Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Anketa

Městečko provozuje již třetím rokem místní pobočku Pošty. Jak hodnotíte tento provoz (oznámkujte jako ve škole)?


100bar100 %

bar0 %

bar0 %

bar0 %

bar0 %

Celkový počet hlasů: 7

Používat anketu a komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Chcete se registrovat?


Proběhlo 6. veřejné zasedání zastupitelstva

20. 06. 2011

V pondělí 6. června 2011 se pošesté v tomto volebním období sešli zastupitelé městečka. Přinášíme zajímavé body z programu jednání.

1.Zastupitelé přijali výpověď nájemní smlouvy z obecního bytu v bytovém domě Na Ohrádce č.p.189, od manželů Styblíkových, kteří se odstěhovali. Byt nyní čeká rekonstrukce elektroinstalace, poté bude přidělen novému nájemci.

2. Vyhodnoceny byly žádosti na přidělení uvolněného obecního bytu v obecní bytovce Novopacká č.p.1. Po zvážení všech okolností bude uzavřena nová nájemní smlouva s paní Danou Janušovou z Mlázovic.

3.Vzhledem k tomu, že městys obdržel dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury na rekonstrukci a výstavbu chodníku v Hořické ulici (od pošty k č.p.216), bylo zahájeno zadávací řízení na výběr firmy, která bude tuto stavbu realizovat. Pro vypracování nabídek byly osloveny firmy Nadoz Nová Paka, Miroslav Kunt Jičín, Obis Nová Paka a HNH Jilemnice. Realizace akce se předpokládá na podzim letošního roku. O této akci dále píšeme na jiném místě.

4. Zastupitelé odsouhlasili prodej pozemku č. KN 1018/15 v k.ú. Mlázovice. Jedná se o další stavební parcelu v areálu Cihelna, o výměře 741m2. Získali ji za 500 Kč/m2 manželé Novákovi z Mostu.

5. Dále byl odsouhlasen prodej pozemku č. PK 978 v k.ú. Mlázovice, panu Jiřímu Machovi z Mlázovic, za cenu 5 Kč/m2. Jedná se o mokřad v sousedství rybníka směrem na Šárovcovu Lhotu.

6. Schválen byl aktualizovaný Plán činnosti obce při vzniku mimořádné události, který stanovuje postupy orgánů obce při živelných pohromách i dalších mimořádných událostech.

7. Zastupitelstvo také schválilo pravidelný roční členský příspěvek městysu Lázeňskému mikroregionu ve výši 4656 Kč a o.s. MAS Brána do Českého ráje ve výši 1178 Kč.

8. Odsouhlasen byl rovněž prodej části vybavení bývalé Školní jídelny a Základní školy panu Liboru Šimůnkovi a panu Martinu Firýtovi. Městečko tímto vyprodává nepotřebný inventář uvedených (jedná se především o nábytek, židle, lavice, apod.) . Bližší informace o prodeji lze obdržet na Obecním úřadě.

9. Městečko Mlázovice poskytne finanční příspěvek ve výši 10.000Kč o.s. Apropo Jičín na částečnou úhradu nákladů na osobní asistenci na péči o nevidomého občana Mlázovic. Poskytnutá částka je kompromisem mezi požadovanými prostředky a možnostmi naší obce.

10. Zastupitelé schválili opakované podání žádosti o dotaci na Státní fond životního prostředí s projektem výstavby Sběrného dvora odpadů v Mlázovicích.

11. Schváleno bylo také přijetí daru – pozemku č. KN 6/2, který leží pod obecní komunikací Na Tvrzi, od pana Tomáše Komárka z Mlázovic.

12. Zastupitelstvo městysu schválilo Rozpočtovou změnu č.2/2011, která reflektuje aktuální vývoj příjmů a výdajů obce v letošním roce.

13. Zastupitelé rovněž schválili prodej pozemku č. KN 1018/6 v k.ú. Mlázovice, o výměře 1075m2, za cenu 500 Kč/m2 manželům Ritě a Jaroslavu Štikovým z Valdic. Jedná se o stavební pozemek v lokalitě Cihelna.

Fotogalerie

Komentáře

Příspívat do komentářů mohou pouze registrovaní uživatelé. Pokud máte zájem psát komentáře, proveďte nejdříve svou registraci.
Vložení komentáře

Dosud nebyly ke článku vloženy žádné komentáře. Buďte první!