Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Anketa

Městečko provozuje již třetím rokem místní pobočku Pošty. Jak hodnotíte tento provoz (oznámkujte jako ve škole)?


100bar100 %

bar0 %

bar0 %

bar0 %

bar0 %

Celkový počet hlasů: 7

Používat anketu a komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Chcete se registrovat?


Proběhlo 5. zasedání zastupitelstva městečka

25. 06. 2019

V pondělí 24. června 2019 se sešli zastupitelé na veřejném zasedání. Přinášíme zajímavé body z průběhu jednání.

1. Zastupitelé schválili účetní závěrku a závěrečný účet obce za rok 2018. Pokud rozpočet „očistíme“ od transferů a krátkodobého úvěru, který sloužil k předfinancování evropského projektu rekonstrukce hasičské zbrojnice (a je již splacen z obdržené dotace), lze zjednodušeně konstatovat, že městečko hospodařilo s vyrovnaným rozpočtem, jako v předchozích letech. I když je náročné všechny realizované akce financovat, hospodaření obce je dlouhodobě zdravé a efektivní, což pravidelně potvrzuje i krajský audit.

2. Schváleno bylo také Rozpočtové opatření č.3/2019, které reaguje na aktuální vývoj příjmů a výdajů obecního rozpočtu.

3. Městečko uzavře smlouvu na pronájem nebytových prostor – kanceláře v 1. poschodí budovy obecního úřadu, kam se nastěhují další pracovníci lesnické firmy Ledret, s.r.o., která již v budově působí. Zastupitelé vítají, že se firmě daří a rozrůstá se, protože její působení v městečku má velmi pozitivní vliv na několik oblastí (nájemné za kanceláře, vytížení obecní pošty, vytížení obecní restaurace, vliv na rozpočtové určení daní pro obec, společné projekty, apod.).

4. Dále byly schváleny prodeje tří drobných pozemků. Jedná se o další případy, kdy prodejem dojde k odstranění problematických případů z minulosti, které byly zjištěny při digitalizaci katastru a geodetických pracích v terénu.

5. Schválen byl rovněž prodej pozemku společnosti GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem (správce plynovodou), pro novou plynovou regulační stanici v obci. Ta byla vybudována v loňském roce a jedná se o veřejně – prospěšnou stavbu (jde o zařízení technické infrastruktury). Prodej městečko schválilo ještě před zahájením vlastní stavby, na základě Smlouvy o smlouvě budoucí. Nyní se jedná o legislativní dokončení celého procesu.

6. Zastupitelé souhlasili s uzavřením tří smluv na vznik věcných břemen pro zařízení technické infrastruktury, opět ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem. Jedná se o uložení potrubí vysokotlaku, potrubí středotlaku a elektrické přípojky. Všechny smlouvy souvisí se stavbou nové plynové regulační stanice.

7. Zastupitelé byli podrobně seznámeni se stavem tvorby projektu nového dětského hřiště za trafostanicí u koupaliště. Nyní je k dispozici kompletní návrh hřiště, který byl prodiskutován s rodiči dětí a upraven, na základě jejich připomínek. Městečko bude dále vyřizovat agendu pro stavbu hřiště na stavebním úřadě a připravovat strategický plán rozvoje obce, který je povinnou přílohou žádosti o dotaci. Zhruba v polovině měsíce července bude na webových stránkách obce zveřejněna vizualizace hřiště a jednotlivých prvků (dojde k tomu po zapracování připomínek). Veřejnost tak bude mít další možnost se s návrhem projektu komplexně seznámit a v případě potřeby vznést své názory.

8. Již poněkolikáté byl diskutován neuspokojivý stav chování některých návštěvníků koupaliště (z cizích obcí). Řešení tohoto problému je však legislativně, technicky i finančně velmi náročné a každá z variant přináší nevýhody i pro místní obyvatele. Proto se tomuto problému budou zastupitelé intenzivně věnovat i nadále a budou se snažit najít co nejoptimálnější řešení. Bude to ale velice složité.

Fotogalerie

Komentáře

Příspívat do komentářů mohou pouze registrovaní uživatelé. Pokud máte zájem psát komentáře, proveďte nejdříve svou registraci.
Vložení komentáře

Dosud nebyly ke článku vloženy žádné komentáře. Buďte první!