Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Anketa

Měla by obec usilovat o rekonstrukci tenisového hřiště (staré již dosluhuje)?


100bar100 %

bar0 %

Celkový počet hlasů: 3

Používat anketu a komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Chcete se registrovat?


Proběhlo 5. veřejné zasedání zastupitelstva

24. 04. 2011

Zastupitelé městečka se sešli již po páté v nynějším volebním období na veřejném zasedání. Tentokrát, kvůli rekonstrukci v budově OÚ, probíhalo jednání v Hasičské zbrojnici. Přinášíme zajímavé body z obsahu jednání.

1) Zastupitelstvo odsouhlasilo prodej pozemku č. KN 1018/9 v k.ú. Mlázovice, o výměře 1266m2, za cenu 500 Kč/m2, manželům Novákovým z Loun. Jedná se o největší pozemek v areálu bývalé Cihelny.

2) Zastupitelé přijali dar od MUDr. Jiřího Hrádka, ve formě zdravotních prohlídek členů jednotky SDH Mlázovice, v celkové hodnotě 3600 Kč. Zároveň vyjádřili poděkování za tento dar.

3) Přijat byl rovněž návrh na dofinancování pracovního úvazku nepedagogické pracovnice v MŠ Mlázovice pro letošní rok. V důsledku změny financování mezd ve školství ze strany krajů, chybí letos peníze na mzdy ve školství. Zajištění bezproblémového chodu školky je pro městečko prioritou, proto budou chybějící peníze doplaceny z obecního rozpočtu. Bohužel se jedná o další finanční zátěž, kterou na obec přenáší kraj či stát. Zastupitelstvo vyjádřilo znepokojení nad systémem přerozdělování dotací mzdových prostředků pro předškolní zařízení v roce 2011, který nereflektuje skutečnou potřebu těchto zařízení.

4) Schválena byla Rozpočtová změna č.1/2011.

5) Dále byl vyhlášen Záměr č.3/2011 – prodeje pozemku č. PK 978 v k.ú. Mlázovice. Jedná se o pozemek, který tvoří část mokřadu mlázovického rybníka.

6) Zastupitelé schválili novou smlouvu řešící komplexní pojištění obce s Českou pojišťovnou.

7) Zastupitelstvo také schválilo poskytnutí darů mlázovickým sportovcům. Jedná se o míče, sítě a drobné sportovní pomůcky.

8) Vyhlášen byl také Záměr č. 4/2011 prodeje nepotřebného inventáře bývalé základní školy a školní jídelny. Městečko má zájem prodat některé části vnitřního vybavení, které již nepotřebuje.

9) Zastupitelé také vyhlásili zadávací řízení na firmu realizující V. etapu výměny oken a dveří na budově společensko-správního centra v letošním roce. Osloveny pro vypracování nabídek budou firmy Vekra, Stavona a Intos.

10) Zastupitelstvo delegovalo starostu městyse na zastupování obce na valné hromadě VOS Jičín.

11) Zastupitelé zamítli žádost o.p.s. Domovem České hudby na uspořádání koncertu vážné hudby v Mlázovicích. Důvodem je požadavek na vysoký příspěvek, který pořadatel po městečku požadoval.


Fotogalerie

Komentáře

Příspívat do komentářů mohou pouze registrovaní uživatelé. Pokud máte zájem psát komentáře, proveďte nejdříve svou registraci.
Vložení komentáře

Dosud nebyly ke článku vloženy žádné komentáře. Buďte první!