špatně parkujících vozidel, ovšem ve většině případů neúspěšně. Opakovaně také řešila Policie ČR, bez výraznějšího výsledku. Městečko se také intenzivně snaží, v rámci probíhajících rekonstrukcí svých silnic a veřejných prostranství, budovat parkoviště a parkovací místa, aby měli řidiči kde odstavovat své vozy. Alespoň v rámci možností.
Dalším bodem byla stížnost na dopravní značení v Jičínské ulici (ohledně stání vozidel). Obec však není vlastníkem ani správcem uvedené krajské komunikace, proto nesmí na této silnici značky ani demontovat ani osazovat. Stížnost byla postoupena kompetentní instituci – Správě silnic Královéhradeckého kraje.
Třetím bodem byla stížnost na špatně slyšitelný veřejný rozhlas v Jičínské ulici, v její spodní části u náměstí. Zde je nutné namontovat další rozhlasový reproduktor, ke kterému není přivedený zemní kabel. Akce byla plánována společně s výkopovými pracemi při výměně kanalizace v této lokalitě. Vzhledem k tomu, že obec nemá dostatek finančních prostředků na tuto rozsáhlou investici, bude technicky posouzena jiná varianta kabelizace a v případě možnosti rozumného provedení dodatečný rozhlasový reproduktor namontován.

2. Dále byla projednána stížnost jedné mlázovické občanky na chov slepic u jejich sousedů. Požadovala, aby obec tento chov zakázala. Obec ovšem nemůže, ani z titulu výkonu své funkce, ani z titulu pronajímatele dotčené nemovitosti, tento chov zakázat. Takové pravomoci ji zákon nedává. V rámci „sousedské dohody“ byly provedeny drobné úpravy tohoto chovu.

3. Zastupitelé projednali Rozpočtové opatření č. 6/2023, kterým reagovali na aktuální vývoj příjmů a výdajů obecního rozpočtu a také na dokončení všech stavebních akcí.

4. Schválen byl rovněž rozpočet městečka na rok 2024. Koncipován je jako vyrovnaný. Konkrétním schváleným akcím, které budou v příštím roce realizovány, bude věnován samostatný článek.

5. Zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene na uložení elektrických kabelových vedení pro společnost ČEZ Distribuce.

6. Schválena byla smlouva na poskytnutí finančního daru pro jičínskou knihovnu na nákup knih do výměnného fondu, který slouží pro mlázovickou knihovnu.

7. Městečko se pokusí podat žádost o dotaci v rámci Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje 2024, s projektem opravy cesty mezi Cihelnou a Hájenkou. Vzhledem k podmínkám programu a malému objemu prostředků, je však obdržení této dotace málo pravděpodobné.

8. Dále byla projednána a schválena činnost kontrolního a finančního výboru zastupitelstva.

9. Schválena byla kalkulace stočného pro rok 2024, což je povinnost stanovená zákonem. Městečko však ani v roce 2024 stočné vybírat nebude a provoz kanalizace bude dotovat z obecního rozpočtu. Rodinám tak opět ušetří nemalé prostředky, které se ve velké většině obcí a měst platí za likvidaci odpadních vod.

Fotogalerie

Komentáře

Příspívat do komentářů mohou pouze registrovaní uživatelé. Pokud máte zájem psát komentáře, proveďte nejdříve svou registraci.
Vložení komentáře

Dosud nebyly ke článku vloženy žádné komentáře. Buďte první!