Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Anketa

Měla by obec usilovat o rekonstrukci tenisového hřiště (staré již dosluhuje)?


100bar100 %

bar0 %

Celkový počet hlasů: 3

Používat anketu a komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Chcete se registrovat?


Proběhlo 6. zasedání zastupitelstva městečka

26. 09. 2019

V pondělí 23. září 2019 se sešli zastupitelé obce na svém dalším zasedání. Přinášíme zajímavé body z průběhu jednání.

1. Zastupitelstvo schválilo smlouvu o bezúplatném převodu několika pozemků z majetku Královéhradeckého kraje do vlastnictví městysu. Jedná se o plochy pod chodníky, případně zelenými plochami, situované při vjezdech do obce.

2. Schválena byla rozpočtová opatření, která reagují na aktuální vývoj příjmů a výdajů.

3. Městečko podá žádost o dotaci, v rámci Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje pro rok 2020, na projekt „Oprava ohradní zdi kostela v Mlázovicích“.  Jedná se o první etapu stavby, která bude odstraňovat aktuální havarijní stav.

4. Zastupitelé schválili Program rozvoje Městysu Mlázovice na období 2020 – 2027. Jedná se o komplexní materiál o obci, který byl připravován několik měsíců a je požadovanou přílohou při žádostech o dotace u různých poskytovatelů.

5. Schválena byla smlouva mezi Městysem Mlázovice a Technickými službami města Hořice na likvidaci bioodpadu sebraného od občanů na sběrném dvoře.

6. Zastupitelstvo také projednalo dvě připomínky veřejnosti k návrhu budoucího dětského hřiště za trafostanicí u koupaliště. Jednou z nich byla žádost o instalaci delší dětské skluzavky. Tento prvek byl původně i v zadání hřiště, z důvodů bezpečnosti provozu, technických norem a příliš vysokých nákladů z něj nakonec vypadl. Nicméně, obec se ještě pokusí o jeho instalaci jinou cestou (samostatně, mimo navržený projekt). Nutná je však cenová dostupnost a vybraný výrobce musí mít k dispozici bezpečnostní atest a homologaci, dle příslušných pravidel. Skluzavka by byla instalována do přilehlého svahu a její revize by probíhala nezávisle na ostatních prvcích. Druhou připomínkou byla žádost o změnu typu dětské trampolíny. V tomto případě obec nevyhoví a zůstane u původního řešení. Navržená zemní trampolína je špičkovým výrobkem z pohledu bezpečnosti, životnosti i odolnosti. Výměna za nadzemní trampolínu, která je „choulostivá na zacházení“ a je nutné ji na zimu uklízet, se zastupitelům nejeví jako vhodné řešení pro umístění na otevřeném veřejném prostranství.

 

Fotogalerie

Komentáře

Příspívat do komentářů mohou pouze registrovaní uživatelé. Pokud máte zájem psát komentáře, proveďte nejdříve svou registraci.
Vložení komentáře

Dosud nebyly ke článku vloženy žádné komentáře. Buďte první!